Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 30 РАЗКАЗ

Горящият храст

Горящият храст

КАТО търсел трева за овцете си, Моисей стигнал чак до планината Хорив. Тук той видял един храст, който горял в пламъци, но не изгарял!

„Странно — помислил си Моисей. — Я да се приближа, да го видя по–добре.“ Когато се приближил, от храста се разнесъл глас, който казал: „Не се приближавай повече! Свали си сандалите, защото стоиш на свята земя.“ Това бил Бог, който говорел чрез един ангел, затова Моисей прикрил лицето си.

После Бог казал: „Аз видях страданията на хората ми в Египет. Затова имам намерение да ги освободя, а ти си този, когото изпращам да изведе моя народ от Египет.“ Йехова се готвел да заведе народа си в прекрасната земя Ханаан.

Но Моисей казал: „Та кой съм аз? Никой. Как мога да направя това? Добре, да речем, че отида. И израилтяните ще ме попитат ‘Кой те изпрати?’. Какво да им кажа тогава?“

„Ето какво ще им кажеш — отговорил Бог. — ‘ЙЕХОВА, Богът на Авраам, Богът на Исаак и Богът на Яков, ме изпрати при вас.’“ И Йехова добавил: „Това е моето име навеки.“

„Но те може да не ми повярват, когато им казвам, че ти си ме изпратил“ — казал Моисей.

„Какво държиш в ръката си?“ — попитал Бог.

„Тояга“ — отвърнал Моисей.

„Хвърли я на земята“ — казал Бог. И когато Моисей я хвърлил, тоягата се превърнала на змия. След това Йехова показал на Моисей друго чудо. Той му казал: „Пъхни ръка в пазвата си.“ Моисей я пъхнал, а когато измъкнал обратно ръката си, тя била бяла като сняг! Ръката изглеждала като че ли е болна от болестта, наричана проказа. После Йехова дал на Моисей сила да извърши и трето чудо. Накрая му казал: „Когато направиш тези чудеса, израилтяните ще повярват, че аз съм те изпратил.“

След това Моисей си отишъл вкъщи и казал на Йотор: „Моля те, позволи ми да се върна при моите роднини в Египет, да ги видя как са.“ Тогава Йотор казал довиждане на Моисей, и Моисей се отправил на път за Египет.