Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 48 РАЗКАЗ

Мъдрите Гаваонци

Мъдрите Гаваонци

МНОГО от градовете в Ханаан сега се готвели за бой срещу Израил. Те мислели, че могат да победят. Но хората от близкия град Гаваон не мислели така. Те вярвали, че Бог помага на израилтяните и не искали да се бият срещу Бога. И знаеш ли какво направили гаваонците?

Решили да се престорят, че живеят някъде много надалече. Затова някои от тях облекли окъсани дрехи и износени сандали. Натоварили магаретата си с овехтели торби и взели стар, сух хляб. После отишли при Исус Навиев и казали: „Дойдохме от много далечна земя, защото чухме за Йехова, вашият велик Бог. Научихме за всичките неща, които е направил за вас в Египет. Затова нашите първенци ни казаха да се запасим с храна за път, да дойдем при вас и да ви кажем: ‘Ние сме ваши слуги. Обещайте ни, че няма да воювате с нас.’ Сами виждате как са се износили дрехите ни от дългото пътешествие и колко стар и сух е хлябът ни.“

Исус Навиев и останалите водачи повярвали на гаваонците и им обещали, че няма да се бият срещу тях. Но след три дена те научили, че гаваонците всъщност живеели съвсем наблизо.

„Защо ни казахте, че идвате от далечна земя?“ — попитал ги Исус Навиев.

Гаваонците отвърнали: „Направихме така, защото ни казаха, че вашият Бог, Йехова, е обещал да ви даде цялата тази Ханаанска земя. Затова се уплашихме, че ще ни убиете.“ Но израилтяните удържали обещанието си и не убили гаваонците. Вместо това ги направили свои слуги.

Царят на Йерусалим се разгневил, задето гаваонците сключили мир с Израил. И той казал на четирима други царе: „Елате и ми помогнете да се бия срещу Гаваон.“ Четиримата царе се съгласили. Мъдро ли постъпили гаваонците, като сключили мир с Израил, което накарало тези царе да се бият с тях? Ще видим.