Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 42 РАЗКАЗ

Едно магаре говори

Едно магаре говори

ЧУВАЛ ли си някога за магаре, което може да говори? „Не — ще кажеш навярно. — Животните не могат да говорят.“ Но Библията разказва за едно магаре, което говорило. Да видим как се случило това.

Израилтяните били почти готови да влязат в земята Ханаан. Валак, царят на Моав, се страхувал от израилтяните. Затова пратил да повикат мъдреца Валаам — да дойде и да прокълне израилтяните. Валак обещал на Валаам да му даде много пари, така че Валаам се качил на магарето си и се отправил на път към Валак.

Йехова не искал Валаам да прокълне неговия народ. Затова изпратил един ангел с дълъг меч да застане на пътя и да спре Валаам. Валаам не можел да види ангела, но магарето го видяло. То всякак се опитвало да свърне, за да се отдръпне от ангела, и накрая направо легнало на пътя. Валаам много се ядосал и ударил магарето с тояга.

Тогава Йехова направил така, че Валаам чул магарето си да му говори. „Какво съм ти направило, та ме биеш така?“ — попитало то.

„Направи ме да приличам на глупак — казал Валаам. — Ако имах меч, щях да те убия!“

„Преди държало ли съм се към тебе така?“ — попитало магарето.

„Не“ — отговорил Валаам.

Тогава Йехова позволил на Валаам да види ангела, застанал с меча си на пътя. Ангелът казал: „Защо биеш магарето? Аз дойдох да препреча пътя ти, защото не бива да отиваш да проклинаш Израил. Ако твоето магаре не беше се дръпнало от мене, щях да те съсека, но на магарето ти нямаше да посегна.“

Валаам казал: „Съгреших. Не знаех, че ти си застанал на пътя.“ Ангелът пуснал Валаам да си върви, и Валаам отишъл при Валак. Въпреки всичко той се опитал да прокълне Израил, но вместо това Йехова го накарал три пъти да благослови Израил.