Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 59 РАЗКАЗ

Защо Давид трябвало да бяга

Защо Давид трябвало да бяга

СЛЕД като Давид убил Голиат, израилският военачалник Авенир го завел пред Саул. Саул бил много доволен от Давид. Той го направил военачалник във войската си и го взел да живее в царския дом.

По–късно, когато войската се върнала от боя с филистимците, жените запели: „Саул порази хиляди, ала Давид — десетки хиляди.“ Заради това Саул завидял на Давид, защото Давид получил повече почести от него. Но Сауловият син Йонатан не бил завистлив. Той силно обикнал Давид и Давид го обикнал също. Затова двамата си дали дума, че ще останат приятели завинаги.

Давид бил много добър свирач на арфа и Саул обичал да го слуша, когато свирел. Но един ден завистта на Саул го накарала да направи нещо ужасно. Както Давид свирел на арфата, Саул грабнал копието си и го хвърлил към него с думите: „Ще прикова Давид към стената!“ Но Давид се привел и копието не го улучило. По–късно Саул още веднъж опитал и пак не успял да улучи Давид с копието си. Но Давид вече знаел, че трябва много да внимава.

Спомняш ли си обещанието, което Саул бил дал? Той казал, че ще даде дъщеря си за жена на онзи, който убие Голиат. Най–сетне той казал на Давид, че може да вземе дъщеря му Михала, но преди това трябва да убие сто души от филистимските врагове. Представяш ли си? Саул много се надявал, че филистимците ще убият Давид. Но те не успели и Саул дал дъщеря си за жена на Давид.

Един ден Саул казал на Йонатан и на цялата си прислуга, че иска да убие Давид. Но Йонатан му казал: „Недей да правиш нищо лошо на Давид. Той никога не ти е сторил зло. Напротив, винаги много ти е помагал. Той рискува живота си, когато уби Голиат, и ти беше доволен тогава.“

Саул послушал сина си и обещал да не прави нищо лошо на Давид. Давид бил доведен отново и както преди служел в дома на царя. Но един ден, докато Давид свирел, Саул пак хвърлил копието си срещу него. Давид бързо се навел и копието се забило в стената. Това било вече за трети път! Сега Давид разбрал, че трябва да бяга!

Още тази нощ той се върнал в своя дом. Но Саул изпратил хора да го убият. Михала знаела за замислите на баща си. Затова тя казала на съпруга си: „Ако не избягаш тази нощ, утре ще бъдеш мъртъв.“ Същата нощ Михала помогнала на Давид да избяга през един прозорец. Около седем години Давид трябвало да се крие от едно място на друго, за да не може Саул да го намери.