Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 35 РАЗКАЗ

Йехова дава законите си

Йехова дава законите си

ОКОЛО два месеца след като напуснали Египет, израилтяните стигнали до планината Синай, която се наричала още Хорив. Това било същото място, където Йехова говорил на Моисей от горящия храст. Народът спрял там на стан за известно време.

Докато хората чакали долу, Моисей се изкачил на планината. Горе, на върха, Йехова казал на Моисей, че Той иска израилтяните да Го слушат и да станат Негов специален народ. Когато Моисей слязъл долу, той предал на израилтяните думите на Йехова. И те казали, че ще бъдат послушни на Йехова, защото искат да бъдат негов народ.

Тогава Йехова направил нещо особено. Направил така, че върхът на планината започнал да дими и се разнесли силни гръмотевици. И той проговорил на хората: „Аз съм Йехова, вашият Бог, който ви изведе от Египет.“ И после заповядал: „Не бива да се покланяте на никакви други богове, освен на мене!“

Бог дал на израилтяните още девет други заповеди, или закони. Хората много се уплашили. Те казали на Моисей: „Ти ни говори, защото ни е страх, че ако ни говори Бог, може да умрем.“

По–късно Йехова казал на Моисей: „Изкачи се при мене на планината. Ще ти дам две каменни плочи, на тях съм написал законите, които искам да спазва народът.“ И Моисей отново се изкачил на планината. Той останал там четирийсет дни и нощи.

Бог имал много, много закони за своя народ. Моисей записал тези закони. Бог дал на Моисей и двете каменни плочи, на тях лично бил написал десетте закона, които изрекъл пред целия народ. Те се наричат Десетте Божи заповеди.

Десетте Божи заповеди са важни закони. Но и многото други закони, които Бог дал на израилтяните, също са важни. Един от тези закони е: „Трябва да обичаш Йехова, твоят Бог, с цялото си сърце, с целия си ум, с цялата си душа и с цялата си сила.“ А друг гласи: „Трябва да обичаш своя ближен като себе си.“ Божият син Исус Христос казал, че тези са двата най–велики закона, които Йехова дал на своя народ Израил. По–късно ще научим още много неща за Божия син и неговото учение.