Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 75 РАЗКАЗ

Четири момчета във Вавилон

Четири момчета във Вавилон

ЦАР Навуходоносор отвел във Вавилон най–образованите израилтяни. След това той избрал измежду тях най–хубавите и най–умните младежи. Ето тук виждаш четирима от тях. Единият е Даниил, а другите трима вавилонците нарекли Седрах, Мисах и Авденаго.

Навуходоносор решил да обучи младежите, за да служат в двореца му. След тригодишно обучение той щял да избере най–умните от тях, за да му помагат при решаването на трудни въпроси. Царят искал момчетата да бъдат силни и здрави през времето на обучението. Затова той заповядал на слугите си да им дават от същата богата храна и от виното, каквито поднасяли на него и семейството му.

Виж младия Даниил. Знаеш ли за какво говори той на главния служител на Навуходоносор, Асфеназ? Даниил му казва, че не иска да яде богатите ястия от царската трапеза. Но Асфеназ се побоял да отстъпи. „Царят реши какво да ядете и пиете — казал той. — И ако не сте толкова здрави, колкото другите, той може и да ме убие.“

Тогава Даниил отишъл при наставника, когото Асфеназ назначил да се грижи за него и тримата му другари. „Моля те, подложи ни на изпитание за десет дни — казал той. — Дай ни зеленчуци за храна и вода за пиене. И след това ни сравни с другите младежи, които са яли от царската храна, за да видиш кой изглежда по–добре.“

Наставникът се съгласил да направи така. И когато десетте дни изтекли, Даниил и тримата му другари изглеждали по–здрави от всички останали младежи. Така че наставникът ги оставил да продължават да ядат зеленчуци вместо онова, което им давал царят.

След като трите години изтекли, всички младежи били заведени пред Навуходоносор. Като поговорил с всички тях, царят видял, че Даниил и тримата му другари били най–умните. Затова той ги задържал в двореца да му помагат. И винаги, когато царят питал Даниил, Седрах, Мисах и Авденаго по някакъв въпрос или им давал трудни проблеми за разрешаване, те знаели десет пъти повече от който и да било царски свещеник или мъдрец.