Как Раав била спасена, когато израилтяните унищожили град Йерихон? Прочети илюстрирания разказ онлайн или от отпечатан PDF.