Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 29 РАЗКАЗ

Защо Моисей избягал

Защо Моисей избягал

ВИЖ как бяга Моисей от Египет. А виждаш ли неговите преследвачи? Знаеш ли защо те искат да убият Моисей? Нека се опитаме да разберем.

Моисей израснал в дома на фараона, владетелят на Египет. Той станал много мъдър и знатен мъж. Моисей знаел, че не е египтянин и че истинските му родители били израилтяни роби.

Един ден, когато бил на четирийсет години, Моисей решил да отиде да види как живеят хората от неговия народ. А към тях се отнасяли по ужасен начин. Той видял как един египтянин бие един роб израилтянин. Моисей се огледал и като видял, че няма никой наоколо, ударил египтянина, и египтянинът умрял. После Моисей скрил тялото му в пясъка.

На следващия ден Моисей пак отишъл да види своите хора. Той мислел, че може да им помогне някак да престанат да бъдат роби. Но видял двама израилтяни да се бият. Тогава Моисей казал на виновника: „Защо биеш своя брат?“

А човекът отвърнал: „Тебе пък кой те направи управник и съдия? Или се каниш да ме убиеш, както уби оня египтянин?“

Сега Моисей се изплашил. Той разбрал, че хората научили какво бил сторил на египтянина. Дори фараонът чул за това и изпратил мъже да убият Моисей. Затова Моисей трябвало да бяга от Египет.

Когато напуснал Египет, Моисей отишъл надалече, в земята Мадиам. Там той срещнал семейството на Йотор и се оженил за една от неговите дъщери, която се казвала Сепфора. Моисей станал пастир и се грижел за овцете на Йотор. Той живял четирийсет години в земята Мадиам, тъй че там станал на осемдесет години. И тогава един ден, както пасял овцете на Йотор, се случило нещо удивително, което променило целия живот на Моисей. Обърни страницата и нека видим какво било това удивително нещо.