Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 36 РАЗКАЗ

Златното теле

Златното теле

АХ! Какво правят хората тук? Та те се молят на едно теле! Защо правят това?

Тъй като Моисей се забавил твърде дълго на планината, израилтяните си казали: „Кой знае какво се е случило с Моисей. Я да си направим бог, който да ни изведе от тази земя!“

„Добре — казал Аарон, братът на Моисей. — Свалете златните си обици и ми ги донесете.“ Когато хората го сторили, Аарон стопил обиците и направил едно златно теле. А израилтяните казали: „Това е нашият Бог, който ни изведе от Египет!“ После направили голямо тържество и се поклонили на златното теле.

Когато Йехова видял това, той много се разгневил и казал на Моисей: „Бързо отивай долу! Хората правят много лоши неща. Забравили са моите закони и се кланят на едно златно теле.“

Моисей бързо слязъл от планината. И когато се приближил, що да види! Народът пеел и танцувал около златното теле! Моисей толкова се ядосал, че запокитил на земята двете каменни плочи с изписаните по тях закони, и те се счупили на много, много парчета. След това взел златното теле и го разтопил, а после го стрил на прах.

Народът направил много лошо нещо. Затова Моисей казал на някои от мъжете да вземат мечовете си. „Лошите хора, които се поклониха на златното теле, трябва да умрат“ — казал Моисей. И мъжете посекли 3000 души! Нима това не показва, че трябва да внимаваме и да се покланяме само на Йехова, а не на фалшиви богове?