Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 69 РАЗКАЗ

Едно малко момиче помага на един могъщ човек

Едно малко момиче помага на един могъщ човек

ЗНАЕШ ли за какво говори това малко момиче? То разказва на знатната госпожа за пророка на Йехова, Елисей, и за чудесните неща, които Йехова му помогнал да извърши. Госпожата не знае нищо за Йехова, защото не е израилтянка. Да видим тогава защо момичето е в дома ѝ.

Знатната госпожа била сирийка. Съпругът ѝ Нееман бил военачалникът на сирийската войска. Сирийците пленили малкото израилско момиче и го довели при жената на Нееман, за да ѝ служи.

Нееман бил болен от лоша болест, наречена проказа. От тази болест можело дори част от плътта на болния да окапе. Та ето какво казвало момичето на жената на Нееман: „Само ако можеше господарят ми да отиде при пророка на Йехова в Израил! Той би го излекувал от проказата.“ По–късно това било казано на съпруга на дамата.

Нееман много искал да бъде излекуван, затова решил да отиде в Израил. Като стигнал там, той отишъл пред къщата на Елисей. Елисей изпратил слугата си да излезе и да каже на Нееман да се измие седем пъти в река Йордан. Нееман много се ядосал и казал: „Реките в моята земя са по–добри от която и да е река в Израил!“ След това си тръгнал.

Но един от неговите слуги му казал: „Господарю, ако Елисей ти беше казал да направиш нещо трудно, щеше да го направиш, нали? Тогава защо просто не се измиеш така, както той каза?“ Нееман послушал слугата си, отишъл и се потопил в река Йордан седем пъти. Като направил това, плътта му станала стегната и здрава!

Нееман бил много щастлив. Той се върнал при Елисей и му казал: „Сега знам със сигурност, че богът на Израил е единственият истински Бог на цялата земя. Затова, моля те, приеми този дар от мене.“ Но Елисей отговорил: „Не, няма да го взема.“ Елисей знаел, че ще е грешно да вземе подаръка, защото не той, а Йехова излекувал Нееман. Но слугата на Елисей, Гиезий, пожелал този дар за себе си.

И ето какво направил Гиезий. След като Нееман си тръгнал, Гиезий се затичал да го настигне. „Елисей ме изпрати да ти кажа, че той би искал част от твоя дар за приятелите си, които току–що дойдоха на гости“ — казал Гиезий. Разбира се, това било лъжа. Но Нееман не знаел, че е лъжа, затова той дал на Гиезий част от нещата.

Когато Гиезий се върнал в къщи, Елисей вече знаел какво бил сторил той. Йехова му бил казал. Затова Елисей казал на Гиезий: „Понеже направи това лошо нещо, проказата на Нееман ще дойде върху тебе.“ Така и станало в същия миг!

Какво можем да научим от всичко това? Първо, че трябва да бъдем като малкото момиче и да говорим за Йехова. Това може да донесе много добро. Второ, не бива да бъдем високомерни, какъвто бил Нееман отначало, а трябва да се подчиняваме на служителите на Бога. И трето, не бива да лъжем като Гиезий. Не е ли вярно, че можем да научим много неща от четенето на Библията?