Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 81 РАЗКАЗ

С упование на Божията помощ

С упование на Божията помощ

МНОГО хиляди израилтяни предприели дългото пътуване от Вавилон до Йерусалим. Но когато стигнали, заварили Йерусалим в развалини. Никой не живеел там. Израилтяните трябвало да строят всичко отначало.

Едно от първите неща, които построили, бил един олтар. Това било място, където можели да принасят животински жертви, или дарове, на Йехова. След няколко месеца те започнали да строят храма. Но враговете, които живеели в съседните земи, не искали израилтяните да го построят. Затова се опитали да ги сплашат, за да престанат със строежа. Накрая тези врагове накарали новия цар на Персия да издаде закон, с който да спре строителните работи.

Минали години. Течала седемнадесетата година, откакто израилтяните се били върнали от Вавилон. Йехова изпратил пророците си Агей и Захария да кажат на народа да започне отново да строи. Народът се надявал на Божията помощ и хората послушали пророците. Те започнали да строят отново, въпреки че онзи закон казвал да не го правят.

Затова един персийски чиновник, наречен Татанай, дошъл и попитал израилтяните какво право имат те да градят храма. Израилтяните му казали, че когато били във Вавилон, цар Кир им казал: „Вървете сега в Йерусалим и изградете храма на Йехова, вашият Бог.“

Татанай изпратил писмо до Вавилон и запитал дали Кир, който вече бил умрял, наистина бил казал това. Скоро дошъл отговор от новия цар на Персия. Там се казвало, че Кир наистина бил казал това. И затова царят пишел: „Нека израилтяните строят храма на техния Бог. И ти заповядвам да им помагаш.“ За около четири години храмът бил завършен и израилтяните били много щастливи.

Минали още много години. Изтекли почти четирийсет и осем години, откакто храмът бил завършен. Хората в Йерусалим били бедни, и градът и Божият храм не изглеждали много красиви. В далечния Вавилон израилтянинът Ездра научил, че е необходимо да се оправи и украси Божият храм. И знаеш ли какво направил той?

Ездра отишъл да посети Артаксеркс, царя на Персия, и този добър цар му дал много дарове, които да занесе в Йерусалим. Ездра помолил израилтяните във Вавилон да му помогнат да занесе тези дарове до Йерусалим. Около 6000 души казали, че ще дойдат. Всички те щели да носят много сребро, злато и други скъпоценни неща със себе си.

Ездра не бил спокоен, защото по пътя имало много лоши хора. Тези хора можели да им вземат среброто и златото и да ги убият. Затова Ездра събрал хората заедно, както можеш да видиш на картината. Тогава те се помолили на Йехова да ги закриля по време на дългия им път до Йерусалим.

И Йехова наистина ги закрилял. След четири месеца път те стигнали невредими в Йерусалим. Нима това не показва, че Йехова може да закриля онези, които се надяват на него за помощ?