Моята книга с библейски разкази

Чети 116 библейски разказа, които са достоверни, лесни за разбиране и имат красиви илюстрации.

Въведение

Истински истории от най–великата книга на света, Библията, разкриват историята на света още от сътворението.

1 РАЗКАЗ

Бог започва да прави неща

Историята за сътворението в Битие е лесна за четене и вълнуваща дори за малките деца.

2 РАЗКАЗ

Една прекрасна градина

Според Битие Бог направил градината Едем много специално място. Бог иска цялата земя да бъде като тази прекрасна градина.

3 РАЗКАЗ

Първите мъж и жена

Бог създал Адам и Ева и ги поставил в градината Едем. Те станали първата семейна двойка.

4 РАЗКАЗ

Защо те изгубили дома си

Библейската книга Битие разкрива как бил изгубен първоначалният рай.

5 РАЗКАЗ

Започва труден живот

Извън Едемската градина Адам и Ева се сблъскали с много проблеми. Ако били послушни на Бога, те и децата им щели да имат щастлив живот.

6 РАЗКАЗ

Един добър син и един лош син

Разказът за Каин и Авел в Битие ни учи какви хора трябва да бъдем и каква нагласа да променим, преди да е станало твърде късно.

7 РАЗКАЗ

Един смел човек

Примерът на Енох показва, че можеш да вършиш това, което е правилно, дори всички около тебе да вършат зло.

8 РАЗКАЗ

Великани на земята

Битие, 6 глава, разказва за великани, които наранявали хората. Тези великани, наречени нефилими, били деца на зли ангели, които напуснали небето и живели като хора на земята.

9 РАЗКАЗ

Ной строи ковчег

Ной и семейството му преживели Потопа, защото послушали Бога, въпреки че другите не го направили.

10 РАЗКАЗ

Великият Потоп

Хората се присмивали на предупрежденията на Ной. Но не се смеели, когато от небето започнали да се изливат водите на Потопа! Научи как ковчегът спасил Ной, семейството му и много животни.

11 РАЗКАЗ

Първата дъга

Когато видиш дъга, за какво трябва да се сещаш?

12 РАЗКАЗ

Хората градят голяма кула

Бог не бил доволен и наказанието, което наложил, засяга хората чак до днес.

13 РАЗКАЗ

Авраам — приятел на Бога

Защо Авраам напуснал удобния си дом, за да живее до края на живота си в шатри?

14 РАЗКАЗ

Бог изпитва вярата на Авраам

Защо Бог поискал от Авраам да принесе в жертва сина си Исаак?

15 РАЗКАЗ

Жената на Лот погледнала назад

От постъпката инаучаваме важен урок.

16 РАЗКАЗ

Исаак си взема добра жена

Какво направило Ребека добра жена? Нейната красота или нещо друго?

17 РАЗКАЗ

Близнаци, които били различни

Техният баща Исаак обичал повече Исав, но майка им Ребека обичала повече Яков.

18 РАЗКАЗ

Яков отива в Харан

Яков се оженил първо за Лия, въпреки че бил влюбен в Рахил.

19 РАЗКАЗ

Яков има голямо семейство

Дали 12–те племена на Израил носят имената на 12–те синове на Яков?

20 РАЗКАЗ

Дина изпада в беда

Всичко започнало с лоши приятели.

21 РАЗКАЗ

Братята на Йосиф го намразват

Вероятно защо някои от тях искали да убият собствения си брат?

22 РАЗКАЗ

Йосиф е хвърлен в затвора

Той е там не защото е нарушил закона, а защото е постъпил правилно.

23 РАЗКАЗ

Сънищата на фараона

Седемте крави и седемте зърнени класа имат нещо общо помежду си.

24 РАЗКАЗ

Йосиф изпитва братята си

Как може да разбере дали те наистина са се променили, откакто го продали в робство?

25 РАЗКАЗ

Семейството се преселва в Египет

Защо потомците на Яков се наричат израилтяни?

26 РАЗКАЗ

Йов е верен на Бога

Йов изгубил богатството си, здравето си и всичките си деца. Дали Бог го наказвал?

27 РАЗКАЗ

Един лош цар управлява Египет

Защо той наредил да убият всички бебета момченца на израилтяните?

28 РАЗКАЗ

Как било спасено бебето Моисей

Неговата майка намира начин да заобиколи заповедта всички бебета момченца на израилтяните да бъдат убити.

29 РАЗКАЗ

Защо Моисей избягал

Когато бил на 40 години, Моисей си мислел, че е готов да спаси израилтяните, но не бил.

30 РАЗКАЗ

Горящият храст

Чрез поредица от чудеса Бог казва на Моисей, че е дошло времето той да изведе израилтяните от Египет.

31 РАЗКАЗ

Моисей и Аарон отиват при фараона

Защо фараонът не иска да послуша Моисей и не освобождава израилтяните?

32 РАЗКАЗ

Десетте бедствия

Бог нанесъл десет бедствия върху Египет, защото фараонът упорито отказвал да пусне израилтяните.

33 РАЗКАЗ

Прекосяването на Червено море

Моисей разделя Червено море със сила от Бога и израилтяните преминават по сухо.

34 РАЗКАЗ

Нов вид храна

Тази специална храна от Бога пада от небето.

35 РАЗКАЗ

Йехова дава законите си

Кои две заповеди са по–важни от Десетте Божи заповеди?

36 РАЗКАЗ

Златното теле

Защо хората се покланят на предмет, направен от разтопени обици?

37 РАЗКАЗ

Шатър за поклонение

В най–вътрешната му стая се намирал ковчегът на договора.

38 РАЗКАЗ

Дванайсетте съгледвачи

Десет от тях казват едно, а останалите двама — друго. На кого вярват израилтяните?

39 РАЗКАЗ

Тоягата на Аарон разцъфтява

Как е възможно за една нощ да израснат цветя и да узрее плод от парче дърво?

40 РАЗКАЗ

Моисей удря скалата

Моисей постига резултат, но в същото време разгневява Йехова.

41 РАЗКАЗ

Медната змия

Защо Бог би изпратил отровни змии да хапят израилтяните?

42 РАЗКАЗ

Едно магаре говори

Магарето вижда нещо, което Валаам не може да види.

43 РАЗКАЗ

Исус Навиев става водач

Щом Моисей е все още силен, защо е заменен от Исус Навиев?

44 РАЗКАЗ

Раав скрива съгледвачите

Как Раав помогнала на двамата мъже и за какво ги помолила?

45 РАЗКАЗ

Преминаването на река Йордан

Станало чудо, когато свещениците стъпили във водата.

46 РАЗКАЗ

Стените на Йерихон

Как е възможно едно въже да предпази стена от срутване?

47 РАЗКАЗ

Крадец в Израил

Може ли заради един лош човек да пострада цял народ?

48 РАЗКАЗ

Мъдрите Гаваонци

Те подвеждат Исус Навиев и израилтяните да дадат обещание, но израилтяните спазват обещанието си.

49 РАЗКАЗ

Слънцето застава неподвижно

Йехова направил нещо за Исус Навиев, което не е правил никога преди това и което не е правил и след това.

50 РАЗКАЗ

Две смели жени

Варак води израилската войска в битка, но защо Яил печели славата?

51 РАЗКАЗ

Рут и Ноемин

Рут напуска дома си, за да остане с Ноемин и да служи на Йехова.

52 РАЗКАЗ

Гедеон и неговите триста мъже

Бог избира мъже за тази малка войска, като използва необичайно изпитание с пиене на вода.

53 РАЗКАЗ

Обещанието на Йефтай

Обещанието, което дал на Йехова, не засегнало само него, но и дъщеря му.

54 РАЗКАЗ

Най–силният човек

Как Далила разбрала тайната за силата на Самсон?

55 РАЗКАЗ

Едно малко момче служи на Бога

Бог използва Самуил да предаде осъдително послание на първосвещеника Илий.

56 РАЗКАЗ

Саул — първият израилски цар

От примера на Саул може да научим важен урок, тъй като Бог го избрал, но след това го отхвърлил.

57 РАЗКАЗ

Бог избира Давид

Какво вижда Бог в Давид, което пророк Самуил не вижда?

58 РАЗКАЗ

Давид и Голиат

Давид не излязъл да се бие с Голиат само с прашка, но и с много по–силно оръжие.

59 РАЗКАЗ

Защо Давид трябвало да бяга

Отначало Саул бил доволен от Давид, но след това започнал да му завижда и искал да го убие. Защо?

60 РАЗКАЗ

Авигея и Давид

Авигея нарича съпруга си безразсъден, като така запазва живота му за известно време.

61 РАЗКАЗ

Давид е провъзгласен за цар

Давид доказва, че е способен да бъде цар на Израил чрез това, което прави, и това, което отказва да прави.

62 РАЗКАЗ

Неприятности в дома на Давид

С една сериозна грешка той причинява беди на себе си и на семейството си за години напред.

63 РАЗКАЗ

Мъдрият цар Соломон

Наистина ли щял да разсече бебето на две?

64 РАЗКАЗ

Соломон изгражда храма

Въпреки че Соломон бил много мъдър, жените му го склонили да постъпва глупаво и погрешно.

65 РАЗКАЗ

Царството е разделено

Скоро след като започнал да управлява, Йеровоам въвлякъл народа в непослушание спрямо Божия закон.

66 РАЗКАЗ

Злата царица Йезавел

Тя няма да се спре пред нищо, за да получи онова, което иска.

67 РАЗКАЗ

Йосафат се надява на Йехова

Защо една войска би тръгнала на война с невъоръжени певци, които да я водят?

68 РАЗКАЗ

Две момчета оживяват

Може ли някой, който е умрял, да бъде върнат към живот? В миналото това се случило!

69 РАЗКАЗ

Едно малко момиче помага на един могъщ човек

Тя имала смелост да говори и в резултат станало чудо.

70 РАЗКАЗ

Йона и голямата риба

Йона научил ценен урок — да върши това, което Йехова казва.

71 РАЗКАЗ

Бог обещава рай

Първоначалният рай бил малък; този ще изпълни цялата земя.

72 РАЗКАЗ

Бог помага на цар Езекия

Един ангел убива 185 000 асирийски войници за една нощ.

73 РАЗКАЗ

Последният добър израилски цар

Когато бил младеж, Йосия постъпил смело.

74 РАЗКАЗ

Един мъж, който не се уплашил

Йеремия си мислел, че е твърде млад, за да бъде пророк, но Бог знаел, че той може да изпълни тази задача.

75 РАЗКАЗ

Четири момчета във Вавилон

Те имали успех, въпреки че били далече от семействата си.

76 РАЗКАЗ

Йерусалим е разрушен

Защо Бог позволил вавилонците, враговете на Израил, да унищожат Йерусалим?

77 РАЗКАЗ

Те не се поклонили

Ще спаси ли Бог тримата послушни младежи от огнената пещ?

78 РАЗКАЗ

Писмена на стената

Пророк Даниил тълкува значението на 4 загадъчни думи.

79 РАЗКАЗ

Даниил в ямата с лъвовете

Даниил бил осъден на смърт, но имало ли начин да избегне това?

80 РАЗКАЗ

Божият народ напуска Вавилон

Кир, царят на Персия, изпълнил пророчество, като завладял Вавилон, и днес изпълнява друго пророчество.

81 РАЗКАЗ

С упование на Божията помощ

Израилтяните нарушават човешки закон, за да се подчинят на Бога. Ще ги благослови ли Бог?

82 РАЗКАЗ

Мардохей и Естир

Царица Астин била красива, въпреки това цар Асуир я заменил с Естир, която станала царица. Защо?

83 РАЗКАЗ

Стените на Йерусалим

Докато строят стената, работниците трябва да държат мечовете и копията си готови ден и нощ.

84 РАЗКАЗ

Един ангел посещава Мария

Той носи послание от Бога: Мария ще роди дете, което ще бъде цар завинаги.

85 РАЗКАЗ

Исус се ражда в обор

Защо един бъдещ цар се ражда там, където се хранят животните?

86 РАЗКАЗ

Хора, водени от една звезда

Кой завел астролозите при Исус? Отговорът може да те изненада.

87 РАЗКАЗ

Младият Исус в храма

Той притежава нещо, което смайва дори възрастните мъже, които поучават в храма.

88 РАЗКАЗ

Йоан покръства Исус

Йоан покръства грешници, но Исус не е извършил грях. Защо Йоан го покръства?

90 РАЗКАЗ

С жената при кладенеца

В какъв смисъл тя няма да ожаднее, ако пие от водата, която ипредлага Исус?

91 РАЗКАЗ

Исус поучава на планината

Запознай се с непреходната мъдрост в Проповедта на планината.

92 РАЗКАЗ

Исус съживява мъртви

Със сила от Бога Исус възкресява дъщерята на Яир, изричайки две прости думи.

93 РАЗКАЗ

Исус нахранва много хора

Какво доказал Исус, като нахранил чудодейно хиляди хора?

94 РАЗКАЗ

Той обича малките деца

Исус показва на апостолите, че имат да учат много не само за децата, но и от тях.

95 РАЗКАЗ

Начинът, по който Исус поучава

Притчата на Исус за добрия самарянин е пример за начина, по който той най–често поучавал.

96 РАЗКАЗ

Исус лекува болните

Какво постига Исус с всички чудеса, които прави?

97 РАЗКАЗ

Исус идва като цар

Голямо множество посреща Исус, но не всички се радват на това.

98 РАЗКАЗ

На Маслиновата планина

Исус казва на четирима от апостолите си неща, които стават в днешно време.

99 РАЗКАЗ

В една горна стая

Защо Исус казва на учениците си да празнуват тази специална вечеря всяка година?

100 РАЗКАЗ

Исус в градината

Защо Юда предал Исус с целувка?

101 РАЗКАЗ

Исус е убит

Докато умирал, прикован на стълб, той дал обещание за рая.

102 РАЗКАЗ

Исус е жив

След като ангел отмества камъка от гробницата на Исус, войниците, които пазят, са смаяни от това, което виждат вътре.

103 РАЗКАЗ

В заключената стая

Защо учениците на Исус не го разпознават след възкресението му?

104 РАЗКАЗ

Исус се връща на небето

Преди да се възнесе на небето, Исус дава на учениците си последна заповед.

105 РАЗКАЗ

Очакване в Йерусалим

Защо Исус излял свети дух върху учениците на Петдесетница?

106 РАЗКАЗ

Освободени от затвора

Юдейските религиозни водачи хвърлят апостолите в затвора, за да спрат проповядването им, но Бог е замислил нещо друго.

107 РАЗКАЗ

Стефан бива пребит с камъни

Докато го пребиват с камъни, Стефан изрича необикновена молитва.

108 РАЗКАЗ

По пътя за Дамаск

Ослепителна светлина и глас от небето променят живота на Савел.

109 РАЗКАЗ

Петър посещава Корнилий

Смята ли Бог една раса или народ за по–добра от друга?

110 РАЗКАЗ

Тимотей — новият помощник на Павел

Тимотей напуска дома си, за да се присъедини към Павел във вълнуващо проповедно пътуване.

111 РАЗКАЗ

Момчето, което заспало

Евтих заспал по време на първата беседа на Павел, но не и на втората. Между двете беседи се случило нещо чудодейно.

112 РАЗКАЗ

Корабокрушенци на един остров

Когато всичко изглежда изгубено, Павел получава послание от Бога, което му да дава надежда.

113 РАЗКАЗ

Павел в Рим

Как Павел може да върши службата си на апостол, докато е затворник?

114 РАЗКАЗ

Краят на всичко лошо

Защо Бог изпраща войската си, предвождана от Исус, да воюва във войната Армагедон?

115 РАЗКАЗ

Нов рай на земята

Някога хората живели в рай на земята и ще живеят в рай отново.

116 РАЗКАЗ

Как можем да живеем вечно

Достатъчно ли е само да знаем за Йехова и Исус? Ако не, какво още е необходимо?

Въпроси за изучаване на „Моята книга с библейски разкази“

Стихове и въпроси за изучаване, предназначени да помогнат на децата да имат пълна полза от всеки библейски разказ.