Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 79 РАЗКАЗ

Даниил в ямата с лъвовете

Даниил в ямата с лъвовете

О! ИЗГЛЕЖДА, че Даниил е в голяма опасност. Обаче лъвовете не го закачат! Защо ли? Кой хвърлил Даниил тук, при всичките тези лъвове? Нека да научим.

Сега цар на Вавилон бил един мъж на име Дарий. Той харесвал много Даниил, защото Даниил бил много мъдър и добър. Дарий избрал Даниил за главен управител в своето царство. Това накарало останалите мъже в царството да завидят на Даниил, и ето какво сторили те.

Те отишли при Дарий и казали: „Ние се споразумяхме, царю, върху това, че трябва да издадеш закон — в течение на трийсет дни никой да не се моли към някой друг бог или човек, освен към тебе, о, царю. Ако някой не се подчини, нека бъде хвърлен на лъвовете.“ Дарий не знаел защо тези хора искали подобно нещо. Но той помислил, че това е добра идея, затова наредил законът да бъде записан. Сега вече законът не можел да се промени.

Когато Даниил научил за този закон, той се прибрал в дома си и се помолил, както правел винаги. Лошите хора знаели, че Даниил няма да спре да се моли на Йехова. Те били доволни, защото изглеждало, че техният план да се отърват от Даниил работел точно както предвиждали.

Когато цар Дарий разбрал защо тези хора искали да установи този закон, той много съжалил. Но вече не можел да го промени, затова трябвало да заповяда Даниил да бъде хвърлен в ямата с лъвовете. Но царят казал на Даниил: „Надявам се, че твоят Бог, на когото служиш, ще те спаси.“

Дарий бил толкова разтревожен, че не можал да спи през нощта. На следващата сутрин той се завтекъл към ямата с лъвовете. Можеш да го видиш там. Той извикал: „Данииле, служителю на живия Бог! Можа ли Богът, на когото ти служиш, да те спаси от лъвовете?“

„Бог изпрати един свой ангел — отговорил Даниил, — и той затвори устите на лъвовете, за да не могат да ми сторят нищо.“

Царят много се зарадвал. Той наредил да извадят Даниил от ямата. След това заповядал да хвърлят на лъвовете лошите хора, които искали да се отърват от Даниил. Още преди те да стигнат до дъното на ямата, лъвовете ги сграбчили и строшили всичките им кости.

След това цар Дарий написал до целия народ в царството си: „Заповядвам всеки да уважава Бога на Даниил. Той върши големи чудеса. Той спаси Даниил да не бъде изяден от лъвовете.“