Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 62 РАЗКАЗ

Неприятности в дома на Давид

Неприятности в дома на Давид

СЛЕД като Давид започнал да управлява в Йерусалим, Йехова дал на войската му много победи над враговете. Йехова бил обещал да даде земята Ханаан на израилтяните. И сега, с помощта на Йехова, цялата земя, която им била обещана, най–после станала тяхна.

Давид бил добър владетел. Той обичал Йехова. Затова едно от първите неща, които направил, след като превзел Йерусалим, било да пренесе там ковчега на договора на Йехова. Той искал също да построи и храм, в който да го постави.

Като станал по–възрастен, Давид направил една лоша грешка. Той знаел, че е погрешно да вземеш нещо, което принадлежи на друг. Но една вечер, когато бил на покрива на своя дворец, той погледнал надолу и видял една много красива жена. Името ѝ било Витсавее, а нейният съпруг бил един от Давидовите войници, на име Урия.

Давид толкова много искал Витсавее, че изпратил да я доведат в двореца му. Съпругът ѝ бил далече на война. Давид се любил с нея и по–късно тя разбрала, че ще има бебе. Давид се изплашил и изпратил заръка до военачалника си Йоав да сложи Урия в предните редици на войската, за да го убият там. Когато Урия загинал, Давид се оженил за Витсавее.

Йехова много се разгневил на Давид. Той изпратил слугата си Натан да му каже за греховете му. Тук виждаш как Натан говори на Давид. Давид много съжалявал за това, което сторил, затова Йехова не го наказал със смърт. Но Йехова казал: „Понеже ти направи тези лоши неща, ще имаш много неприятности в своя дом.“ И само какви неприятности имал Давид!

Първо, синът на Витсавее умрял. После първородният син на Давид, Амнон, издебнал сестра си Тамар, когато била сама, и я насилил да се люби с него. Давидовият син Авесалом толкова много се разгневил от това, че убил Амнон. По–късно Авесалом спечелил много хора на своя страна и сам се направил цар. Накрая Давид водил война срещу Авесалом, спечелил я, и в нея Авесалом бил убит. Да, Давид имал големи неприятности.

Междувременно Витсавее родила син, наречен Соломон. Когато Давид бил стар и болен, синът му Адония се опитал да направи сам себе си цар. Тогава Давид накарал свещеника Садок да излее масло на главата на Соломон, за да покаже, че Соломон ще бъде цар. Скоро след това, когато бил на седемдесет години, Давид умрял. Той управлявал четирийсет години, но сега Соломон бил царят на Израил.