Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 74 РАЗКАЗ

Един мъж, който не се уплашил

Един мъж, който не се уплашил

ВИЖ как се присмиват хората на този млад мъж. Знаеш ли кой е той? Това е Йеремия. Той бил много важен пророк на Бога.

Скоро след като цар Йосия започнал да унищожава идолите в страната, Йехова казал на Йеремия да бъде Негов пророк. Обаче Йеремия мислел, че е твърде млад, за да бъде пророк. Но Йехова казал, че ще му помогне.

Йеремия казал на израилтяните да престанат да вършат лоши неща. „Боговете, на които се покланят хората от другите народи, са лъжливи“ — говорел той. Но много израилтяни предпочитали да се покланят на идоли, а не на истинския Бог Йехова. И когато Йеремия казвал на хората, че Бог ще ги накаже за лошотията им, те само му се присмивали.

Минали години. Йосия умрял, и три месеца по–късно неговият син Йоаким станал цар. Йеремия продължавал да говори на народа: „Йерусалим ще бъде разрушен, ако не промените лошия си начин на живот.“ Свещениците сграбчили Йеремия и извикали: „Трябва да бъдеш убит, задето говориш такива неща!“ После те казали на израилските първенци: „Йеремия трябва да бъде убит, защото говори против нашия град.“

Как щял да постъпи сега Йеремия? Той не се уплашил! Той казал на всички: „Йехова ме изпрати да ви кажа тези неща. Ако не промените начина си на живот, Йехова ще разруши Йерусалим. Но бъдете сигурни за едно: Ако ме убиете, ще убиете човек, който не е направил нищо лошо.“

Първенците оставили жив Йеремия, но израилтяните не променили начина си на живот. По–късно Навуходоносор, царят на Вавилон, дошъл да воюва срещу Йерусалим. Накрая Навуходоносор направил израилтяните свои роби. Той отвлякъл много хиляди от тях във Вавилон. Представи си само какво ще ти е, ако дойдат чужденци и те отвлекат от дома ти в чужда земя!