Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 41 РАЗКАЗ

Медната змия

Медната змия

ТАЗИ змия, увита около стълба, прилича ли ти на истинска? Но тя не е истинска. Направена е от мед. Йехова казал на Моисей да я постави на стълб, така че хората да могат да я виждат и да останат живи. Но другите змии по земята са истински. Те изпохапали хората и ги разболели. Знаеш ли защо?

Защото израилтяните говорели срещу Бога и срещу Моисей. Те се оплаквали: „Защо ни изведе от Египет да умрем в пустинята? Тук няма нито храна, нито вода. Омръзна ни да ядем все тази манна.“

Но манната била добра храна. Йехова им я дал чрез чудо. Чрез чудо им дал и вода. Обаче хората не били благодарни за начина, по който Бог се грижел за тях. Затова Йехова изпратил тези отровни змии да накаже израилтяните. Змиите ги хапели, и много от тях умрели.

Накрая хората дошли при Моисей и казали: „Съгрешихме, като говорихме срещу Йехова и тебе. Помоли се сега на Йехова да махне тези змии.“

И Моисей се помолил за народа. Тогава Йехова му казал да направи тази медна змия и да я постави на стълб. И всеки, който бил ухапан, трябвало да я погледне. Моисей направил всичко точно както му казал Бог. Хората, които били ухапани, поглеждали към медната змия и оздравявали.

В това има поука за нас. Всички ние в известен смисъл сме като онези израилтяни, изпохапани от змиите. Всички ние умираме. Огледай се наоколо и ще видиш, че хората стареят, разболяват се и умират. Това е така, защото първите мъж и жена, Адам и Ева, се отрекли от Йехова, а всички ние сме техни деца. Но Йехова направил така, че да можем да живеем вечно.

Йехова изпратил своя син, Исус Христос, на земята. Исус бил повесен на стълб, защото много хора го смятали за лош. Но Йехова изпратил Исус да ни спаси. Ако гледаме към него, ако го следваме, тогава можем да имаме вечен живот. Но ние ще научим повече за това по–късно.