Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 116 РАЗКАЗ

Как можем да живеем вечно

Как можем да живеем вечно

МОЖЕШ ли да познаеш какво четат малкото момиченце и неговите приятели? Да, това е същата книга, която ти четеш — „Моята книга с библейски разкази“. Те дори четат същия разказ, който ти четеш — „Как можем да живеем вечно“.

Знаеш ли какво ще научат те? Първо, че трябва да знаем за Йехова и неговия син Исус, ако искаме да живеем вечно. Библията казва: „Това е пътят към вечния живот. Да научиш за единствения истински Бог и за сина му, когото той изпрати на земята, Исус Христос.“

Как можем да научим за Йехова Бог и за сина му Исус? Един от начините е да прочетем „Моята книга с библейски разкази“ от началото до края. Тя разказва много неща за Йехова и Исус, нали? Разказва и за много от нещата, които те са направили, а също и за тези, които тепърва ще направят. Но само четенето на тази книга не е достатъчно, трябва да направим нещо повече.

Виждаш ли книгата, която лежи на пода? Това е Библията. Помоли някой да ти прочете онези части от Библията, върху които са основани разказите в тази книжка. Библията ни дава пълната информация, от която се нуждаем, за да можем всички ние да служим на Йехова по правилен начин и да получим вечен живот. Затова трябва да си създадем навика често да изучаваме Библията.

Но само да учиш за Йехова Бог и Исус Христос не е достатъчно. Можем да имаме много познания за тях и за ученията им, и пак да не получим вечен живот. Знаеш ли какво още е необходимо?

Необходимо е също да живеем в хармония с нещата, които научаваме. Спомняш ли си за Юда Искариот? Той бил един от дванайсетте, които Исус избрал за свои апостоли. Юда имал много познания за Йехова и Исус. Но какво се случило с него? След време той станал себелюбив и предал Исус за трийсет сребърни монети. Затова Юда няма да получи вечен живот.

Спомняш ли си също за Гиезий, човека, за когото научихме в Разказ 69? Той искал да има дрехи и пари, които не били негови. И излъгал, за да ги получи. Но Йехова го наказал. Той ще накаже и нас, ако не се подчиняваме на неговите закони.

Но имало и много добри хора, които винаги служили вярно на Йехова. Ние искаме да бъдем като тях, нали? Малкият Самуил е добър пример за нас. Спомняш ли си, както научихме в Разказ 55, той бил само четири– или петгодишен, когато започнал да служи на Йехова в неговата скиния. Така че колкото и малък да си, ти никога не си прекалено малък, за да служиш на Йехова.

Разбира се, личността, която ние всички искаме да следваме, е Исус Христос. Дори когато бил момче, както показва Разказ 87, той бил в храма и говорел с другите за небесния си Баща. Нека да следваме неговия пример. Нека разкажем на колкото се може повече хора за нашия чудесен Бог, Йехова, и за неговия син Исус Христос. Ако правим тези неща, тогава ние ще можем да живеем вечно в Божия нов рай на земята.