Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 96 РАЗКАЗ

Исус лекува болните

Исус лекува болните

КАТО обикалял из израилската земя, Исус лекувал болните. Вестта за тези чудеса се разнасяла навсякъде по околните села и градове. И хората довеждали при него сакатите, слепите и глухите, и много други, които били болни. Исус ги лекувал и те всички оздравявали.

Били изминали повече от три години, откакто Йоан покръстил Исус. И Исус казал на апостолите си, че скоро ще отиде в Йерусалим, където ще бъде убит и след това ще възкръсне от мъртвите. А през това време той продължавал да лекува болните.

Веднъж Исус поучавал на сабат. Сабат бил ден за почивка на юдеите. Жената, която виждаш тук, била много болна. Цели осемнайсет години тя ходела превита и не можела да се изправи. Исус сложил ръцете си върху нея и тя започнала да се изправя. Тя била излекувана!

Това много ядосало религиозните водачи. „Има шест дни, определени за вършене на работа — извикал един от тях към множеството. — През тези дни трябва да дойдете за лечение, а не на сабат!“

Но Исус отговорил: „Лоши хора сте вие! Дори и на сабат всеки един от вас ще отвърже своето магаре и ще го изведе, за да го напои. Нима не бива тогава да бъде излекувана на сабат тази нещастна жена, която е била болна осемнайсет години?“ Отговорът на Исус накарал тези лоши мъже да се засрамят.

След това Исус и неговите апостоли тръгнали към Йерусалим. Тъкмо излизали от град Йерихон, когато двама слепи просяци чули, че Исус минава наблизо. Затова те извикали: „Исусе, помогни ни!“

Исус повикал слепците при себе си и попитал: „Какво искате да направя за вас?“ Те казали: „Господарю, нека очите ни да се отворят.“ Исус докоснал очите им и в същия миг те прогледнали! Знаеш ли защо Исус вършел всичките тези прекрасни чудеса? Защото той обичал хората и искал те да имат вяра в него. И затова ние можем да бъдем сигурни, че когато той управлява като цар, никой на земята вече няма да бъде болен.