Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 108 РАЗКАЗ

По пътя за Дамаск

По пътя за Дамаск

ЗНАЕШ ли кой е този, който лежи на земята? Това е Савел. Помниш ли — той пазел дрехите на мъжете, които убили Стефан с камъни. Виж каква ярка светлина! Какво става тук?

След като Стефан бил убит, Савел застанал начело на гоненията срещу последователите на Исус, за да им причини зло. Той влизал от една къща в друга, измъквал ги навън и ги хвърлял в затвора. Много от учениците бягали по другите градове и започвали да проповядват добрата новина там. Но Савел тръгнал и по другите градове да търси последователите на Исус. Ето го тук на път за Дамаск. Но по пътя се случило нещо смайващо.

Внезапно около Савел блеснала светлина от небето. Той паднал на земята, както го виждаме тук. Тогава един глас казал: „Савле, Савле! Защо ми причиняваш зло?“ Мъжете, които придружавали Савел, видели светлината и чули звука на гласа, но не могли да разберат какво било казано.

„Кой си ти, Господарю?“ — попитал Савел.

„Аз съм Исус, онзи, на когото причиняваш зло“ — казал гласът. Исус казал това, защото когато Савел причинявал зло на Исусовите последователи, Исус се чувствувал така, сякаш на него самия причинявали зло.

Тогава Савел попитал: „Какво трябва да направя, Господарю?“

„Стани и иди в Дамаск — казал Исус, — там ще ти бъде казано какво трябва да правиш.“ Когато Савел станал и си отворил очите, не виждал нищо. Той бил ослепял! Затова мъжете, които били с него, го хванали за ръка и го повели към Дамаск.

Тогава Исус говорил с един свой ученик в Дамаск и му казал: „Стани, Анания. Отиди на улицата, която се нарича Права. Там, в къщата на Юда, попитай за един човек на име Савел. Аз го избрах за мой специален служител.“

Анания го послушал. И когато срещнал Савел, той положил ръцете си върху него и казал: „Господарят ме изпрати, за да прогледнеш отново и да бъдеш изпълнен със свети дух.“ Веднага от очите на Савел паднали две неща, които приличали на люспи от риба, и той прогледнал отново.

Савел бил използван по мощен начин да проповядва на хората от много народи. Той станал известен като апостол Павел, за когото ще научим още много неща. Но първо нека разберем каква работа Бог изпратил да свърши Петър.