Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 98 РАЗКАЗ

На Маслиновата планина

На Маслиновата планина

ЕТО го Исус на Маслиновата планина. Четиримата мъже с него са негови апостоли. Това са братята Андрей и Петър, а също и братята Яков и Йоан. А ей там, в далечината, се вижда Божият храм в Йерусалим.

Изминали два дни, откакто Исус влязъл в Йерусалим, яздейки на младото магаре. Сега било вторник. Сутринта Исус бил в храма. Там свещениците се опитали да го хванат и да го убият. Но се побояли да сторят това, защото народът обичал Исус.

„Вие, змии и синове на змии!“ — така нарекъл Исус тези религиозни водачи. После Исус им казал, че Бог ще ги накаже за всички лоши неща, които направили. След това Исус се изкачил на Маслиновата планина и тогава четиримата апостоли започнали да му задават въпроси. Знаеш ли за какво разпитвали те Исус?

Апостолите питали за неща от бъдещето. Те знаели, че Исус ще сложи край на цялото зло на земята. Но искали да знаят кога ще стане това. Кога Исус щял да дойде отново да управлява като цар?

Исус знаел, че последователите му на земята няма да могат да го видят, когато той дойде отново. Защото той щял да бъде в небето, а те не биха могли да го видят там. Затова Исус казал на апостолите си някои от нещата, които ще стават на земята, когато той ще управлява като цар в небето. Какви били тези неща?

Исус казал, че ще има големи войни, много хора ще бъдат болни и гладни, ще има много лоши престъпления и силни земетресения. Исус казал също, че добрата новина за Божието Царство ще бъде проповядвана навсякъде по земята. Виждаме ли тези неща да стават в наше време? Да! И затова можем да бъдем сигурни, че сега Исус управлява в небето. Скоро той ще сложи край на цялото зло по земята.