Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 50 РАЗКАЗ

Две смели жени

Две смели жени

КОГАТО израилтяните изпадали в беда, те викали за помощ към Йехова. Йехова им отговарял, като им давал смели водачи да им помогнат. Библията нарича тези водачи съдии. Исус Навиев бил първият съдия, а някои от водачите след него се казвали Готониил, Аод и Самегар. Но сред онези, които помогнали на Израил, имало и две жени, на име Девора и Яил.

Девора била пророчица. Йехова ѝ казвал какво ще донесе бъдещето и тя после говорела на хората, каквото ѝ казал Йехова. Девора била също и съдия. Тя седяла под една палма в хълмистата земя, и хората идвали при нея да търсят помощ за проблемите си.

По това време цар на Ханаан бил Явин. Той имал 900 бойни колесници. Войската му била толкова силна, че много от израилтяните били принудени да му служат. Главният военачалник на Явиновата войска се казвал Сисара.

Един ден Девора изпратила да повикат съдията Варак и му казала: „Йехова каза: ‘Вземи 10 000 души и ги изведи на планината Тавор. Там аз ще доведа пред тебе Сисара. И ще ти дам победа над него и неговата войска.’“

Варак казал на Девора: „Ще отида, ако и ти дойдеш с мене.“ Девора се съгласила, но казала на Варак: „Тази победа няма да ти донесе чест, защото Йехова ще предаде Сисара в ръката на жена.“ И ето какво станало.

Варак слязъл от планината да срещне войниците на Сисара. Изведнъж Йехова направил наводнение и много от вражеските войници се издавили. Но Сисара слязъл от колесницата си и избягал.

Не след дълго Сисара стигнал до шатъра на Яил. Тя го поканила вътре и му дала да пие мляко. От това му се доспало и скоро той заспал дълбоко. Тогава Яил взела един кол от шатъра и го забила в главата на този лош човек. Когато по–късно Варак дошъл, тя му показала мъртвия Сисара! И тъй, както виждаш, предсказанието на Девора се сбъднало.

Накрая цар Явин също бил убит и израилтяните известно време живели в мир.