Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 17 РАЗКАЗ

Близнаци, които били различни

Близнаци, които били различни

ТЕЗИ две момчета са доста различни, нали? Знаеш ли как се казват? Ловецът е Исав, а момчето, което се грижи за стадото, е Яков.

Исав и Яков били двамата синове близнаци на Исаак и Ребека. Бащата Исаак много обичал Исав, защото той бил добър ловец и донасял вкъщи храна за семейството. Но Ребека обичала повече Яков, защото той бил тихо и мирно момче.

Дядо им Авраам бил още жив. Представяш ли си колко обичал да го слуша Яков, когато разказвал за Йехова! Накрая Авраам умрял на 175 години, когато близнаците били петнайсетгодишни.

Когато Исав станал на четирийсет години, той се оженил за две жени от земята Ханаан. Това натъжило много Исаак и Ребека, защото тези жени не почитали Йехова.

А после един ден се случило нещо, заради което Исав много се ядосал на брат си Яков. Дошло времето, когато Исаак трябвало да благослови по–големия си син. Исав бил по–голям от Яков и затова очаквал да получи тази благословия. Но Исав бил продал правото си да получи благословията преди това на Яков. Също така, когато двете момчета се родили, Бог казал, че Яков ще получи благословията. Така и станало. Исаак дал благословията си на своя син Яков.

По–късно, когато Исав научил за това, много се ядосал на Яков. Дори казал, че ще убие Яков, толкова бил ядосан. Когато Ребека научила за това, много се разтревожила. И казала на мъжа си Исаак: „Ще бъде направо ужасно, ако Яков също си вземе за жена една от тези ханаанки.“

Тогава Исаак повикал сина си Яков и му казал: „Не вземай жена от Ханаан. Вместо това иди в дома на дядо си Ватуил в Харан. Оженѝ се за някоя от дъщерите на неговия син Лаван.“

Яков послушал баща си и веднага се отправил на дълъг път към Харан, където живеели неговите роднини.