Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 23 РАЗКАЗ

Сънищата на фараона

Сънищата на фараона

ИЗМИНАЛИ две години, а Йосиф все още бил в затвора. Виночерпецът не се сетил за него. Но ето че една нощ фараонът сънувал два много особени съня и после се чудил какво ли може да означават те. Виждаш ли го как спи? На сутринта фараонът повикал своите мъдреци и им разказал какво сънувал. Но те не успели да разтълкуват значението на сънищата му.

Сега виночерпецът най–сетне си спомнил за Йосиф. Той казал на фараона: „Когато бях в затвора, там имаше един човек, който можеше да тълкува сънища.“ Фараонът заповядал незабавно да доведат Йосиф при него.

Фараонът разказал на Йосиф сънищата си: „Видях седем великолепни угоени крави. После видях седем мършави, изпосталели крави. И мършавите крави изядоха угоените.“

„Във втория си сън аз видях седем зрели, пълни със зърно класа, които израстваха от едно стъбло. После видях седем тънки, изсъхнали зърнени класа. И тънките зърнени класове започнаха да поглъщат седемте хубави класа.“

Йосиф казал на фараона: „Двата съня означават едно и също нещо. Седемте угоени крави и седемте пълни зърнени класа означават седем години, а седемте мършави крави и седемте тънки зърнени класа означават още седем години. Ще има седем години, когато много храна ще се ражда в Египет. А после ще има седем години, когато ще се ражда много малко храна.“

И Йосиф казал още на фараона: „Избери мъдри мъже и ги назначи да се грижат за събирането на храната през седемте добри години. Така хората няма да гладуват после през следващите седем лоши години, когато ще се ражда много малко храна.“

Фараонът харесал този съвет. И той избрал Йосиф да отговаря за събирането и складирането на храната. Така Йосиф станал най–важният човек в Египет след фараона.

Осем години по–късно, по време на глада, Йосиф видял да идват някакви хора. Знаеш ли кои били те? Ами неговите десет по–големи братя! Баща им Яков ги пратил в Египет, защото по техния край, в Ханаан, храната се свършвала. Йосиф познал братята си, но те не го познали. Знаеш ли защо? Защото Йосиф възмъжал, а и сега бил облечен в съвсем различни дрехи.

Йосиф си спомнил как като бил момче, сънувал братята си да идват и да му се кланят. Спомняш ли си, че и ти чете за това? Сега Йосиф разбрал, че Бог бил този, който го изпратил в Египет, и то за добро. И какво мислиш, че направил Йосиф? Нека научим.