Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

2 ЧАСТ

От Потопа до освобождението от Египет

От Потопа до освобождението от Египет

Само осем души преживели Потопа, но с времето броят им нараснал на много хиляди. И тогава, 352 години след Потопа, бил роден Авраам. Ще научим как Бог удържал на обещанието си и дал на Авраам син на име Исаак. После от двамата синове на Исаак Бог избрал Яков.

Яков имал голямо семейство от дванайсет синове и няколко дъщери. Десетте синове на Яков намразили по–младия си брат Йосиф и го продали в робство в Египет. По–късно Йосиф станал високопоставен управник в Египет. По време на един голям глад Йосиф изпитал братята си, за да провери дали е настъпила промяна в сърцата им. Накрая цялото семейство на Яков — израилтяните — се преселило в Египет. Това станало 290 години след раждането на Авраам.

В продължение на следващите 215 години израилтяните живели в Египет. След смъртта на Йосиф, те били направени роби там. След време бил роден Моисей и Бог го използвал, за да освободи израилтяните от Египет. Общо, ВТОРА част обхваща 857 години от историята.

 

В ТАЗИ ЧАСТ

11 РАЗКАЗ

Първата дъга

Когато видиш дъга, за какво трябва да се сещаш?

12 РАЗКАЗ

Хората градят голяма кула

Бог не бил доволен и наказанието, което наложил, засяга хората чак до днес.

13 РАЗКАЗ

Авраам — приятел на Бога

Защо Авраам напуснал удобния си дом, за да живее до края на живота си в шатри?

14 РАЗКАЗ

Бог изпитва вярата на Авраам

Защо Бог поискал от Авраам да принесе в жертва сина си Исаак?

15 РАЗКАЗ

Жената на Лот погледнала назад

От постъпката инаучаваме важен урок.

16 РАЗКАЗ

Исаак си взема добра жена

Какво направило Ребека добра жена? Нейната красота или нещо друго?

17 РАЗКАЗ

Близнаци, които били различни

Техният баща Исаак обичал повече Исав, но майка им Ребека обичала повече Яков.

18 РАЗКАЗ

Яков отива в Харан

Яков се оженил първо за Лия, въпреки че бил влюбен в Рахил.

19 РАЗКАЗ

Яков има голямо семейство

Дали 12–те племена на Израил носят имената на 12–те синове на Яков?

20 РАЗКАЗ

Дина изпада в беда

Всичко започнало с лоши приятели.

21 РАЗКАЗ

Братята на Йосиф го намразват

Вероятно защо някои от тях искали да убият собствения си брат?

22 РАЗКАЗ

Йосиф е хвърлен в затвора

Той е там не защото е нарушил закона, а защото е постъпил правилно.

23 РАЗКАЗ

Сънищата на фараона

Седемте крави и седемте зърнени класа имат нещо общо помежду си.

24 РАЗКАЗ

Йосиф изпитва братята си

Как може да разбере дали те наистина са се променили, откакто го продали в робство?

25 РАЗКАЗ

Семейството се преселва в Египет

Защо потомците на Яков се наричат израилтяни?

26 РАЗКАЗ

Йов е верен на Бога

Йов изгубил богатството си, здравето си и всичките си деца. Дали Бог го наказвал?

27 РАЗКАЗ

Един лош цар управлява Египет

Защо той наредил да убият всички бебета момченца на израилтяните?

28 РАЗКАЗ

Как било спасено бебето Моисей

Неговата майка намира начин да заобиколи заповедта всички бебета момченца на израилтяните да бъдат убити.

29 РАЗКАЗ

Защо Моисей избягал

Когато бил на 40 години, Моисей си мислел, че е готов да спаси израилтяните, но не бил.

30 РАЗКАЗ

Горящият храст

Чрез поредица от чудеса Бог казва на Моисей, че е дошло времето той да изведе израилтяните от Египет.

31 РАЗКАЗ

Моисей и Аарон отиват при фараона

Защо фараонът не иска да послуша Моисей и не освобождава израилтяните?

32 РАЗКАЗ

Десетте бедствия

Бог нанесъл десет бедствия върху Египет, защото фараонът упорито отказвал да пусне израилтяните.

33 РАЗКАЗ

Прекосяването на Червено море

Моисей разделя Червено море със сила от Бога и израилтяните преминават по сухо.