Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 44 РАЗКАЗ

Раав скрива съгледвачите

Раав скрива съгледвачите

ТЕЗИ мъже са в опасност. Трябва да избягат, иначе ще бъдат убити. Те са израилтяни съгледвачи, а жената, която им помага, е Раав. Раав живеела в къща, построена върху крепостната стена на град Йерихон. Нека разберем защо тези мъже са в опасност.

Израилтяните били готови да преминат река Йордан и да влязат в земята Ханаан. Но преди това Исус Навиев изпратил двама съгледвачи. Той им казал: „Идете да огледате земята и град Йерихон.“

Когато съгледвачите влезли в Йерихон, те отишли в къщата на Раав. Но някой казал на царя на Йерихон: „Нощес двама израилтяни дойдоха да разузнават земята ни.“ Като чул това, царят изпратил хора при Раав, и те ѝ заповядали: „Веднага доведи мъжете, които са в къщата ти!“ Но Раав била скрила съгледвачите на покрива. Тя казала: „Вярно е, че някакви мъже дойдоха в къщата ми, но аз не знаех откъде са. Те си тръгнаха, щом почна да се смрачава, преди да затворят градските порти. Ако побързате, може да ги хванете.“ И хората на царя хукнали да ги преследват.

След като те си отишли, Раав бързо се качила на покрива. „Аз зная, че Йехова ще ви даде тази земя — казала тя на съгледвачите. — Ние тук чухме как той пресушил Червено море, когато сте напускали Египет, и как сте убили двамата царе Сион и Ог. Аз бях добра към вас. Моля ви, обещайте ми, че и вие ще бъдете добри към мене. Спасете баща ми и майка ми, и братята и сестрите ми.“

Съгледвачите обещали, но и Раав трябвало да направи нещо. „Вземи това червено въже и го завържи на прозореца си — казали те. — И събери всички свои близки в къщата си. Когато се върнем да превземаме Йерихон, ще видим въжето на прозореца ти и няма да убием никого в твоята къща.“ Когато съгледвачите се върнали при Исус Навиев, те му разказали всичко, каквото се случило.