Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 40 РАЗКАЗ

Моисей удря скалата

Моисей удря скалата

МИНАВАЛИ година след година — десет години, двайсет години, трийсет години, трийсет и девет години! А израилтяните все още били в пустинята. Но всичките тези години Йехова се грижел за своя народ. Той хранел хората с манна. Водел ги денем със стълб от облак, а нощем със стълб от огън. И през всичките тези години дрехите им не се износили, нито краката им се подбили.

Ето че настъпил първият месец от четирийсетата година, откакто напуснали Египет. Израилтяните отново разположили стана си в Кадис. Това била същата местност, откъдето те преди почти четирийсет години изпратили дванайсетте съгледвачи да разузнаят земята Ханаан. Тук, в Кадис, умряла Мариам, сестрата на Моисей. И както преди, тук се случили неприятности.

Хората не можели да намерят никъде вода. И те започнали да се оплакват на Моисей: „По–добре да бяхме умрели. Защо ни изведе от Египет в това ужасно място, където нищо не се ражда? Няма жито, няма смокини, няма грозде, няма нарове. Няма дори вода за пиене.“

Когато Моисей и Аарон отишли в скинията да се молят, Йехова казал на Моисей: „Събери народа. И пред всички говорѝ на онази скала там. От нея ще избликне достатъчно вода за хората и за всичките им животни.“

Моисей събрал народа и казал: „Слушайте, всички вие, които нямате доверие на Бога! Да ви изкараме ли аз и Аарон вода от тази скала?“ После Моисей ударил два пъти скалата с тоягата си и от там бликнал обилен ручей с вода. Имало достатъчно вода, за да пият всички хора и животни.

Но Моисей и Аарон разгневили Йехова. Защото Моисей и Аарон казали, че те ще изкарат вода от скалата. Но всъщност Йехова бил този, който го направил. И защото Моисей и Аарон не казали истината, Йехова заявил, че ще ги накаже. „Вие няма да въведете моя народ в Ханаан“ — казал той.

Скоро след това израилтяните напуснали Кадис. Не след дълго стигнали до планината Ор. Тук, на върха на планината, умрял Аарон. По това време той бил на 123 години. Израилтяните много се натъжили и в продължение на трийсет дни целият народ оплаквал Аарон. Неговият син Елеазар станал следващият първосвещеник на народа Израил.