Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

Въпроси за изучаване на „Моята книга с библейски разкази“

Въпроси за изучаване на „Моята книга с библейски разкази“

1 разказ

Бог започва да прави неща

 1. Откъде идват всички хубави неща и можеш ли да кажеш кои са някои от тях?

 2. Кое е първото нещо, което Бог създал?

 3. Защо първият ангел бил специален?

 4. Опиши каква била земята в началото. (Виж рисунката.)

 5. Как Бог започнал да приготвя земята за животните и хората?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Йеремия 10:12.

  Кои Божии качества се виждат в сътворението? (Иса. 40:26; Рим. 11:33)

 2. Прочети Колосяни 1:15–17.

  Каква роля изиграл Исус при сътворението и как това трябва да повлияе на начина, по който гледаме на Него? (Кол. 1:15–17)

 3. Прочети Битие 1:1–10.

  1. (а) Как се е появила земята? (Бит. 1:1)

  2. (б) Какво станало през първия ден на сътворение? (Бит. 1:3–5)

  3. (в) Опиши какво е станало през втория ден на сътворение. (Бит. 1:7, 8)

2 разказ

Една прекрасна градина

 1. Как Бог приготвил земята да бъде наш дом?

 2. Изброй многото различни животни, които Бог създал. (Виж рисунката.)

 3. Защо Едемската градина била специална?

 4. Каква искал Бог да стане цялата земя?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Битие 1:11–25.

  1. (а) Какво създал Бог през третия ден на сътворение? (Бит. 1:12)

  2. (б) Какво станало през четвъртия ден на сътворение? (Бит. 1:16)

  3. (в) Какви животни направил Бог през петия и шестия ден на сътворение? (Бит. 1:20, 21, 25)

 2. Прочети Битие 2:8, 9.

  Какви две специални дървета създал Бог в градината и какво символизирали те?

3 разказ

Първите мъж и жена

 1. По какво се различава рисунката в третия разказ от рисунката във втория разказ?

 2. Как се казвал първият човек и кой го направил?

 3. Каква работа дал Бог на Адам?

 4. Защо Бог приспал дълбоко Адам?

 5. Колко дълго можели да живеят Адам и Ева и каква задача им дал Бог?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Псалм 83:18.

  Как се казва Бог и каква е уникалната му позиция над земята? (Йер. 16:21; Дан. 4:17)

 2. Прочети Битие 1:26–31.

  1. (а) Кое било най–забележителното Божие творение през шестия ден, и по какво се различавало то от животните? (Бит. 1:26)

  2. (б) Какво осигурил Бог за хората и животните? (Бит. 1:30)

 3. Прочети Битие 2:7–25.

  1. (а) Какво се включвало в задачата на Адам да даде имена на животните? (Бит. 2:19)

  2. (б) Как Битие 2:24 ни помага да разберем какъв е възгледът на Йехова за брака, раздялата и развода? (Мат. 19:4–6, 9)

4 разказ

Защо те изгубили дома си

 1. Какво се случило с Адам и Ева, както се вижда на рисунката?

 2. Защо Йехова ги наказал?

 3. Какво казала змията на Ева?

 4. Кой накарал змията да говори на Ева?

 5. Защо Адам и Ева изгубили своя райски дом?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Битие 2:16, 17 и 3:1–13, 24.

  1. (а) Как въпросът на змията към Ева представил Йехова в погрешна светлина? (Бит. 3:1–5; 1 Йоан 5:3)

  2. (б) Как случилото се с Ева е предупреждение за нас? (Флп. 4:8; Яков 1:14, 15; 1 Йоан 2:16)

  3. (в) Как Адам и Ева не поели отговорност за действията си? (Бит. 3:12, 13)

  4. (г) Как херувимите на изток от градината Едем подкрепяли върховенството на Йехова? (Бит. 3:24)

 2. Прочети Откровение 12:9.

  Доколко Сатана е успял да настрои човечеството против Божието управление? (1 Йоан 5:19)

5 разказ

Започва труден живот

 1. Какъв бил животът на Адам и Ева извън Едемската градина?

 2. Какво започнало да става с Адам и Ева, и защо?

 3. Защо децата на Адам и Ева щели да остаряват и умират?

 4. Какъв щял да бъде животът на Адам, Ева и децата им, ако се били подчинили на Йехова?

 5. Как непослушанието на Ева ѝ донесло болка?

 6. Как се казвали първите двама синове на Адам и Ева?

 7. Кои са другите деца на рисунката?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Битие 3:16–23 и 4:1, 2.

  1. (а) Как проклятието върху земята се отразило на живота на Адам? (Бит. 3:17–19; Рим. 8:20, 22)

  2. (б) Защо името на Ева, което означава „живот“, било подходящо? (Бит. 3:20)

  3. (в) Как Йехова показал, че е загрижен за Адам и Ева дори след като съгрешили? (Бит. 3:7, 21)

 2. Прочети Откровение 21:3, 4.

  Кои от „предишните неща“ (НС *), или от „първото“, искаш да бъдат премахнати?

6 разказ

Един добър син и един лош син

 1. С какво се занимавали Каин и Авел?

 2. Какви дарове принесли Каин и Авел на Йехова?

 3. Защо Йехова бил доволен от дара на Авел, но не и от дара на Каин?

 4. Какъв човек бил Каин и защо Йехова се опитал да го поправи?

 5. Какво направил Каин, докато с брат му били сами на полето?

 6. Обясни какво станало с Каин, след като убил брат си.

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Битие 4:2–26.

  1. (а) Как Йехова описал опасността, в която се намирал Каин? (Бит. 4:7)

  2. (б) Как Каин разкрил нагласата на сърцето си? (Бит. 4:9)

  3. (в) Как гледа Йехова на проливането на невинна кръв? (Бит. 4:10; Иса. 26:21)

 2. Прочети 1 Йоан 3:11, 12.

  1. (а) Защо Каин се разгневил, и как това е предупреждение за нас днес? (Бит. 4:4, 5; Пр. 14:30; Як. 3:16)

  2. (б) Как Библията показва, че дори цялото ни семейство да се противопоставя на Йехова, ние пак можем да сме лоялни спрямо него? (Пс. 27:10; Мат. 10:21, 22)

 3. Прочети Йоан 11:25.

  В какво уверява Йехова всекиго, който умре заради правдата? (Йоан 5:24)

7 разказ

Един смел човек

 1. По какво се различавал Енох от останалите?

 2. Защо хората в дните на Енох вършели толкова много лоши неща?

 3. Какви лоши неща вършели хората? (Виж рисунката.)

 4. Защо Енох трябвало да бъде смел?

 5. Колко години живеели хората тогава и колко дълго живял Енох?

 6. Какво станало, след като Енох умрял?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Битие 5:21–24, 27.

  1. (а) Какви били взаимоотношенията между Енох и Йехова? (Бит. 5:24)

  2. (б) Кой според Библията живял най–дълго и на колко години умрял? (Бит. 5:27)

 2. Прочети Битие 6:5.

  Колко лоши станали условията на земята след смъртта на Енох, и как това прилича на нашите дни? (2 Тим. 3:13)

 3. Прочети Евреи 11:5.

  Кое качество на Енох ‘било угодно на Бога’ и какъв бил резултатът от това? (Бит. 5:22)

 4. Прочети Юда 14, 15.

  Как християните днес могат да подражават на смелостта на Енох, когато предупреждават хората за наближаващата битка при Армагедон? (2 Тим. 4:2; Евр. 13:6)

8 разказ

Великани на земята

 1. Какво станало, когато някои от Божиите ангели послушали Сатана?

 2. Защо някои ангели оставили работата си на небето и слезли на земята?

 3. Защо било погрешно ангелите да слизат на земята и да си правят човешки тела?

 4. По какво децата на ангелите се различавали от другите хора?

 5. Какво правели децата на ангелите, когато станали великани, както е показано на рисунката?

 6. Кой добър човек живял след Енох и защо Бог го обичал?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Битие 6:1–8.

  Какво научаваме от Битие 6:6 за това, как поведението ни влияе върху чувствата на Йехова? (Пс. 78:40, 41; Пр. 27:11)

 2. Прочети Юда 6.

  Как ангелите, които не запазили „своето достойнство“ в дните на Ной, са предупреждение за нас днес? (1 Кор. 3:5–9; 2 Пет. 2:4, 9, 10)

9 разказ

Ной строи ковчег

 1. От колко души се състояло семейството на Ной и как се казвали тримата му синове?

 2. Какво странно нещо поискал Бог от Ной и защо?

 3. Как реагирали другите хора, когато Ной им казал за ковчега?

 4. Какво казал Бог на Ной да направи с животните?

 5. Какво трябвало да направят Ной и семейството му, когато Бог затворил вратата на ковчега?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Битие 6:9–22.

  1. (а) Защо Ной бил изключителен служител на истинския Бог? (Бит. 6:9, 22)

  2. (б) Какво смята Йехова за насилието, и как това трябва да влияе на избора ни на забавления? (Бит. 6:11, 12; Пс. 11:5)

  3. (в) Как можем да подражаваме на Ной, когато получаваме напътствия чрез организацията на Йехова? (Бит. 6:22; 1 Йоан 5:3)

 2. Прочети Битие 7:1–9.

  Как ни насърчава днес това, че за Йехова несъвършеният Ной бил праведен? (Бит. 7:1; Пр. 10:16; Иса. 26:7)

10 разказ

Великият потоп

 1. Защо вече никой не можел да влезе в ковчега, след като завалял дъждът?

 2. Колко дни и нощи направил Йехова да вали и докъде стигнала водата?

 3. Какво станало с ковчега, когато водата започнала да покрива земята?

 4. Дали великаните оцелели след Потопа, и какво станало с бащите им?

 5. Какво станало с ковчега след пет месеца?

 6. Защо Ной пуснал един гарван от ковчега?

 7. Как Ной разбрал, че водите били спаднали?

 8. Какво казал Бог на Ной, след като той и семейството му били прекарали повече от година в ковчега?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Битие 7:10–24.

  1. (а) Доколко бил унищожен животът на земята? (Бит. 7:23)

  2. (б) Колко време било необходимо, за да спаднат водите на Потопа? (Бит. 7:24)

 2. Прочети Битие 8:1–17.

  Как Битие 8:17 показва, че първоначалната цел на Йехова за земята не се е променила? (Бит. 1:22)

 3. Прочети 1 Петър 3:19, 20.

  1. (а) Каква присъда получили разбунтувалите се ангели, когато се върнали на небето? (Юда 6)

  2. (б) Как разказът за Ной и семейството му засилва увереността ни, че Йехова може да спаси служителите си? (2 Пет. 2:9)

11 разказ

Първата дъга

 1. Какво направил Ной веднага след като излязъл от ковчега, както се вижда на рисунката?

 2. Каква заповед дал Бог на Ной и семейството му след Потопа?

 3. Какво обещание дал Бог?

 4. За какво трябва да ни напомня дъгата, когато я видим?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Битие 8:18–22.

  1. (а)Как ние днес можем да принасяме на Йехова „сладко благоухание“? (Бит. 8:21; Евр. 13:15, 16)

  2. (б) Какво казал Йехова за човешкото сърце, и следователно за какво трябва да внимаваме? (Бит. 8:21; Мат. 15:18, 19)

 2. Прочети Битие 9:9–17.

  1. (а) Какъв договор, или завет, сключил Йехова с всички живи същества на земята? (Бит. 9:10, 11)

  2. (б) Докога е в сила договорът на дъгата? (Бит. 9:16)

12 разказ

Хората градят голяма кула

 1. Кой бил Нимрод и какво мислел Бог за него?

 2. Защо на рисунката хората правят тухли?

 3. Защо Йехова не одобрявал строежа?

 4. Как Бог спрял строежа на кулата?

 5. Как бил наречен градът и какво означава името му?

 6. Какво станало с хората, след като Бог разбъркал езиците им?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Битие 10:1, 8–10.

  Какви качества проявил Нимрод и как това ни служи като предупреждение? (Пр. 3:31)

 2. Прочети Битие 11:1–9.

  Защо хората искали да построят кула, и защо този замисъл бил обречен на провал? (Бит. 11:4; Пр. 16:18; Йоан 5:44)

13 разказ

Авраам — приятел на Бога

 1. Какви били хората в град Ур?

 2. Кой е мъжът на рисунката, кога бил роден той и къде живеел?

 3. Какво казал Бог на Авраам?

 4. Защо Авраам бил наречен приятел на Бога?

 5. Кой тръгнал с Авраам, когато той напуснал Ур?

 6. Какво казал Бог на Авраам, когато той пристигнал в Ханаанската земя?

 7. Какво обещание дал Бог на Авраам, когато той бил на 99 години?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Битие 11:27–32.

  1. (а) Каква била роднинската връзка между Авраам и Лот? (Бит. 11:27)

  2. (б) Откъде знаем, че не Тара, а Авраам предприел преместването на семейството в Ханаан, и защо го направил? (Бит. 11:31; Деян. 7:2–4)

 2. Прочети Битие 12:1–7.

  Какво още включил Йехова в договора си с Авраам, след като той стигнал до Ханаан? (Бит. 12:7)

 3. Прочети Битие 17:1–8, 15–17.

  1. (а) Как било променено името на Аврам, когато бил на 99 години, и защо? (Бит. 17:5)

  2. (б) Какви бъдещи благословии обещал Бог на Сара? (Бит. 17:15, 16)

 4. Прочети Битие 18:9–19.

  1. (а) Какви отговорности на всеки баща са записани в Битие 18:19? (Втор. 6:6, 7; Еф. 6:4)

  2. (б) Коя случка със Сара показва, че не можем да скрием нищо от Йехова? (Бит. 18:12, 15; Пс. 44:21)

14 разказ

Бог изпитва вярата на Авраам

 1. Какво обещание дал Бог на Авраам, и как го изпълнил?

 2. Как Бог изпитал вярата на Авраам, както е показано на рисунката?

 3. Какво направил Авраам, макар че не разбирал защо Бог иска това от него?

 4. Какво станало, когато Авраам извадил ножа да убие сина си?

 5. Колко силна била вярата на Авраам в Бога?

 6. Каква жертва осигурил Бог и как?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Битие 21:1–7.

  Защо Авраам обрязал сина си на осмия ден? (Бит. 17:10–12; 21:4)

 2. Прочети Битие 22:1–18.

  Как Исаак показал, че е послушен на баща си Авраам, и как това било предобраз на бъдещо събитие с много по–голямо значение? (Бит. 22:7–9; 1 Кор. 5:7; Флп. 2:8, 9)

15 разказ

Жената на Лот погледнала назад

 1. Защо се разделили Авраам и Лот?

 2. Защо Лот избрал да живее в Содом?

 3. Какви били хората в Содом?

 4. Какво предупредили двамата ангели Лот?

 5. Защо Лотовата жена се превърнала в стълб от сол?

 6. Каква поука можем да си извлечем от случилото се с Лотовата жена?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Битие 13:5–13.

  Какво можем да научим от Авраам относно разрешаването на проблеми между хората? (Бит. 13:8, 9; Рим. 12:10; Флп. 2:3, 4)

 2. Прочети Битие 18:20–33.

  Как разговорът между Бога и Авраам ни дава увереност, че Йехова и Исус ще съдят справедливо? (Бит. 18:25, 26; Мат. 25:31–33)

 3. Прочети Битие 19:1–29.

  1. (а) Какво показва този разказ от Библията относно Божия възглед за хомосексуализма? (Бит. 19:5, 13; Лев. 20:13)

  2. (б) Каква разлика намираме в начина, по който Лот и Авраам откликнали на Божиите напътствия, и какво можем да научим от това? (Бит. 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 4. Прочети Лука 17:28–32.

  Каква била нагласата на Лотовата жена към материалните неща, и как това ни служи като предупреждение? (Лука 12:15; 17:31, 32; Мат. 6:19–21, 25)

 5. Прочети 2 Петър 2:6–8.

  Как трябва да гледаме на безбожния свят около нас, подобно на Лот? (Езек. 9:4; 1 Йоан 2:15–17)

16 разказ

Исаак си взема добра жена

 1. Кои са мъжът и жената на рисунката?

 2. Какво направил Авраам, за да намери жена за сина си, и защо?

 3. Какъв отговор получила молитвата на слугата на Авраам?

 4. Какво отговорила Ребека, когато я попитали дали ще се омъжи за Исаак?

 5. Какво зарадвало отново Исаак?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Битие 24:1–67.

  1. (а) Какви хубави качества проявила Ребека, когато срещнала слугата на Авраам при кладенеца? (Бит. 24:17–20; Пр. 31:17, 31)

  2. (б) Какъв хубав пример са за християните днес действията на Авраам по отношение на Исаак? (Бит. 24:37, 38; 1 Кор. 7:39; 2 Кор. 6:14)

  3. (в) Защо трябва да намираме време за размисъл, подобно на Исаак? (Бит. 24:63; Пс. 77:12; Флп. 4:8)

17 разказ

Близнаци, които били различни

 1. Кои били Исав и Яков и по какво се различавали?

 2. На колко години били Исав и Яков, когато дядо им Авраам умрял?

 3. Коя постъпка на Исав натъжила много майка му и баща му?

 4. Защо Исав се ядосал много на брат си Яков?

 5. Какво заръчал Исаак на сина си Яков?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Битие 25:5–11, 20–34.

  1. (а) Какво пророчество изрекъл Йехова за двамата синове на Ребека? (Бит. 25:23)

  2. (б) Как се различавало отношението на Яков и на Исав към първородството? (Бит. 25:31–34)

 2. Прочети Битие 26:34, 35; 27:1–46 и 28:1–5.

  1. (а) Как Исав показал, че не цени духовните неща? (Бит. 26:34, 35; 27:46)

  2. (б) Какво трябвало да направи Яков, за да получи Божията благословия? (Бит. 28:1–4)

 3. Прочети Евреи 12:16, 17.

  Какво показва случилото се с Исав за последствията, когато човек презира светите неща?

18 разказ

Яков отива в Харан

 1. Коя е младата жена на рисунката, и какво направил Яков за нея?

 2. На какво бил готов Яков, за да се ожени за Рахил?

 3. Какво направил Лаван, когато дошло времето Яков да се ожени за Рахил?

 4. Какво се съгласил да направи Яков, за да вземе Рахил за жена?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Битие 29:1–30.

  1. (а) Как Яков показал, че е почтен, дори когато Лаван го измамил, и какво можем да научим от това? (Бит. 29:26–28; Мат. 5:37)

  2. (б) Как примерът на Яков показва разликата между любовта и увлечението? (Бит. 29:18, 20, 30; Песен 8:6)

  3. (в) Кои четири жени станали част от семейството на Яков и по–късно му родили синове? (Бит. 29:23, 24, 28, 29)

19 разказ

Яков има голямо семейство

 1. Как се казвали шестимата синове, които се родили на Яков от първата му съпруга Лия?

 2. Кои двама синове се родили на Яков от Зелфа, слугинята на Лия?

 3. Как се казвали двамата синове, които Вала, слугинята на Рахил, родила на Яков?

 4. Кои двама синове родила Рахил, и какво станало при раждането на втория?

 5. Колко синове имал Яков, както се вижда на рисунката, и на какво дали начало те?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Битие 29:32–35; 30:1–26 и 35:16–19.

  Как били именувани често еврейските момчета в древността, както се вижда от примера с дванайсетте синове на Яков?

 2. Прочети Битие 37:35.

  Как знаем, че Яков е имал повече от една дъщеря, въпреки че в Библията е спомената само Дина? (Бит. 37:34, 35)

20 разказ

Дина изпада в беда

 1. Защо Авраам и Исаак не искали децата им да се женят за хора от Ханаан?

 2. Дали Яков одобрявал дъщеря му да дружи с ханаанските момичета?

 3. Кой е мъжът, който гледа Дина на рисунката, и какво лошо нещо извършил?

 4. Какво направили братята на Дина, Симеон и Леви, когато чули какво било станало?

 5. Дали Яков одобрил постъпката на Симеон и Леви?

 6. Как започнала цялата беда за семейството?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Битие 34:1–31.

  1. (а) Дали Дина отишла само веднъж при дъщерите на Ханаанската земя? Обясни. (Бит. 34:1, НС: „А Дина, дъщерята на Лия, която тя беше родила на Яков, имаше обичай да излиза, за да се види с дъщерите на онази земя.“)

  2. (б) Защо Дина също носела известна отговорност за това, че изгубила девствеността си? (Гал. 6:7)

  3. (в) Как младите хора днес могат да покажат, че са взели присърце предупредителния пример на Дина? (Пр. 13:20; 1 Кор. 15:33; 1 Йоан 5:19)

21 разказ

Братята на Йосиф го намразват

 1. Защо братята на Йосиф му завиждали, и какво направили?

 2. Какво искали да направят с Йосиф братята му, но какво казал Рувим?

 3. Какво станало, когато наближили исмаилтянски търговци?

 4. Какво направили братята, за да накарат баща си да помисли, че Йосиф е мъртъв?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Битие 37:1–35.

  1. (а) Как християните могат да подражават на Йосиф, като съобщават за извършен грях в сбора? (Бит. 37:2; Лев. 5:1; 1 Кор. 1:11)

  2. (б) Какво накарало братята на Йосиф да постъпят коварно с него? (Бит. 37:11, 18; Пр. 27:4; Як. 3:14–16)

  3. (в) Кое действие на Яков е нормално за човек, който скърби? (Бит. 37:35)

22 разказ

Йосиф е хвърлен в затвора

 1. На колко години бил Йосиф, когато го завели в Египет, и какво станало, когато пристигнал там?

 2. Как Йосиф се озовал в затвора?

 3. Какви отговорности възложили на Йосиф в затвора?

 4. Какво направил Йосиф за хлебаря и виночерпеца на фараона в затвора?

 5. Какво станало, след като освободили виночерпеца от затвора?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Битие 39:1–23.

  Какво накарало Йосиф да побегне от жената на Петефрий, след като по това време нямало писан закон, че Бог осъжда прелюбодейството? (Бит. 2:24; 20:3; 39:9)

 2. Прочети Битие 40:1–23.

  1. (а) Опиши накратко съня на виночерпеца и тълкуванието, което Йехова дал на Йосиф. (Бит. 40:9–13)

  2. (б) Какъв бил сънят на хлебаря и какво означавал? (Бит. 40:16–19)

  3. (в) Как класът на верния и разумен роб днес подражава на нагласата на Йосиф? (Бит. 40:8; Пс. 36:9; Йоан 17:17; Деян. 17:2, 3)

  4. (г) Как записаното в Битие 40:20 хвърля светлина върху възгледа на християните за празнуването на рождени дни? (Екл. 7:1; Мар. 6:21–28)

23 разказ

Сънищата на фараона

 1. Какво станало с фараона една нощ?

 2. Защо виночерпецът най–накрая си спомнил за Йосиф?

 3. Какви били двата съня на фараона, както се вижда от рисунката?

 4. Какво казал Йосиф, че означават сънищата?

 5. Как Йосиф станал вторият най–важен човек в Египет след фараона?

 6. Защо братята на Йосиф дошли в Египет, и защо не го познали?

 7. Какъв сън си спомнил Йосиф, и какво разбрал така?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Битие 41:1–57.

  1. (а) Как Йосиф насочил вниманието към Йехова, и как християните днес могат да подражават на примера му? (Бит. 41:16, 25, 28; Мат. 5:16; 1 Пет. 2:12)

  2. (б) Как годините на изобилие в Египет, последвани от години на глад, точно показват огромната разлика между духовното състояние на служителите на Йехова днес и на т.нар. християни? (Бит. 41:29, 30; Ам. 8:11, 12)

 2. Прочети Битие 42:1–8 и 50:20.

  Погрешно ли е Божиите служители да се покланят пред някого в знак на почит и уважение към длъжността му, ако е такъв обичаят в страната? (Бит. 42:6)

24 разказ

Йосиф изпитва братята си

 1. Защо Йосиф обвинил братята си, че са съгледвачи?

 2. Защо Яков пуснал най–малкия си син Вениамин в Египет?

 3. Как сребърната чаша на Йосиф се озовала в торбата на Вениамин?

 4. Какво предложил Юда, за да пуснат Вениамин?

 5. Дали братята на Йосиф се били променили?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Битие 42:9–38.

  Как думите на Йосиф, записани в Битие 42:18, са хубаво напомняне за тези, които имат отговорности в организацията на Йехова днес? (Неем. 5:15; 2 Кор. 7:1, 2)

 2. Прочети Битие 43:1–34.

  1. (а) По какво личи, че Юда говорел от името на братята си, макар че Рувим бил първородният? (Бит. 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 Лет. 5:2)

  2. (б) Как Йосиф изпитал братята си, и защо? (Бит. 43:33, 34)

 3. Прочети Битие 44:1–34.

  1. (а) Като какъв се представил Йосиф, така че да скрие от братята си кой е? (Бит. 44:5, 15; Лев. 19:26)

  2. (б) Как братята на Йосиф показали, че вече не изпитват завистта, която преди таели към брат си? (Бит. 44:13, 33, 34)

25 разказ

Семейството се преселва в Египет

 1. Какво станало, когато Йосиф казал на братята си кой е?

 2. Какво обяснил кротко и с добрина Йосиф на братята си?

 3. Какво казал фараонът, когато научил за братята на Йосиф?

 4. Колко голямо било семейството на Яков, когато се преселило в Египет?

 5. Как започнали да наричат семейството на Яков, и защо?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Битие 45:1–28.

  Как разказът за Йосиф показва, че Йехова може да направи така, че това, което има за цел да навреди на служителите му, да завърши добре? (Бит. 45:5–8; Иса. 8:10; Флп. 1:12–14)

 2. Прочети Битие 46:1–27.

  Какво уверение дал Йехова на Яков на път за Египет? (Бит. 46:1–4)

26 разказ

Йов е верен на Бога

 1. Кой бил Йов?

 2. Какво се опитал да направи Сатана, и успял ли?

 3. Какво позволил Йехова на Сатана, и защо?

 4. Защо жената на Йов му казала „похули Бога и умри“? (Виж рисунката.)

 5. Как Йехова благословил Йов, както се вижда на втората рисунка, и защо?

 6. Какви благословии ще получим, ако сме верни на Йехова като Йов?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Йов 1:1–22.

  Как християните днес могат да подражават на Йов? (Йов 1:1; Флп. 2:15; 2 Пет. 3:14)

 2. Прочети Йов 2:1–13.

  Как се различава начинът, по който откликнали Йов и жена му на преследването от Сатана? (Йов 2:9, 10; Пр. 19:3; Мих. 7:7; Мал. 3:14)

 3. Прочети Йов 42:10–17.

  1. (а) По какво си приличат наградата на Йов и наградата на Исус за това, че били верни на Бога? (Йов 42:12; Флп. 2:9–11)

  2. (б) Как сме насърчени от благословиите, които получил Йов, за това, че останал лоялен на Бога? (Йов 42:10, 12; Евр. 6:10; Як. 1:2–4, 12; 5:11)

27 разказ

Един лош цар управлява Египет

 1. Кой е мъжът с камшика на рисунката, и кого бие?

 2. Какво станало с израилтяните, след като Йосиф умрял?

 3. Защо египтяните започнали да се страхуват от израилтяните?

 4. Какво заповядал фараонът на жените, които помагали на израилтянките да родят?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Изход 1:6–22.

  1. (а) Как Йехова започнал да изпълнява обещанието си към Авраам? (Из. 1:7; Бит. 12:2; Деян. 7:17)

  2. (б) Как еврейските акушерки показали уважение към светостта на живота? (Из. 1:17; Бит. 9:6)

  3. (в) Как били възнаградени акушерките за верността си към Йехова? (Из. 1:20, 21; Пр. 19:17)

  4. (г) Как Сатана се опитал да осуети целта на Йехова за обещаното семе на Авраам? (Из. 1:22; Мат. 2:16)

28 разказ

Как било спасено бебето Моисей

 1. Кое е бебето на рисунката, и чий пръст държи?

 2. Какво направила майката на Моисей, за да не го убият?

 3. Кое е момиченцето на рисунката, и какво направило то?

 4. Какво предложила Мариам, когато дъщерята на фараона намерила бебето?

 5. Какво казала принцесата на майката на Моисей?

Допълнителен въпрос:

 1. Прочети Изход 2:1–10.

  Каква възможност имала майката на Моисей да го възпитава докато е още малък, и какъв пример е това за родителите днес? (Из. 2:9, 10; Втор. 6:6–9; Пр. 22:6; Еф. 6:4; 2 Тим. 3:15)

29 разказ

Защо Моисей избягал

 1. Къде израснал Моисей и какво знаел за родителите си?

 2. Какво направил Моисей, когато бил на четирийсет години?

 3. Какво казал Моисей на един израилтянин, който се биел, и какво му отвърнал той?

 4. Защо Моисей избягал от Египет?

 5. Къде избягал Моисей, и кого срещнал там?

 6. Какво правел Моисей през четирийсетте години, след като избягал от Египет?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Изход 2:11–25.

  Как Моисей показал, че е лоялен на Йехова и на народа си, въпреки годините на обучение в египетската мъдрост? (Из. 2:11, 12; Евр. 11:24)

 2. Прочети Деяния 7:22–29.

  Какъв урок научаваме от случилото се, когато Моисей се опитал сам да освободи израилтяните от египетско робство? (Деян. 7:23–25; 1 Пет. 5:6, 10)

30 разказ

Горящият храст

 1. Как се казва планината на рисунката?

 2. Опиши чудото, което Моисей видял, когато се качил в планината с овцете си.

 3. Какво казал гласът от горящия храст, и чий бил този глас?

 4. Как отговорил Моисей, когато Бог му казал, че ще изведе Божия народ от Египет?

 5. Какво казал Бог на Моисей да отговори, когато го попитат кой го изпраща?

 6. Как Моисей щял да докаже, че го изпраща Бог?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Изход 3:1–22.

  Как случилото се с Моисей ни уверява, че дори да се чувстваме неспособни да изпълним някоя теократична задача, Йехова ще ни подкрепи? (Из. 3:11, 13; 2 Кор. 3:5, 6)

 2. Прочети Изход 4:1–20.

  1. (а) Как се променила нагласата на Моисей през четирийсетте години в Мадиам, и каква поука могат да си извлекат от това тези, които се стремят към отговорности в сбора? (Из. 2:11, 12; 4:10, 13; Мих. 6:8; 1 Тим. 3:1, 6, 10)

  2. (б) Каква увереност ни дава примерът на Моисей, дори ако Йехова ни дисциплинира посредством организацията си? (Из. 4:12–14; Пс. 103:14; Евр. 12:4–11)

31 разказ

Моисей и Аарон отиват при фараона

 1. Какво въздействие оказали на израилтяните чудесата, които извършили Моисей и Аарон?

 2. Какво казали Моисей и Аарон на фараона, и какво им отговорил той?

 3. Какво станало, когато Аарон хвърлил тоягата си, както се вижда на рисунката?

 4. Как Йехова дал урок на фараона, и как реагирал той?

 5. Какво станало след десетото бедствие?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Изход 4:27–31 и 5:1–23.

  Какво имал предвид фараонът, когато казал „не познавам Йехова“? (Из. 5:2; 1 Царе 2:12; Рим. 1:21)

 2. Прочети Изход 6:1–13, 26–30.

  1. (а) В какъв смисъл Йехова не се разкрил на Авраам, Исаак и Яков? (Из. 3:13, 14; 6:3; Бит. 12:8; 22:14)

  2. (б) Какви чувства поражда в нас това, че Йехова използвал Моисей, въпреки че той се смятал за неспособен да извърши възложената му задача? (Из. 6:12, 30; Лука 21:13–15)

 3. Прочети Изход 7:1–13.

  1. (а) Какъв пример оставили Моисей и Аарон за служителите на Йехова днес, когато смело известили на фараона Божията присъда? (Из. 7:2, 3, 6; Деян. 4:29–31)

  2. (б) Как Йехова показал превъзходството си над египетските богове? (Из. 7:12; 1 Лет. 29:12)

32 разказ

Десетте бедствия

 1. Опиши първите три бедствия, които Йехова нанесъл над Египет, като гледаш картинките.

 2. По какво се различават първите три бедствия от останалите?

 3. Какво било четвъртото, петото и шестото бедствие?

 4. Опиши седмото, осмото и деветото бедствие.

 5. Какво казал Йехова да направят израелтяните преди десетото бедствие?

 6. Какво било десетото бедствие и какво станало след него?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Изход 7:19 — 8:23.

  1. (а) Какво били принудени да признаят магьосниците на Египет след третото бедствие, макар че успели да повторят първите две бедствия? (Из. 8:18, 19; Мат. 12:24–28)

  2. (б) Как чрез четвъртото бедствие Йехова показал способността си да защитава своя народ, и какви чувства поражда това в Божиите служители, които са изправени пред предсказаното „голямо бедствие“? (Из. 8:22, 23; Откр. 7:13, 14; 2 Лет. 16:9)

 2. Прочети Изход 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23–25 и 10:13–15, 21–23.

  1. (а) Как египетските религиозни водачи и египетският владетел били изобличени чрез десетте бедствия, и как това влияе на възгледа ни за религиозните и политическите водачи днес? (Из. 8:10, 18, 19; 9:14)

  2. (б) Как Изход 9:16 ни помага да разберем защо Йехова позволява на Сатана все още да съществува? (Рим. 9:21, 22)

 3. Прочети Изход 12:21–32.

  Как Пасхата позволила на много хора да се спасят, и към какво бъдещо събитие сочела тя? (Из. 12:21–23; Йоан 1:29; Рим. 5:18, 19, 21; 1 Кор. 5:7)

33 разказ

Прекосяването на Червено море

 1. Колко израилтянски мъже, заедно със своите жени и деца, излезли от Египет, и кой още тръгнал с тях?

 2. Какво изпитал фараонът, след като пуснал израилтяните, и какво направил?

 3. Как Йехова попречил на египтяните да нападнат народа му?

 4. Какво станало, когато Моисей протегнал тоягата си над Червено море, и какво направили израилтяните?

 5. Какво станало, когато египтяните се втурнали в морето след израилтяните?

 6. Как израилтяните показали, че се радват и са благодарни на Йехова, понеже ги е спасил?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Изход 12:33–36.

  Как Йехова се погрижил израилтяните да получат обезщетение заради всичките години под египетско робство? (Из. 3:21, 22; 12:35, 36)

 2. Прочети Изход 14:1–31.

  Как въздействат думите на Моисей, записани в Изход 14:13, 14, на служителите на Йехова днес, когато предстои битката при Армагедон? (2 Лет. 20:17; Пс. 91:8)

 3. Прочети Изход 15:1–8, 20, 21.

  1. (а) Защо е подходящо служителите на Йехова да го възхваляват с песен? (Из. 15:1, 2; Пс. 105:2, 3; Откр. 15:3, 4)

  2. (б) Какъв пример дали на християнките днес Мариам и жените при Червено море, като възхвалявали Йехова? (Из. 15:20, 21; Пс. 68:11)

34 разказ

Нов вид храна

 1. Какво събират хората от земята, както се вижда на рисунката, и как се казва това?

 2. Какви напътствия дал Моисей на хората за това как да събират манната?

 3. Какво казал Йехова да правят хората на шестия ден, и защо?

 4. Какво чудо направил Йехова, когато манната била запазена за седмия ден?

 5. Колко дълго Йехова хранел народа си с манна?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Изход 16:1–36 и Числа 11:7–9.

  1. (а) Как Изход 16:8 ни показва, че трябва да уважаваме назначаването по теократичен начин в християнския сбор? (Евр. 13:17)

  2. (б) Как израилтяните в пустинята получавали всеки ден напомняне, че зависят от Йехова? (Из. 16:14–16, 35; Втор. 8:2, 3)

  3. (в) Какво символично значение придал Исус на манната, и как ние извличаме полза от този „хляб от небето“? (Йоан 6:31–35, 40)

 2. Прочети Исус Навиев 5:10–12.

  В продължение на колко години израилтяните яли манна, как това било изпитание за тях, и какво можем да научим от тази случка? (Из. 16:35; Чис. 11:4–6; 1 Кор. 10:10, 11)

35 разказ

Йехова дава законите си

 1. Къде спрели израилтяните на стан, около два месеца след като напуснали Египет?

 2. Какво поискал Йехова от служителите си, и какво отговорили те?

 3. Защо Йехова дал на Моисей две каменни плочи?

 4. Какви други закони дал Йехова на израилтяните освен Десетте заповеди?

 5. За кои два закона Исус казал, че са най–велики?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Изход 19:1–25; 20:1–21; 24:12–18 и 31:18.

  Как думите от Изход 19:8 ни помагат да разберем какво включва християнското отдаване? (Мат. 16:24; 1 Пет. 4:1–3)

 2. Прочети Второзаконие 6:4–6; Левит 19:18 и Матей 22:36–40.

  Как християните проявяват своята любов към Бога и към ближния? (Мар. 6:34; Деян. 4:20; Рим. 15:2)

36 разказ

Златното теле

 1. Какво правят хората на рисунката и защо?

 2. Защо Йехова се разгневил, и какво направил Моисей, когато видял какво вършат хората?

 3. Какво казал Моисей да направят някои от мъжете?

 4. Каква поука трябва да си извлечем от тази случка?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Изход 32:1–35.

  1. (а) Как този разказ показва какво е отношението на Йехова относно смесването на истинското поклонение с фалшиво? (Из. 32:4–6, 10; 1 Кор. 10:7, 11)

  2. (б) За какво трябва да внимават християните при избора си на забавления, като песните и танците? (Из. 32:18, 19; Еф. 5:15, 16; 1 Йоан 2:15–17)

  3. (в) Как племето на Левий дало хубав пример в отстояването на праведността? (Из. 32:25–28; Пс. 18:25)

37 разказ

Шатър за поклонение

 1. Как се казва постройката на рисунката и за какво се използва?

 2. Защо Йехова казал на Моисей да направи шатъра така, че да се разглобява лесно?

 3. Какво представлявал сандъкът в края на шатъра и какво имало в него?

 4. Кого избрал Йехова за първосвещеник и какво прави първосвещеникът?

 5. Кои са трите неща в по–голямата стая на шатъра?

 6. Кои две неща се намирали в двора на скинията и за какво се използвали те?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Изход 25:8–40; 26:1–37; 27:1–8 и 28:1.

  Какво представяли херувимите върху „ковчега с плочите на свидетелството“? (Из. 25:20, 22; Чис. 7:89; 4 Царе 19:15)

 2. Прочети Изход 30:1–10, 17–21; 34:1, 2 и Евреи 9:1–5.

  1. (а) Защо Йехова подчертал колко е важно свещениците, служещи в скинията, да поддържат физическа чистота, и как трябва да ни влияе това днес? (Из. 30:18–21; 40:30, 31; Евр. 10:22)

  2. (б) Как в писмото си до евреите апостол Павел показал, че скинията вече не се употребявала и договорът на Закона бил остарял? (Евр. 9:1, 9; 10:1)

38 разказ

Дванайсетте съгледвачи

 1. С какво ти прави впечатление гроздът на рисунката и откъде са тези плодове?

 2. Защо Моисей изпраща дванайсет съгледвачи в Ханаанската земя?

 3. Какво казали на Моисей десет от съгледвачите, когато се върнали?

 4. Как двама от съгледвачите показали, че разчитат на Йехова, и как се казвали те?

 5. Защо Йехова се разгневил, и какво казал на Моисей?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Числа 13:1–33.

  1. (а) Кои били избрани да съгледат земята, и каква славна възможност имали те? (Чис. 13:2, 3, 18–20)

  2. (б) Защо възгледът на Исус Навиев и Халев бил различен от възгледа на другите съгледвачи, и на какво ни учи това? (Чис. 13:28–30; Мат. 17:20; 2 Кор. 5:7)

 2. Прочети Числа 14:1–38.

  1. (а) В какво предупреждение трябва да се вслушваме относно негодуването срещу представителите на Йехова на земята? (Чис. 14:2, 3, 27; Мат. 25:40, 45; 1 Кор. 10:10)

  2. (б) Как Числа 14:24 показва, че Йехова се интересува от всеки един от служителите си поотделно? (3 Царе 19:18; Пр. 15:3)

39 разказ

Тоягата на Аарон разцъфтява

 1. Кои хора се разбунтували срещу властта на Моисей и Аарон, и какво казвали те?

 2. Какво казал Моисей на Корей и на неговите 250 поддръжници?

 3. Какво казал Моисей на народа, и какво станало, когато спрял да говори?

 4. Какво се случило с Корей и неговите 250 поддръжници?

 5. Какво направил Елеазар, синът на Аарон, с кадилниците на умрелите, и защо?

 6. Защо Йехова направил така, че тоягата на Аарон да разцъфти? (Виж рисунката.)

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Числа 16:1–49.

  1. (а) Какво направили Корей и поддръжниците му, и защо това било израз на неподчинение спрямо Йехова? (Чис. 16:9, 10, 18; Лев. 10:1, 2; Пр. 11:2)

  2. (б) Какъв погрешен възглед имали Корей и всичките 250 „първенци на обществото“? (Чис. 16:1–3; Пр. 15:33; Иса. 49:7)

 2. Прочети Числа 17:1–11 и 26:10.

  1. (а) Какво показвало разцъфтяването на Аароновата тояга, и защо Йехова заповядал да я държат в ковчега? (Чис. 17:5, 8, 10)

  2. (б) Какъв много важен урок научаваме от случилото се с Аароновата тояга? (Чис. 17:10; Деян. 20:28; Флп. 2:14; Евр. 13:17)

40 разказ

Моисей удря скалата

 1. Как се грижел Йехова за израилтяните в пустинята?

 2. От какво се оплаквали израилтяните, когато се разположили на стан в Кадис?

 3. Как Йехова осигурил вода за хората и техните животни?

 4. Кой е мъжът, който сочи към себе си на рисунката, и защо прави това?

 5. Защо Йехова се разгневил на Моисей и Аарон, и как ги наказал?

 6. Какво се случило на планината Ор и кой станал първосвещеник на Израил?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Числа 20:1–13, 22–29 и Второзаконие 29:5.

  1. (а) Какво научаваме от начина, по който Йехова се грижел за израилтяните в пустинята? (Втор. 29:5; Мат. 6:31; Евр. 13:5; Як. 1:17)

  2. (б) Как гледал Йехова на това, че Моисей и Аарон не го осветили пред Израил? (Чис. 20:12; 1 Кор. 10:12; Откр. 4:11)

  3. (в) Какво можем да научим от начина, по който откликнал Моисей на дисциплинирането от Йехова? (Чис. 12:3; 20:12, 27, 28; Втор. 32:4; Евр. 12:7–11)

41 разказ

Медната змия

 1. Какво е увито около стълба на рисунката, и защо Йехова казал на Моисей да го сложи там?

 2. Как хората се показали неблагодарни за всичко, което Бог бил направил за тях?

 3. Какво помолили хората Моисей, след като Йехова изпратил отровни змии, за да ги накаже?

 4. Защо Йехова казал на Моисей да направи медна змия?

 5. Каква поука можем да си извлечем от тази случка?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Числа 21:4–9.

  1. (а) Какво предупреждение е за нас това, че израилтяните се оплаквали от мерките на Йехова? (Чис. 21:5, 6; Рим. 2:4)

  2. (б) Как израилтяните използвали медната змия по–късно, и какви действия предприел цар Езекия? (Чис. 21:9; 4 Царе 18:1–4)

 2. Прочети Йоан 3:14, 15.

  Как медната змия върху стълба изобразява точно приковаването на Исус Христос на стълб? (Гал. 3:13; 1 Пет. 2:24)

42 разказ

Едно магаре говори

 1. Кой бил Валак, и защо пратил да повикат Валаам?

 2. Защо магарето на Валаам легнало на пътя?

 3. Какво чул Валаам да казва магарето?

 4. Какво казал един ангел на Валаам?

 5. Какво станало, когато Валаам се опитал да прокълне Израил?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Числа 21:21–35.

  Защо израилтяните победили аморейския цар Сион и васанския цар Ог? (Чис. 21:21, 23, 33, 34)

 2. Прочети Числа 22:1–40.

  Защо Валаам искал да прокълне Израил, и каква поука можем да си извлечем от това? (Чис. 22:16, 17; Пр. 6:16, 18; 2 Пет. 2:15; Юда 11)

 3. Прочети Числа 23:1–30.

  Как действията на Валаам показват, че той не бил служител на Йехова, макар че твърдял обратното? (Чис. 23:3, 11–14; 1 Царе 15:22)

 4. Прочети Числа 24:1–25.

  Как този откъс от Библията засилва вярата ни в изпълнението на целта на Йехова? (Чис. 24:10; Иса. 54:17)

43 разказ

Исус Навиев става водач

 1. Кои са двамата мъже до Моисей на рисунката?

 2. Какво казал Йехова на Исус Навиев?

 3. Защо Моисей се изкачил на върха на планината Нево и какво му казал Йехова?

 4. На колко години бил Моисей, когато умрял?

 5. Защо израилтяните били тъжни, но каква причина имали да се радват?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Числа 27:12–23.

  Каква важна отговорност дал Йехова на Исус Навиев, и как се грижи Бог за служителите си днес? (Чис. 27:15–19; Деян. 20:28; Евр. 13:7)

 2. Прочети Второзаконие 3:23–29.

  Защо Йехова не позволил на Моисей и Аарон да преминат в Обетованата земя, и каква поука извличаме от това? (Втор. 3:25–27; Чис. 20:12, 13)

 3. Прочети Второзаконие 31:1–8, 14–23.

  Как прощалните думи на Моисей към израилтяните показват, че той приел смирено дисциплинирането от Йехова? (Втор. 31:6–8, 23)

 4. Прочети Второзаконие 32:45–52.

  Как трябва да въздейства Божието Слово на живота ни? (Втор. 32:47; Лев. 18:5; Евр. 4:12)

 5. Прочети Второзаконие 34:1–12.

  Какво показва Второзаконие 34:10 за взаимоотношенията на Моисей с Бога, макар и той никога да не видял самия Йехова? (Из. 33:11, 20; Чис. 12:8)

44 разказ

Раав скрива съгледвачите

 1. Къде живеела Раав?

 2. Кои са двамата мъже на рисунката и защо били в Йерихон?

 3. Какво заповядал царят на Йерихон да направи Раав и какво отговорила тя?

 4. Как Раав помогнала на двамата мъже и какво ги помолила в замяна?

 5. Какво обещали двамата съгледвачи на Раав?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Исус Навиев 2:1–24.

  Как се изпълнило обещанието на Йехова, записано в Изход 23:27, когато израилтяните нападнали Йерихон? (Ис. Н. 2:9–11)

 2. Прочети Евреи 11:31.

  Как примерът на Раав подчертава колко е важна вярата? (Рим. 1:17; Евр. 10:39; Як. 2:25)

45 разказ

Преминаването на река Йордан

 1. Какво чудо направил Йехова, така че израилтяните да преминат река Йордан?

 2. Как израилтяните трябвало да проявят вяра, за да преминат река Йордан?

 3. Защо Йехова казал на Исус Навиев да събере дванайсет големи камъка от дъното на реката?

 4. Какво станало веднага щом свещениците излезли от река Йордан?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Исус Навиев 3:1–17.

  1. (а) Какво трябва да направим, за да получим помощ и благословии от Йехова, както се вижда от този разказ? (Ис. Н. 3:13, 15; Пр. 3:5; Як. 2:22, 26)

  2. (б) Как изглеждала река Йордан, когато израилтяните я преминали, и как това възвеличава името на Йехова? (Ис. Н. 3:15; 4:18; Пс. 66:5–7)

 2. Прочети Исус Навиев 4:1–18.

  За какво служели камъните, взети от река Йордан, които били издигнати при Галгал? (Ис. Н. 4:4–7)

46 разказ

Стените на Йерихон

 1. Какво казал Йехова да правят бойците и свещениците в продължение на шест дни?

 2. Какво трябвало да направят мъжете на седмия ден?

 3. Какво станало със стените на Йерихон, както се вижда на рисунката?

 4. Защо от прозореца виси червено въже?

 5. Какво казал Исус Навиев да направят бойците с хората и града? А със среброто, златото, медта и желязото?

 6. Какви нареждания получили двамата съгледвачи?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Исус Навиев 6:1–25.

  1. (а) Как маршируването на израилтяните около Йерихон наподобява проповедната дейност на Свидетелите на Йехова в тези последни дни? (Ис. Н. 6:15, 16; Иса. 60:22; Мат. 24:14; 1 Кор. 9:16)

  2. (б) Как пророчеството, записано в Исус Навиев 6:26, се сбъднало 500 години по–късно, и какво ни учи това за думата на Йехова? (3 Царе 16:34; Иса. 55:11)

47 разказ

Крадец в Израил

 1. Кой е мъжът на рисунката, който заравя скъпоценности, взети от Йерихон, и кой му помага?

 2. Защо постъпката на Ахан и семейството му била толкова сериозна?

 3. Какво отговорил Йехова, когато Исус Навиев попитал защо израилтяните били победени при Гай?

 4. Какво станало с Ахан и семейството му, когато ги довели пред Исус Навиев?

 5. Какъв важен урок научаваме от присъдата над Ахан?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Исус Навиев 7:1–26.

  1. (а) Какво показват молитвите на Исус Навиев за неговите взаимоотношения със Създателя? (Ис. Н. 7:7–9; Пс. 119:145; 1 Йоан 5:14)

  2. (б) Какво показва случилото се с Ахан и как това ни служи като предупреждение? (Ис. Н. 7:11, 14, 15; Пр. 15:3; 1 Тим. 5:24; Евр. 4:13)

 2. Прочети Исус Навиев 8:1–29.

  Каква отговорност носи всеки един от нас към християнския сбор днес? (Ис. Н. 7:13; Лев. 5:1; Пр. 28:13)

48 разказ

Мъдрите гаваонци

 1. По какво се различавали жителите на Гаваон от ханаанците в околните градове?

 2. Какво направили гаваонците, както се вижда на рисунката, и защо?

 3. Какво обещали Исус Навиев и израилските водачи на гаваонците, и какво научили три дни по–късно?

 4. Какво станало, когато царете на други градове научили, че гаваонците са сключили мир с Израил?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Исус Навиев 9:1–27.

  1. (а) Какви качества проявил Йехова, когато пощадил гаваонците, въпреки че заповядал на израилтяните да ‘изтребят всички жители на земята’? (Ис. Н. 9:22, 24; Мат. 9:13; Деян. 10:34, 35; 2 Пет. 3:9)

  2. (б) Как Исус Навиев оставил хубав пример за християните днес, като спазил договора си с гаваонците? (Ис. Н. 9:18, 19; Мат. 5:37; Еф. 4:25)

 2. Прочети Исус Навиев 10:1–5.

  Как „голямото множество“ днес подражава на гаваонците, и на какво става мишена по този начин? (Ис. Н. 10:4; Зах. 8:23; Мат. 25:35–40; Откр. 12:17)

49 разказ

Слънцето застава неподвижно

 1. Какво казва Исус Навиев на рисунката и защо?

 2. Как Йехова помогнал на Исус Навиев и на бойците му?

 3. Колко вражески царе победил Исус Навиев и колко време му отнело това?

 4. Защо Исус Навиев разделил Ханаанската земя?

 5. На колко години умрял Исус Навиев, и какво станало с народа след това?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Исус Навиев 10:6–15.

  Каква увереност имаме днес, като знаем, че Йехова накарал слънцето и луната да застанат неподвижно заради Израил? (Ис. Н. 10:8, 10, 12, 13; Пс. 18:3; Пр. 18:10)

 2. Прочети Исус Навиев 12:7–24.

  На кого всъщност се дължала победата над всичките 31 ханаански царе, и защо това е важно за нас днес? (Ис. Н. 12:7; 24:11–13; Втор. 31:8; Лука 21:9, 25–28)

 3. Прочети Исус Навиев 14:1–5.

  Как била разделена земята сред израилските племена, и какво показва това за наследството в рая? (Ис. Н. 14:2; Иса. 65:21; Езек. 47:21–23; 1 Кор. 14:33)

 4. Прочети Съдии 2:8–13.

  Кой днес действа като пречка за отстъпничеството, подобно на Исус Навиев в древния Израел? (Съд. 2:8, 10, 11; Мат. 24:45–47; 2 Сол. 2:3–6; Тит 1:7–9; Откр. 1:1; 2:1, 2)

50 разказ

Две смели жени

 1. Какви били съдиите и кои са някои от тях?

 2. Каква специална привилегия имала Девора и какво включвало това?

 3. Какво послание предала Девора на съдията Варак, когато Израил бил заплашен от цар Явин и от неговия военачалник Сисара, и на кого щяла да се дължи победата?

 4. Как Яил показала, че е смела жена?

 5. Какво станало след смъртта на цар Явин?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Съдии 2:14–22.

  Как израилтяните си навлекли гнева на Йехова, и каква поука можем да си извлечем от това? (Съд. 2:20; Пр. 3:1, 2; Езек. 18:21–23)

 2. Прочети Съдии 4:1–24.

  Какъв пример на вяра и смелост дават Девора и Яил на християнските жени днес? (Съд. 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Пр. 31:30; 1 Кор. 16:13)

 3. Прочети Съдии 5:1–31.

  Как победната песен на Варак и Девора може да се приложи като молитва за наближаващата война при Армагедон? (Съд. 5:3, 31; 1 Лет. 16:8–10; Откр. 7:9, 10; 16:16; 19:19–21)

51 разказ

Рут и Ноемин

 1. Защо Ноемин отишла в Моав?

 2. Кои били Рут и Орфа?

 3. Как откликнали Рут и Орфа, когато Ноемин им казала да се върнат при народа си?

 4. Кой бил Вооз и как помагал той на Рут и Ноемин?

 5. Как се казвал синът на Вооз и Рут, и защо трябва да го помним?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Рут 1:1–17.

  1. По какъв хубав начин Рут изразила своята лоялност? (Рут 1:16, 17)

  2. Как нагласата на Рут отразява отношението на „другите овце“ към помазаните на земята днес? (Йоан 10:16; Зах. 8:23)

 2. Прочети Рут 2:1–23.

  Как Рут дава хубав пример на младите жени днес? (Рут 2:17, 18; Пр. 23:22; 31:15)

 3. Прочети Рут 3:5–13.

  1. (а) Какво мислел Вооз за готовността на Рут да се омъжи за него вместо за по–млад мъж?

  2. (б) Какво ни учи нагласата на Рут за лоялната любов? (Рут 3:10; 1 Кор. 13:4, 5)

 4. Прочети Рут 4:7–17.

  Как християнските мъже днес могат да са като Вооз? (Рут 4:9, 10; 1 Тим. 3:1, 12, 13; 5:8)

52 разказ

Гедеон и неговите триста мъже

 1. В каква голяма беда били изпаднали израилтяните и защо?

 2. Защо Йехова казал на Гедеон, че има прекалено много войници?

 3. Колко мъже останали, след като Гедеон казал на тези, които се страхуват, да си вървят вкъщи?

 4. С помощта на рисунката обясни как Йехова намалил броя на войниците на едва 300.

 5. Как Гедеон организирал тристата си войници и как Израил спечелил битката?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Съдии 6:36–40.

  1. (а) Как Гедеон се уверил каква е Божията воля?

  2. (б) Как ние днес научаваме каква е Божията воля? (Пр. 2:3–6; Мат. 7:7–11; 2 Тим. 3:16, 17)

 2. Прочети Съдии 7:1–25.

  1. (а) Какъв урок можем да научим от тези триста мъже, които останали бдителни, за разлика от другите, които проявили нехайство? (Съд. 7:3, 6; Рим. 13:11, 12; Еф. 5:15–17)

  2. (б) Точно както тристата се учели от Гедеон, как ние се учим от по–големия Гедеон, Исус Христос? (Съд. 7:17; Мат. 11:29, 30; 28:19, 20; 1 Пет. 2:21)

  3. (в) Как Съдии 7:21 ни помага да сме доволни независимо какво е назначението ни в организацията на Йехова? (1 Кор. 4:2; 12:14–18; Як. 4:10)

 3. Прочети Съдии 8:1–3.

  Какво можем да научим от начина, по който Гедеон разрешил спора с ефремците, когато се сблъскаме с междуличностни разногласия? (Пр. 15:1; Мат. 5:23, 24; Лука 9:48)

53 разказ

Обещанието на Йефтай

 1. Кой бил Йефтай и кога живял?

 2. Какво обещание дал Йефтай на Йехова?

 3. Защо Йефтай се натъжил, когато се върнал вкъщи след победата над амонците?

 4. Какво казала дъщерята на Йефтай, когато научила за обещанието на баща си?

 5. Защо хората обичали дъщерята на Йефтай?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Съдии 10:6–18.

  В какво предупреждение трябва да се вслушаме от разказите за нелоялността на израилтяните към Йехова? (Съд. 10:6, 15, 16; Рим. 15:4; Откр. 2:10)

 2. Прочети Съдии 11:1–11, 29–40.

  1. (а) Откъде знаем, че принасянето на дъщерята на Йефтай за „всеизгаряне“ не означавало, че тя щяла буквално да бъде принесена в жертва? (Съд. 11:31; Лев. 16:24; Втор. 18:10, 12)

  2. (б) В какъв смисъл Йефтай дал дъщеря си в жертва?

  3. (в) Какво научаваме от отношението на Йефтай спрямо обета, или обрека, му към Йехова? (Съд. 11:35, 39; Екл. 5:4, 5; Мат. 16:24)

  4. (г) Как дъщерята на Йефтай дава хубав пример на младите християни да се стремят към целодневна служба? (Съд. 11:36; Мат. 6:33; Флп. 3:8)

54 разказ

Най–силният човек

 1. Как се казвал най–силният човек, живял някога, и откъде имал силата си той?

 2. Какво направил веднъж Самсон с един голям лъв, както се вижда на рисунката?

 3. Каква тайна казал Самсон на Далила, както се вижда на рисунката, и как заради това филистимците го хванали?

 4. Как Самсон убил 3000 вражески филистимци в деня на смъртта си?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Съдии 13:1–14.

  Как Маное и съпругата му дават добър пример на родителите в отглеждането на децата? (Съд. 13:8; Пс. 127:3; Еф. 6:4)

 2. Прочети Съдии 14:5–9 и 15:9–16.

  1. (а) Какво разбираме за действието на светия дух на Йехова от разказите за това как Самсон убил лъва, скъсал новите въжета около себе си и убил хиляда мъже с една оселова челюст?

  2. (б) Как ни помага светият дух днес? (Съд. 14:6; 15:14; Зах. 4:6; Деян. 4:31)

 3. Прочети Съдии 16:18–31.

  Какви били последствията за Самсон от това, че имал лоши другари, и каква поука можем да си извлечем? (Съд. 16:18, 19; 1 Кор. 15:33)

55 разказ

Едно малко момче служи на Бога

 1. Как се казва момченцето на рисунката и кои са останалите?

 2. Каква молитва отправила веднъж Анна в скинията на Йехова, и как отговорил той на молитвата ѝ?

 3. На колко години бил Самуил, когато го завели да служи в шатъра на Йехова, и какво правела майка му всяка година?

 4. Как се казвали синовете на Илий, и какви хора били те?

 5. Защо Йехова извикал Самуил и какво послание му предал?

 6. Какъв станал Самуил, когато пораснал, и какво се случило, когато остарял?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети 1 Царе 1:1–28.

  1. (а) Какъв хубав пример дава Елкана на главите на семейства, като бил начело в истинското поклонение? (1 Царе 1:3, 21; Мат. 6:33; Флп. 1:10)

  2. (б) Какво научаваме от начина, по който Анна се опитвала да разреши голям проблем? (1 Царе 1:10, 11; Пс. 55:22; Рим. 12:12)

 2. Прочети 1 Царе 2:11–36.

  Как Илий почитал синовете си повече от Йехова, и как това ни служи като предупреждение? (1 Царе 2:22–24, 27, 29; Втор. 21:18–21; Мат. 10:36, 37)

 3. Прочети 1 Царе 4:16–18.

  Какво известие за четири нещастия дошло от бойното поле, и как подействало то на Илий?

 4. Прочети 1 Царе 8:4–9.

  Как израилтяните обидили много Йехова, и как ние можем да подкрепяме лоялно Божието Царство днес? (1 Царе 8:5, 7; Йоан 17:16; Як. 4:4)

56 разказ

Саул — първият израилски цар

 1. Какво прави Самуил на рисунката и защо?

 2. Защо Йехова харесвал Саул и какъв човек бил той?

 3. Как се казвал синът на Саул и какво направил той?

 4. Защо Саул принесъл жертва, вместо да изчака Самуил да я принесе?

 5. Какви поуки можем да си извлечем от разказа за Саул?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети 1 Царе 9:15–21 и 10:17–27.

  Как смирената нагласа на Саул му помогнала да не действа прибързано, когато някои хора говорели непочтително за него? (1 Царе 9:21; 10:21, 22, 27; Пр. 17:27)

 2. Прочети 1 Царе 13:5–14.

  Какъв грях извършил Саул при Галгал? (1 Царе 10:8; 13:8, 9, 13)

 3. Прочети 1 Царе 15:1–35.

  1. (а) Какъв сериозен грях извършил Саул във връзка с царя на амаличаните Агаг? (1 Царе 15:2, 3, 8, 9, 22)

  2. (б) Как Саул се опитал да оправдае действията си и да прехвърли вината на друг? (1 Царе 15:24)

  3. (в) В какво предупреждение трябва да се вслушваме днес, когато получаваме съвет? (1 Царе 15:19–21; Пс. 141:5; Пр. 9:8, 9; 11:2)

57 разказ

Бог избира Давид

 1. Как се казва момчето на рисунката и откъде знаем, че е смело?

 2. Къде живял Давид и как се казвали дядо му и баща му?

 3. Защо Йехова казал на Самуил да отиде в дома на Йесей във Витлеем?

 4. Какво станало, когато Йесей довел седем от синовете си пред Самуил?

 5. Какво казал Йехова на Самуил, когато довели Давид?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети 1 Царе 17:34, 35.

  Как тези събития показват смелостта на Давид и упованието му в Йехова? (1 Царе 17:37)

 2. Прочети 1 Царе 16:1–14.

  1. (а) Как думите на Йехова, записани в 1 Царе 16:7, ни помагат да не сме предубедени и да не съдим за другите по външния им вид? (Деян. 10:34, 35; 1 Тим. 2:4)

  2. (б) Как случилото се със Саул показва, че когато Йехова оттегли светия си дух от някого, на негово място може да се настани зъл дух, или вътрешен стремеж към вършене на зло? (1 Царе 16:14; Мат. 12:43–45; Гал. 5:16)

58 разказ

Давид и Голиат

 1. Какво предизвикателство отправил Голиат към израилската армия?

 2. Колко голям бил Голиат и каква награда обещал цар Саул на онзи, който убие Голиат?

 3. Какво отговорил Давид, когато Саул му казал, че не може да се бие с Голиат, понеже е още момче?

 4. Как в отговора си към Голиат Давид показал, че разчита на Йехова?

 5. Какво използвал Давид, за да убие Голиат, както се вижда на рисунката, и какво станало с филистимците след това?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети 1 Царе 17:1–54.

  1. (а) Каква била тайната на Давидовото безстрашие и как можем да подражаваме на тази смелост? (1 Царе 17:37, 45; Еф. 6:10, 11)

  2. (б) Защо християните трябва да избягват съревнователния дух на Голиат, когато играят или се забавляват? (1 Царе 17:8; Гал. 5:26; 1 Тим. 4:8)

  3. (в) Как думите на Давид свидетелстват за вярата му, че Йехова ще го подкрепи? (1 Царе 17:45–47; 2 Лет. 20:15)

  4. (г) Как този разказ показва, че битката не била просто съперничество между две армии, а борба между фалшивите богове и истинския Бог Йехова? (1 Царе 17:43, 46, 47)

  5. (д) Как помазаният остатък подражава на Давид, като разчита на Йехова? (1 Царе 17:37; Йер. 1:17–19; Откр. 12:17)

59 разказ

Защо Давид трябвало да бяга

 1. Защо Саул завидял на Давид и как Йонатан, синът на Саул, бил различен в това отношение?

 2. Какво станало един ден, докато Давид свирел на арфа за Саул?

 3. Какво поискал Саул от Давид, за да му даде дъщеря си Михала за жена, и защо искал това?

 4. Какво станало за трети път, докато Давид свирел на арфа за Саул, както се вижда на рисунката?

 5. Как Михала спасила живота на Давид, и какво бил принуден да прави той в продължение на седем години?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети 1 Царе 18:1–30.

  1. (а) Как неразрушимата любов на Йонатан към Давид предизобразява взаимната обич между „другите овце“ и „малкото стадо“? (1 Царе 18:1; Йоан 10:16; Лука 12:32; Зах. 8:23)

  2. (б) Как от 1 Царе 18:4 се вижда, че Йонатан смирено се подчинил на този, който бил избран за цар, като се има предвид, че по принцип Йонатан трябвало да наследи Саул?

  3. (в) Как примерът на Саул показва, че завистта може да доведе до тежък грях, и каква поука си извличаме от това? (1 Царе 18:7–9, 25; Як. 3:14–16)

 2. Прочети 1 Царе 19:1–17.

  Как Йонатан рискувал живота си, когато възразил на Саул? (1 Царе 19:1, 4–6; Пр. 16:14)

60 разказ

Авигея и Давид

 1. Как се казва жената, която идва да посрещне Давид на рисунката, и какъв човек била тя?

 2. Кой бил Навал?

 3. Защо Давид изпратил няколко от своите мъже да помолят Навал за услуга?

 4. Какво отвърнал Навал на Давидовите пратеници, и как реагирал Давид?

 5. Как Авигея показала, че е мъдра жена?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети 1 Царе 22:1–4.

  Как семейството на Давид ни дава хубав пример за това как да се подкрепяме един друг в християнското братство? (Пр. 17:17; 1 Сол. 5:14)

 2. Прочети 1 Царе 25:1–43.

  1. (а) Защо Навал е описан с такова презрение? (1 Царе 25:2–5, 10, 14, 21, 25)

  2. (б) Какво могат да научат съпругите християнки днес от примера на Авигея? (1 Царе 25:32, 33; Пр. 31:26; Еф. 5:24)

  3. (в) Какви две лоши неща щял да извърши Давид, ако Авигея не го била възпряла? (1 Царе 25:31, 33; Рим. 12:19; Еф. 4:26)

  4. (г) Как начинът, по който Давид откликнал на думите на Авигея, помага на мъжете днес да гледат на жените така, както Йехова гледа на тях? (Деян. 21:8, 9; Рим. 2:11; 1 Пет. 3:7)

61 разказ

Давид е провъзгласен за цар

 1. Какво направили Давид и Ависей, докато Саул спял в стана си?

 2. Какви въпроси задал Давид на Саул?

 3. Къде отишъл Давид след като оставил Саул?

 4. Какво натъжило много Давид, така че да напише прекрасна песен?

 5. На колко години бил Давид, когато го провъзгласили за цар на Хеврон, и как се казвали някои от синовете му?

 6. Къде управлявал Давид като цар по–късно?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети 1 Царе 26:1–25.

  1. (а) Какво отношение към теократичния ред разкриват думите на Давид, записани в 1 Царе 26:11? (Пс. 37:7; Рим. 13:2)

  2. (б) Как думите на Давид от 1 Царе 26:23 ни помагат да запазим правилен възглед за нещата, когато усилено се стараем да проявим любеща милост, но срещаме неблагодарност? (3 Царе 8:32; Пс. 18:20)

 2. Прочети 2 Царе 1:26.

  Как християните днес развиват същата ‘чудесна любов’ помежду си, както Давид и Йонатан? (1 Пет. 4:8; Кол. 3:14; 1 Йоан 4:12)

 3. Прочети 2 Царе 5:1–10.

  1. (а) Колко години управлявал Давид и на какви два периода се разделя управлението му? (2 Царе 5:4, 5)

  2. (б) На какво се дължало величието на Давид, и на какво ни учи това днес? (2 Царе 5:10; 1 Царе 16:13; 1 Кор. 1:31; Флп. 4:13)

62 разказ

Неприятности в дома на Давид

 1. Какво станало най–накрая с Ханаанската земя с помощта на Йехова?

 2. Какво станало една вечер, когато Давид бил на покрива на двореца си?

 3. Защо Йехова се разгневил много на Давид?

 4. Кого изпратил Йехова да каже на Давид за греховете му, както се вижда на рисунката, и какво щяло да се случи на Давид според думите на този човек?

 5. Какви неприятности имал Давид?

 6. Кой станал цар на Израил след Давид?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети 2 Царе 11:1–27.

  1. (а) Как заетостта в службата на Йехова е защита за нас?

  2. (б) Как Давид бил въвлечен в грях и какво предупреждение е това за Божиите служители днес? (2 Царе 11:2; Мат. 5:27–29; 1 Кор. 10:12; Як. 1:14, 15)

 2. Прочети 2 Царе 12:1–18.

  1. (а) Какъв урок могат да научат старейшините и родителите днес от начина, по който Натан дал съвет на Давид? (2 Царе 12:1–4; Пр. 12:18; Мат. 13:34)

  2. (б) Защо Йехова бил милостив към Давид? (2 Царе 12:13; Пс. 32:5; 2 Кор. 7:9, 10)

63 разказ

Мъдрият цар Соломон

 1. Какъв въпрос задал Йехова на Соломон и какво му отговорил той?

 2. Какво обещал Йехова на Соломон, тъй като бил доволен от отговора му?

 3. Какъв труден въпрос представили две жени пред Соломон?

 4. Как Соломон разрешил проблема, както се вижда на рисунката?

 5. Какво било управлението на Соломон и защо?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети 3 Царе 3:3–28.

  1. (а) Какво могат да научат мъжете с отговорности в Божията организация днес от искрените думи на Соломон в 3 Царе 3:7? (Пс. 119:105; Пр. 3:5, 6)

  2. (б) Как молбата на Соломон ни показва за какво е подходящо да се молим? (3 Царе 3:9, 11; Пр. 30:8, 9; 1 Йоан 5:14)

  3. (в) Каква увереност ни дава начинът, по който Соломон разрешил спора между двете жени, за бъдещото управление на по–големия Соломон, Исус Христос? (3 Царе 3:28; Иса. 9:6, 7; 11:2–4)

 2. Прочети 3 Царе 4:29–34.

  1. (а) Как отговорил Йехова на Соломоновата молба за послушно сърце? (3 Царе 4:29)

  2. (б) Какво трябва да е отношението ни към изучаването на Божието Слово, като имаме предвид усилията, които хората полагали, за да чуят мъдростта на Соломон? (3 Царе 4:29, 34; Йоан 17:3; 2 Тим. 3:16)

64 разказ

Соломон изгражда храма

 1. За колко време Соломон завършил строежа на храма на Йехова, и защо това струвало толкова много пари?

 2. Колко главни помещения имало в храма и какво сложили във вътрешното помещение?

 3. Какво казал Соломон в молитвата си, когато храмът бил завършен?

 4. Как Йехова показал, че харесва молитвата на Соломон?

 5. Какво направил Соломон под влиянието на жените си, и какво станало с него?

 6. Защо Йехова се разгневил на Соломон и какво му казал?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети 1 Летописи 28:9, 10.

  Какво трябва да се стремим да правим всеки ден, предвид думите на Давид, записани в 1 Летописи 28:9, 10? (Пс. 19:14; Флп. 4:8, 9)

 2. Прочети 2 Летописи 6:12–21, 32–42.

  1. (а) Как Соломон показал, че никоя сграда, строена от хората, не може да побере Всемогъщия Бог? (2 Лет. 6:18; Деян. 17:24, 25)

  2. (б) Какво разкриват за Йехова думите на Соломон, записани във 2 Летописи 6:32, 33? (Деян. 10:34, 35; Гал. 2:6)

 3. Прочети 2 Летописи 7:1–5.

  Как трябва да ни въздейства размисълът за благословиите на Йехова върху неговите служители, подобно на израилтяните, които били подтикнати да възхваляват Йехова, когато видели неговата слава? (2 Лет. 7:3; Пс. 22:22; 34:1; 96:2)

 4. Прочети 3 Царе 11:9–13.

  Как животът на Соломон показва колко е важно да останем верни до края? (3 Царе 11:4, 9; Мат. 10:22; Откр. 2:10)

65 разказ

Царството е разделено

 1. Как се казват двамата мъже на рисунката и кои са те?

 2. Какво направил Ахия с горната си дреха и какво означавало това?

 3. Какво се опитал да направи Соломон с Йеровоам?

 4. Защо народът провъзгласил Йеровоам за цар над десет от племената?

 5. Защо Йеровоам направил две златни телета и какво станало със земята скоро след това?

 6. Какво станало с двуплеменното царство и храма на Йехова в Йерусалим?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети 3 Царе 11:26–43.

  Какъв човек бил Йеровоам и какво му обещал Йехова, ако спазва Божиите закони? (3 Царе 11:28, 38)

 2. Прочети 3 Царе 12:1–33.

  1. (а) Какво могат да научат родителите и старейшините от лошия пример на Йеровоам относно злоупотребата с властта? (3 Царе 12:13; Екл. 7:7; 1 Пет. 5:2, 3)

  2. (б) Към кого трябва да се обръщат младежите за надеждно ръководство днес, когато вземат важно решение в живота? (3 Царе 12:6, 7; Пр. 1:8, 9; 2 Тим. 3:16, 17; Евр. 13:7)

  3. (в) Какво подтикнало Йеровоам да направи два центъра за поклонение на златно теле, и как това показало, че му липсва вяра в Йехова? (3 Царе 11:37; 12:26–28)

  4. (г) Кой обърнал народа на десетплеменното царство срещу истинското поклонение? (3 Царе 12:32, 33)

66 разказ

Злата царица Йезавел

 1. Коя била Йезавел?

 2. Защо един ден цар Ахав бил тъжен?

 3. Какво направила Йезавел, за да получи лозето на Навутей за съпруга си Ахав?

 4. Кого изпратил Йехова да накаже Йезавел?

 5. Какво станало, когато Йеху пристигнал в двореца на Йезавел, както се вижда на рисунката?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети 3 Царе 16:29–33 и 18:3, 4.

  Колко лоши били условията в Израил по времето на цар Ахав? (3 Царе 16:33)

 2. Прочети 3 Царе 21:1–16.

  1. (а) Как Навутей проявил смелост и лоялност към Йехова? (3 Царе 21:1–3; Лев. 25:23–28)

  2. (б) Какво можем да научим за справянето с разочарованието от примера на Ахав? (3 Царе 21:4; Рим. 5:3–5)

 3. Прочети 4 Царе 9:30–37.

  Какво можем да научим от пламенността на Йеху (известен още като Ииуй) да върши волята на Йехова? (4 Царе 9:4–10; 2 Кор. 9:1, 2; 2 Тим. 4:2)

67 разказ

Йосафат се надява на Йехова

 1. Кой бил Йосафат и кога живял той?

 2. Защо израилтяните се страхували, и какво направили много от тях?

 3. Какъв отговор дал Йехова на молитвата на Йосафат?

 4. Какво направил Йехова преди битката?

 5. Какво можем да научим от Йосафат?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети 2 Летописи 20:1–30.

  1. (а) Как Йосафат показал какво трябва да направят верните Божии служители при опасност от беда? (2 Лет. 20:12; Пс. 25:15; 62:1)

  2. (б) Как общува Йехова със своите служители днес, като се има предвид, че винаги е използвал някакъв канал за общуване? (2 Лет. 20:14, 15; Мат. 24:45–47; Йоан 15:15)

  3. (в) Как ще се окажем в същото положение като Йосафат, когато Йехова започне „войната във великия ден на Всемогъщия Бог“? (2 Лет. 20:15, 17; 32:8; Откр. 16:14, 16)

  4. (г) Какъв принос имат пионерите и мисионерите в проповедната дейност по целия свят днес, подобно на левитите? (2 Лет. 20:19, 21; Рим. 10:13–15; 2 Тим. 4:2)

68 разказ

Две момчета оживяват

 1. Кои са тримата души на рисунката, и какво станало с малкото момче?

 2. За какво се помолил Илия за момчето и какво станало след това?

 3. Как се казвал помощникът на Илия?

 4. Защо извикали Елисей в дома на една жена от Сунам?

 5. Какво направил Елисей и какво станало с мъртвото дете?

 6. Каква сила има Йехова, както се вижда от действията на Илия и Елисей?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети 3 Царе 17:8–24.

  1. (а) Как били изпитани вярата и послушанието на Илия? (3 Царе 17:9; 19:1–4, 10)

  2. (б) Защо вярата на вдовицата от Сарепта била забележителна? (3 Царе 17:12–16; Лука 4:25, 26)

  3. (в) Как случилото се с вдовицата от Сарепта показва истинността на Исусовите думи, записани в Матей 10:41, 42? (3 Царе 17:10–12, 17, 23, 24)

 2. Прочети 4 Царе 4:8–37.

  1. (а) Какво можем да научим от примера на жената от Сунам относно гостоприемството? (4 Царе 4:8; Лука 6:38; Рим. 12:13; 1 Йоан 3:17)

  2. (б) Как можем да проявим доброта към Божиите служители днес? (Деян. 20:35; 28:1, 2; Гал. 6:9, 10; Евр. 6:10)

69 разказ

Едно малко момиче помага на един могъщ човек

 1. Какво казва малкото момиче на жената, както е показано на рисунката?

 2. Коя е жената на рисунката, и защо момичето било в нейния дом?

 3. Какво наредил Елисей на слугата си да каже на Нееман, и защо Нееман се ядосал?

 4. Какво станало, когато Нееман послушал слугите си?

 5. Защо Елисей отказал да приеме дара на Нееман и какво направил Гиезий за разлика от него?

 6. Какво станало с Гиезий и какво можем да научим от това?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети 4 Царе 5:1–27.

  1. (а) Как примерът на малкото израилско момиче насърчава младежите днес? (4 Царе 5:3; Пс. 8:2; 148:12, 13)

  2. (б) Защо е добре да помним примера на Нееман, когато ни дават библейски съвет? (4 Царе 5:15; Евр. 12:5, 6; Як. 4:6)

  3. (в) Каква поука можем да извлечем, като съпоставим действията на Елисей и на Гиезий? (4 Царе 5:9, 10, 14–16, 20; Мат. 10:8; Деян. 5:1–5)

70 разказ

Йона и голямата риба

 1. Кой бил Йона и какво му казал да направи Йехова?

 2. Какво направил Йона, тъй като не искал да отиде там, където му заръчал Йехова?

 3. Какво казал Йона да направят моряците, за да спре бурята?

 4. Какво станало, докато Йона потъвал във водата, както се вижда на рисунката?

 5. Колко време Йона бил в голямата риба и какво правил там?

 6. Къде отишъл Йона, след като излязъл от корема на рибата, и какво ни учи тази случка?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Йона 1:1–17.

  Какво очевидно си мислел Йона за задачата да проповядва на ниневийците? (Йона 1:2, 3; Пр. 3:7; Екл. 8:12)

 2. Прочети Йона 2:1, 2, 10.

  Как случилото се с Йона ни уверява, че Йехова ще отговори на молитвите ни? (Пс. 22:24; 34:6; 1 Йоан 5:14)

 3. Прочети Йона 3:1–10.

  1. (а) Как това, че Йехова продължил да използва Йона въпреки първоначалното му нежелание да изпълни задачата си, е насърчение за нас? (Пс. 103:14; 1 Пет. 5:10)

  2. (б) Как случилото се с Йона и ниневийците ни учи да не съдим предварително хората в проповедния ни район? (Йона 3:6–9; Екл. 11:6; Деян. 13:48)

71 разказ

Бог обещава рай

 1. Кой бил Исаия, кога живял той и какво му показал Бог?

 2. Какво означава думата „рай“ и за какво ти напомня тя?

 3. Какво казал Йехова да напише Исаия за новия рай?

 4. Защо Адам и Ева изгубили красивия си дом?

 5. Какво обещава Йехова за хората, които го обичат?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Исаия 11:6–9.

  1. (а) Как е описан в Божието Слово мирът между животните и хората в новия свят? (Пс. 148:10, 13; Иса. 65:25; Езек. 34:25)

  2. (б) Как думите на Исаия се изпълняват в духовно отношение сред служителите на Йехова днес? (Рим. 12:2; Еф. 4:23, 24)

  3. (в) На кого се дължи промяната в личността на хората, както сега, така и в новия свят? (Иса. 48:17, 18; Гал. 5:22, 23; Флп. 4:7)

 2. Прочети Откровение 21:3, 4.

  1. (а) Как Писанието показва, че Бог ще обитава с хората в преносен смисъл, а няма буквално да бъде на земята? (Лев. 26:11, 12; 2 Лет. 6:18; Иса. 66:1; Откр. 21:2, 3, 22–24)

  2. (б) Кои сълзи и болка ще изчезнат? (Лука 8:49–52; Рим. 8:21, 22; Откр. 21:4)

72 разказ

Бог помага на цар Езекия

 1. Кой е мъжът на рисунката и защо е изпаднал в голяма беда?

 2. Какви писма положил Езекия пред Бога и за какво се помолил?

 3. Какъв цар бил Езекия и какво съобщение му изпратил Йехова чрез пророк Исаия?

 4. Какво направил ангелът на Йехова с асирийците, както се вижда на рисунката?

 5. Какво станало, след като Езекия умрял, макар че дотогава двуплеменното царство се радвало на временен мир?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети 4 Царе 18:1–36.

  1. (а) Как Рапсак, говорителят на асирийците, се опитал да разклати вярата на израилтяните? (4 Царе 18:19, 21; Из. 5:2; Пс. 64:3)

  2. (б) Как Свидетелите на Йехова следват примера на Езекия в отношението си към противниците? (4 Царе 18:36; Пс. 39:1; Пр. 26:4; 2 Тим. 2:24)

 2. Прочети 4 Царе 19:1–37.

  1. (а) Как служителите на Йехова днес подражават на Езекия в беда? (4 Царе 19:1, 2; Пр. 3:5, 6; Евр. 10:24, 25; Як. 5:14, 15)

  2. (б) Какво тройно поражение претърпял цар Сенахирим, и на кого е предобраз той? (4 Царе 19:32, 35, 37; Откр. 20:2, 3)

 3. Прочети 4 Царе 21:1–6, 16.

  Защо може да се каже, че Манасия бил един от най–лошите царе, които управлявали в Йерусалим? (2 Лет. 33:4–6, 9)

73 разказ

Последният добър израилски цар

 1. На колко години бил Йосия, когато станал цар, и какво започнал да прави след седмата година от царуването си?

 2. Какво прави Йосия на първата рисунка?

 3. Какво открил първосвещеникът, докато поправяли храма?

 4. Защо Йосия разкъсал дрехите си?

 5. Какво послание от Йехова предала пророчицата Олда на Йосия?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети 2 Летописи 34:1–28.

  1. (а) Какъв пример дава Йосия на тези, които са имали трудно детство? (2 Лет. 33:21–25; 34:1, 2; Пс. 27:10)

  2. (б) Какви важни стъпки предприема Йосия през осмата, дванайсетата и осемнайсетата година от царуването си, за да подкрепи истинското поклонение? (2 Лет. 34:3, 8)

  3. (в) Какъв пример ни дават цар Йосия и първосвещеникът Хелкия относно поддържането на местата ни за поклонение? (2 Лет. 34:9–13; Пр. 11:14; 1 Кор. 10:31)

74 разказ

Един мъж, който не се уплашил

 1. Кой е младият мъж на рисунката?

 2. Какво мислел Йеремия за това, че ще стане пророк, и какво му казал Йехова?

 3. Какво послание повтарял Йеремия пред народа?

 4. Как свещениците се опитали да спрат Йеремия и как той показал, че не се страхува?

 5. Какво станало, когато израилтяните не престанали да вършат зло?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Йеремия 1:1–8.

  1. (а) Какво прави един човек годен да служи на Йехова, както личи от примера на Йеремия? (2 Кор. 3:5, 6)

  2. (б) Какво насърчение дава примерът на Йеремия на християнските младежи днес? (Екл. 12:1; 1 Тим. 4:12)

 2. Прочети Йеремия 10:1–5.

  Каква въздействаща словесна илюстрация използва Йеремия, за да онагледи колко напразно е да се надяваме на идоли? (Йер. 10:5; Иса. 46:7; Авак. 2:19)

 3. Прочети Йеремия 26:1–16.

  1. (а) Как помазаният остатък взема присърце заповедта на Йехова към Йеремия ‘да не задържи ни една дума’, когато известява предупредителното послание днес? (Йер. 26:2; Втор. 4:2; Деян. 20:27)

  2. (б) Какъв хубав пример е оставил Йеремия за Свидетелите на Йехова днес в известяването на Божието предупреждение на народите? (Йер. 26:8, 12, 14, 15; 2 Тим. 4:1–5)

 4. Прочети 4 Царе 24:1–17.

  Какви били тъжните последствия от това, че юдеите не били верни на Йехова? (4 Царе 24:2–4, 14)

75 разказ

Четири момчета във Вавилон

 1. Кои са четирите момчета на рисунката и защо били във Вавилон?

 2. Какви планове имал Навуходоносор за момчетата и какво наредил на слугите си?

 3. Каква молба отправил Даниил относно храната и напитките за него и тримата му приятели?

 4. Как изглеждали Даниил и тримата му другари в сравнение с останалите младежи, след като яли зеленчуци в продължение на десет дни?

 5. Как Даниил и тримата му другари останали в царския дворец, и в какво отношение били по–добри от свещениците и мъдреците?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Даниил 1:1–21.

  1. (а) Какви усилия трябва да положим, ако искаме да устояваме на изкушенията или да преодоляваме слабостите си? (Дан. 1:8; Бит. 39:7, 10; Гал. 6:9)

  2. (б) Как младежите днес могат да бъдат изкушавани или притискани да се отдадат на това, което някои хора смятат за „деликатеси“ (НС)? (Дан. 1:8; Пр. 20:1; 2 Кор. 6:17 — 7:1)

  3. (в) Какво ни помага да разберем библейският разказ за четиримата еврейски младежи относно придобиването на светско познание? (Дан. 1:20; Иса. 54:13; 1 Кор. 3:18–20)

76 разказ

Йерусалим е разрушен

 1. Какво става с Йерусалим и израилтяните на рисунката?

 2. Кой бил Езекиил и какви потресаващи неща му показал Йехова?

 3. Какво обещал Йехова, тъй като израилтяните не го зачитали?

 4. Какво направил цар Навуходоносор, когато израилтяните се разбунтували срещу него?

 5. Защо Йехова позволил израилтяните да претърпят такова унищожение?

 6. Защо земята на Израил останала безлюдна и за колко време?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети 4 Царе 25:1–26.

  1. (а) Кой бил Седекия, какво станало с него и как по този начин се изпълнило едно библейско пророчество? (4 Царе 25:5–7; Езек. 12:13–15)

  2. (б) Кого Йехова смятал за виновен за всичкото зло, което извършили израилтяните? (4 Царе 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Лет. 36:14, 17)

 2. Прочети Езекиил 8:1–18.

  Как т.нар. християнство днес подражава на отстъпниците израилтяни, които се покланяли на слънцето? (Езек. 8:16; Иса. 5:20, 21; Йоан 3:19–21; 2 Тим. 4:3)

77 разказ

Те не се поклонили

 1. Каква заповед дал цар Навуходоносор на народа?

 2. Защо тримата другари на Даниил не се поклонили на златното изображение?

 3. Как тримата еврейски младежи показали, че се надяват на Йехова, когато Навуходоносор им дал още една възможност да се поклонят?

 4. Какво наредил Навуходоносор да направят слугите му със Седрах, Мисах и Авденаго?

 5. Какво видял Навуходоносор, когато погледнал в пещта?

 6. Защо царят прославил Бога на Седрах, Мисах и Авденаго, и какъв пример са ни оставили те?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Даниил 3:1–30.

  1. (а) На каква нагласа, проявена от тримата еврейски младежи, трябва да подражават Божиите служители, когато лоялността им към Бога е поставена на изпитание? (Дан. 3:17, 18; Мат. 10:28; Рим. 14:7, 8)

  2. (б) Какво важно нещо научил Навуходоносор? (Дан. 3:28, 29; 4:34, 35)

78 разказ

Писмена на стената

 1. Какво станало, когато вавилонският цар устроил голям пир, на който използвал чашите и съдовете от храма на Йехова в Йерусалим?

 2. Какво казал Валтасар на мъдреците си, но какво не могли да направят те?

 3. Какъв съвет дала майката на царя?

 4. Защо Бог изпратил ръката да пише на стената, според думите на Даниил?

 5. Как Даниил обяснил значението на думите от стената?

 6. Какво станало докато Даниил още говорел?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Даниил 5:1–31.

  1. (а) Каква е разликата между богоугодния страх и страха, който Валтасар изпитал, когато видял писанията на стената? (Дан. 5:6, 7; Пс. 19:9; Рим. 8:35–39)

  2. (б) Как Даниил проявил голяма смелост, когато говорел с Валтасар и неговите първенци? (Дан. 5:17, 18, 22, 26–28; Деян. 4:29)

  3. (в) Как в Даниил, 5 глава, се набляга на всемирното върховенство на Йехова? (Дан. 4:17, 25; 5:21)

79 разказ

Даниил в ямата с лъвовете

 1. Кой бил Дарий, и какво било отношението му към Даниил?

 2. Какво накарали да направи Дарий някои завистливи мъже?

 3. Какво направил Даниил, когато научил за новия закон?

 4. Защо Дарий бил толкова разтревожен, че не можал да спи, и какво направил на следващата сутрин?

 5. Как отговорил Даниил на Дарий?

 6. Какво станало с лошите хора, които се опитали да убият Даниил, и какво написал Дарий до целия народ в царството му?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Даниил 6:1–28.

  1. (а) Как заговорът срещу Даниил ни напомня на действията на противниците, които се опитват да спрат дейността на Свидетелите на Йехова в наши дни? (Дан. 6:7; Пс. 94:20; Иса. 10:1; Рим. 8:31)

  2. (б) Как Божиите служители днес могат да подражават на Даниил, като се покоряват на „висшестоящите власти“? (Дан. 6:5, 10; Рим. 13:1; Деян. 5:29)

  3. (в) Как можем да подражаваме на примера на Даниил, който служил на Йехова „непрестанно“? (Дан. 6:16, 20; Флп. 3:16; Откр. 7:15)

80 разказ

Божият народ напуска Вавилон

 1. Какво правят израилтяните на рисунката?

 2. Как Кир изпълнил това, което Йехова предсказал чрез Исаия?

 3. Какво казал Кир на израилтяните, които не можели да се върнат в Йерусалим?

 4. Какво дал Кир на хората да занесат в Йерусалим?

 5. Колко време отнело на израилтяните да се върнат в Йерусалим?

 6. Колко години били изминали, откакто земята била оставена безлюдна?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Исаия 44:28 и 45:1–4.

  1. (а) Как Йехова подчертал, че пророчеството относно Кир непременно ще се изпълни? (Иса. 55:10, 11; Рим. 4:17)

  2. (б) Какво показва пророчеството на Исаия за Кир относно способността на Йехова да предсказва бъдещето? (Иса. 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2 Пет. 1:20)

 2. Прочети Ездра 1:1–11.

  Как ние днес можем да ‘помогнем’ на тези, които са в състояние да започнат целодневна служба, като следваме примера на израилтяните, които не можели да се върнат в Йерусалим? (Езд. 1:4, 6; Рим. 12:13; Кол. 4:12)

81 разказ

С упование на Божията помощ

 1. Колко души предприели дългото пътуване от Вавилон до Йерусалим, и какво заварили, когато пристигнали?

 2. Какво започнали да строят израилтяните, когато пристигнали, и какво правели враговете им?

 3. Кои били Агей и Захария, и какво казали те на народа?

 4. Защо Татанай изпратил писмо до Вавилон, и какъв отговор получил?

 5. Какво направил Ездра, когато научил, че Божият храм трябва да се оправи и украси?

 6. За какво се моли Ездра на рисунката, какъв отговор получила молитвата му, и какво ни показва това?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Ездра 3:1–13.

  Какво трябва да продължаваме да правим, ако се окажем в район, където няма сбор от служители на Бога? (Езд. 3:3, 6; Деян. 17:16, 17; Евр. 13:15)

 2. Прочети Ездра 4:1–7.

  Какъв пример оставил Зоровавел за служителите на Йехова относно сътрудничеството с други религии? (Из. 34:12; 1 Кор. 15:33; 2 Кор. 6:14–17)

 3. Прочети Ездра 5:1–5, 17 и 6:1–22.

  1. (а) Защо противниците не могли да спрат строежа на храма? (Езд. 5:5; Иса. 54:17)

  2. (б) Как постъпката на юдейските старейшини насърчава християнските старейшини днес да търсят ръководство от Йехова, когато се сблъскат с противопоставяне? (Езд. 6:14; Пс. 32:8; Рим. 8:31; Як. 1:5)

 4. Прочети Ездра 8:21–23, 28–36.

  В какво отношение ще бъде добре да подражаваме на Ездра, преди да предприемем някакви действия? (Езд. 8:23; Пс. 127:1; Пр. 10:22; Як. 4:13–15)

82 разказ

Мардохей и Естир

 1. Кои били Мардохей и Естир?

 2. Защо цар Асуир искал нова съпруга и коя избрал?

 3. Кой бил Аман, и какво го ядосало много?

 4. Какъв закон излязъл и какво направила Естир, когато получила известие от Мардохей?

 5. Какво станало с Аман и с Мардохей?

 6. Как израилтяните били избавени от враговете си?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Естир 2:12–18.

  Как Естир показала колко ценно е да развиваме „тих и мек дух“? (Ест. 2:15; 1 Пет. 3:1–5)

 2. Прочети Естир 4:1–17.

  Каква възможност имаме ние днес да покажем предаността си към Йехова, точно както Естир имала възможност да действа в подкрепа на истинското поклонение? (Ест. 4:13, 14; Мат. 5:14–16; 24:14)

 3. Прочети Естир 7:1–6.

  Как много от Божиите служители днес рискуват да бъдат преследвани, подобно на Естир? (Ест. 7:4; Мат. 10:16–22; 1 Пет. 2:12)

83 разказ

Стените на Йерусалим

 1. Как се чувствали израилтяните заради това, че нямали стени около Йерусалим?

 2. Кой бил Неемия?

 3. Каква била работата на Неемия и защо била важна?

 4. Каква новина натъжила Неемия и какво направил той?

 5. Как цар Артаксеркс се показал добър към Неемия?

 6. Как Неемия организирал строителната дейност, така че враговете на израилтяните да не могат да я спрат?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Неемия 1:4–6 и 2:1–20.

  Как Неемия потърсил ръководство от Йехова? (Неем. 2:4, 5; Рим. 12:12; 1 Пет. 4:7)

 2. Прочети Неемия 3:3–5.

  Какво могат да научат старейшините и помощник–служителите от разликата между текойците и „големците им“? (Неем. 3:5, 27; 2 Сол. 3:7–10; 1 Пет. 5:5)

 3. Прочети Неемия 4:1–23.

  1. (а) Какво подбуждало израилтяните да продължават да строят въпреки силното противопоставяне? (Неем. 4:6, 8, 9; Пс. 50:15; Иса. 65:13, 14)

  2. (б) Как примерът на израилтяните ни насърчава днес?

 4. Прочети Неемия 6:15.

  Какво показва относно силата на вярата фактът, че стените на Йерусалим били завършени за два месеца? (Пс. 56:3, 4; Мат. 17:20; 19:26)

84 разказ

Един ангел посещава Мария

 1. Коя е жената на рисунката?

 2. Какво казал Гавриил на Мария?

 3. Как Гавриил обяснил на Мария, че ще има бебе, въпреки че не била живяла с мъж?

 4. Какво станало, когато Мария посетила Елисавета?

 5. Какво мислел да направи Йосиф, когато научил, че Мария ще има бебе, но защо променил решението си?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Лука 1:26–56.

  1. (а) Какво показва Лука 1:35 относно това дали яйцеклетката на Мария предала на Исус Адамовия грях, когато животът на Божия Син бил прехвърлен от духовната област на земята? (Аг. 2:11–13; Йоан 6:69; Евр. 7:26; 10:5)

  2. (б) Как била отдадена почит на Исус още преди да се роди? (Лука 1:41–43)

  3. (в) Какъв хубав пример дава Мария на християните днес, които получават специални отговорности в службата? (Лука 1:38, 46–49; 17:10; Пр. 11:2)

 2. Прочети Матей 1:18–25.

  Макар че личното име на Исус не било Емануил, как ролята му като човек изпълнила значението на това име? (Мат. 1:22, 23; Йоан 14:8–10; Евр. 1:1–3)

85 разказ

Исус се ражда в обор

 1. Кое е бебето на рисунката, и къде го е положила Мария?

 2. Защо Исус бил роден в обора при животните?

 3. Кои са мъжете, които влизат в обора на рисунката, и какво им е казал един ангел?

 4. Защо Исус бил специален?

 5. Защо Исус може да бъде наречен Божи Син?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Лука 2:1–20.

  1. (а) Каква роля изиграл император Август в изпълнението на пророчеството относно раждането на Исус? (Лука 2:1–4; Мих. 5:2)

  2. (б) Как човек може да е сред хората, „които се радват на Божието благоволение“? (Лука 2:14; Мат. 16:24; Йоан 17:3; Деян. 3:19; Евр. 11:6)

  3. (в) Ако тези смирени юдейски пастири имали причина да се радват за раждането на спасител, каква по–голяма причина за радост имат Божиите служители днес? (Лука 2:10, 11; Еф. 3:8, 9; Откр. 11:15; 14:6)

86 разказ

Хора, водени от една звезда

 1. Кои са мъжете на рисунката, и защо единият от тях сочи към една ярка звезда?

 2. Защо цар Ирод се разтревожил и какво направил?

 3. Къде отвела ярката звезда мъжете, и защо те се върнали в родината си по друг път?

 4. Каква заповед издал Ирод и защо?

 5. Какво казал Йехова да направи Йосиф?

 6. Кой накарал новата звезда да свети и защо?

Допълнителен въпрос:

 1. Прочети Матей 2:1–23.

  На колко години бил Исус и къде живеел, когато го посетили астролозите? (Мат. 2:1, 11, 16)

87 разказ

Младият Исус в храма

 1. На колко години е Исус на рисунката, и къде се намира?

 2. Какво правели Йосиф и семейството му всяка година?

 3. Защо Йосиф и Мария се върнали в Йерусалим, след като вече цял ден пътували за вкъщи?

 4. Къде Йосиф и Мария намерили Исус, и защо хората там били смаяни?

 5. Какво казал Исус на майка си Мария?

 6. Как можем да подражаваме на Исус в приемането на познание за Бога?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Лука 2:41–52.

  1. (а) Какъв хубав пример дават Йосиф и Мария на родителите днес, въпреки че според Закона само мъжете били задължени да посещават годишните празници? (Лука 2:41; Втор. 16:16; 31:12; Пр. 22:6)

  2. (б) Как Исус оставил добър пример за младежите днес да се покоряват на родителите си? (Лука 2:51; Втор. 5:16; Пр. 23:22; Кол. 3:20)

 2. Прочети Матей 13:53–56.

  Кои четирима родни братя на Исус са споменати в Библията, и как двама от тях по–късно служили в християнския сбор? (Мат. 13:55; Деян. 12:17; 15:6, 13; 21:18; Гал. 1:19; Як. 1:1; Юда 1)

88 разказ

Йоан покръства Исус

 1. Кои са двамата мъже на рисунката?

 2. Как човек бива покръстен?

 3. Кого обикновено покръствал Йоан?

 4. Поради каква специална причина Исус помолил Йоан да го покръсти?

 5. Как Бог показал, че е доволен от покръстването на Исус?

 6. Какво станало, когато Исус отишъл надалече на едно усамотено място за 40 дни?

 7. Кои били някои от първите последователи (ученици) на Исус, и какво било първото му чудо?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Матей 3:13–17.

  Какъв образец оставил Исус за покръстването на учениците си? (Пс. 40:7, 8; Мат. 28:19, 20; Лука 3:21, 22)

 2. Прочети Матей 4:1–11.

  Как това, че Исус използвал умело Писанието, ни насърчава да изучаваме Библията редовно? (Мат. 4:5–7; 2 Пет. 3:17, 18; 1 Йоан 4:1)

 3. Прочети Йоан 1:29–51.

  Към кого насочвал учениците си Йоан Кръстител и как можем да му подражаваме днес? (Йоан 1:29, 35, 36; 3:30; Мат. 23:10)

 4. Прочети Йоан 2:1–12.

  Как първото чудо на Исус показва, че Бог не въздържа никакво добро от служителите си? (Йоан 2:9, 10; Пс. 84:11; Як. 1:17)

89 разказ

Исус очиства храма

 1. Защо в храма се продавали животни?

 2. Защо Исус се разгневил?

 3. Какво направил Исус, както се вижда на рисунката, и какво заповядал на мъжете, които продавали гълъби?

 4. За какво си спомнили последователите на Исус, като го видели какво прави?

 5. През коя област минал Исус по пътя обратно към Галилея?

Допълнителен въпрос:

 1. Прочети Йоан 2:13–25.

  Какъв е правилният възглед за търговски дейности в Залата на Царството, като се има предвид колко се разгневил Исус на среброменителите в храма? (Йоан 2:15, 16; 1 Кор. 10:24, 31–33)

90 разказ

С жената при кладенеца

 1. Защо Исус спрял при един кладенец в Самария и какво казал на жената там?

 2. Защо жената се изненадала, и какво ѝ казал Исус и защо?

 3. За каква вода жената си мислела, че говори Исус, и какво всъщност имал предвид той?

 4. Защо жената била смаяна от това, което Исус знаел за нея, и откъде имал той тези сведения?

 5. Какво можем да научим от разказа за жената при кладенеца?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Йоан 4:5–43.

  1. (а) Как трябва да се отнасяме към хората от различен расов или социален произход, следвайки примера на Исус? (Йоан 4:9; 1 Кор. 9:22; 1 Тим. 2:3, 4; Тит 2:11)

  2. (б) Какви духовни благословии получава човек, който става ученик на Исус? (Йоан 4:14Иса. 58:11; 2 Кор. 4:16)

  3. (в) Как можем да проявим признателност като самарянката, която бързала да сподели наученото? (Йоан 4:7, 28; Мат. 6:33; Лука 10:40–42)

91 разказ

Исус поучава на планината

 1. Къде поучава Исус на рисунката, и кои са хората, които седят най–близо до него?

 2. Как се казват дванайсетте апостоли?

 3. Какво представлява Царството, за което проповядвал Исус?

 4. За какво учел Исус да се молят хората?

 5. Какво казал Исус относно това как хората трябва да се отнасят един към друг?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Матей 5:1–12.

  Как можем да покажем, че осъзнаваме, че сме в „духовна нужда“? (Мат. 5:3; Рим. 10:13–15; 1 Тим. 4:13, 15, 16)

 2. Прочети Матей 5:21–26.

  Как в Матей 5:23, 24 се подчертава, че взаимоотношенията ни с нашите събратя влияят на взаимоотношенията ни с Йехова? (Мат. 6:14, 15; Пс. 133:1; Кол. 3:13; 1 Йоан 4:20)

 3. Прочети Матей 6:1–8.

  Кои са някои форми на праведност в собствените ни очи, които трябва да избягваме? (Лука 18:11, 12; 1 Кор. 4:6, 7; 2 Кор. 9:7)

 4. Прочети Матей 6:25–34.

  Какво учел Исус за необходимостта да разчитаме на Йехова що се отнася до материалните неща? (Из. 16:4; Пс. 37:25; Флп. 4:6)

 5. Прочети Матей 7:1–11.

  Какво ни учи ярката словесна илюстрация в Матей 7:5? (Пр. 26:12; Рим. 2:1; 14:10; Як. 4:11, 12)

92 разказ

Исус съживява мъртви

 1. Кой е бащата на момичето на рисунката, и защо той и съпругата му били много разтревожени?

 2. Какво направил Яир, когато намерил Исус?

 3. Какво станало, докато Исус отивал към дома на Яир, и какви вести получил Яир по пътя?

 4. Защо хората в къщата на Яир се присмели на Исус?

 5. Какво направил Исус, след като завел трима от апостолите си и родителите на момичето в стаята на детето?

 6. Кого още възкресил Исус от мъртвите и какво показва това?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Лука 8:40–56.

  Как Исус проявил състрадание и благоразумие към жената с кръвотечението, и какво могат да научат християнските старейшини от това? (Лука 8:43, 44, 47, 48; Лев. 15:25–27; Мат. 9:12, 13; Кол. 3:12–14)

 2. Прочети Лука 7:11–17.

  Защо хората, които са изгубили близки в смъртта, могат да намерят голяма утеха в думите на Исус към вдовицата от Наин? (Лука 7:13; 2 Кор. 1:3, 4; Евр. 4:15)

 3. Прочети Йоан 11:17–44.

  Как Исус показал, че е нормално да скърбиш за смъртта на близък човек? (Йоан 11:33–36, 38; 2 Царе 18:33; 19:1–4)

93 разказ

Исус нахранва много хора

 1. Какво ужасно нещо се случило с Йоан Кръстител и как се почувствал Исус, когато научил?

 2. Как Исус нахранил множествата, които го следвали, и колко храна останала накрая?

 3. Защо учениците се уплашили през нощта, и какво се случило с Петър?

 4. Как Исус нахранил хиляди хора за втори път?

 5. Защо ще бъде чудесно, когато Исус управлява земята като назначен от Бога цар?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Матей 14:1–32.

  1. (а) Какво разкрива разказът в Матей 14:23–32 за това какъв човек бил Петър?

  2. (б) Как Писанието показва, че Петър станал по–зряла личност и преодолял прибързаността си? (Мат. 14:27–30; Йоан 18:10; 21:7; Деян. 2:14, 37–40; 1 Пет. 5:6, 10)

 2. Прочети Матей 15:29–38.

  Как Исус показал уважение към материалните неща, осигурени от Баща му? (Мат. 15:37; Йоан 6:12; Кол. 3:15)

 3. Прочети Йоан 6:1–21.

  Как християните днес могат да подражават на примера на Исус по отношение на правителствата? (Йоан 6:15; Мат. 22:21; Рим. 12:2; 13:1–4)

94 разказ

Той обича малките деца

 1. За какво спорели апостолите на връщане от едно дълго пътуване?

 2. Защо Исус извикал едно малко момче и го изправил пред апостолите?

 3. В какво отношение апостолите трябвало да се научат да бъдат като децата?

 4. Как няколко месеца по–късно Исус показал, че обича децата?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Матей 18:1–4.

  Защо Исус поучавал със словесни илюстрации? (Мат. 13:34, 36; Мар. 4:33, 34)

 2. Прочети Матей 19:13–15.

  На какви качества на малките деца трябва да подражаваме, ако искаме да се радваме на благословиите на Царството? (Пс. 25:9; 138:6; 1 Кор. 14:20)

 3. Прочети Марко 9:33–37.

  Какво учел Исус последователите си относно стремежа към видни позиции? (Мар. 9:35; Мат. 20:25, 26; Гал. 6:3; Флп. 2:5–8)

 4. Прочети Марко 10:13–16.

  Дали Исус бил достъпен за околните и какво могат да научат християнските старейшини от неговия пример? (Мар. 6:30–34; Флп. 2:1–4; 1 Тим. 4:12)

95 разказ

Начинът, по който Исус поучава

 1. Какъв въпрос задал един човек на Исус и защо?

 2. Как поучавал понякога Исус и какво научихме вече за юдеите и самаряните?

 3. Какво станало с един юдей, който пътувал по пътя за Йерихон, в разказа на Исус?

 4. Какво станало, когато един юдейски свещеник и левит минали по пътя?

 5. Кой помогнал на ранения юдей, както се вижда на рисунката?

 6. Какъв въпрос задал Исус, след като свършил разказа си, и как отговорил мъжът?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Лука 10:25–37.

  1. (а) Как Исус помогнал на един вещ в Закона човек да разсъждава върху даден въпрос, вместо да му отговори направо? (Лука 10:26; Мат. 16:13–16)

  2. (б) Как Исус използвал словесни илюстрации, за да преодолее предразсъдъците на слушателите си? (Лука 10:36, 37; 18:9–14; Тит 1:9)

96 разказ

Исус лекува болните

 1. Какво правел Исус докато обикалял из израилската земя?

 2. Какво казал Исус на своите апостоли около три години след покръстването си?

 3. Кои са хората на рисунката и какво направил Исус за жената?

 4. Защо отговорът на Исус спрямо възраженията на религиозните водачи ги накарал да се засрамят?

 5. Какво направил Исус за двама слепи просяци, когато бил близо до Йерихон с апостолите си?

 6. Защо Исус вършел чудеса?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Матей 15:30, 31.

  Каква чудесна проява на Божията сила виждаме чрез Исус, и как това трябва да влияе на разбирането ни за всичко, което Йехова е обещал относно новия свят? (Пс. 37:29; Иса. 33:24)

 2. Прочети Лука 13:10–17.

  Как това, че Исус извършил някои от най–забележителните си чудеса на сабат, показва какво облекчение ще донесе той за човечеството по време на Хилядолетното си управление? (Лука 13:10–13; Пс. 46:9; Мат. 12:8; Кол. 2:16, 17; Откр. 21:1–4)

 3. Прочети Матей 20:29–34.

  Как този разказ показва, че Исус никога не бил прекалено зает да помага на хората, и какво можем да научим от това? (Втор. 15:7; Як. 2:15, 16; 1 Йоан 3:17)

97 разказ

Исус идва като цар

 1. Какво казал Исус да направят учениците му, когато стигнал до едно малко селце край Йерусалим?

 2. Какво станало, когато Исус наближил Йерусалим, както се вижда на рисунката?

 3. Какво направили малките деца, когато видели Исус да изцелява слепи и сакати хора?

 4. Какво казал Исус на разгневените свещеници?

 5. Как можем да сме като децата, които възхвалявали Исус?

 6. Какво искали да узнаят учениците?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Матей 21:1–17.

  1. (а) Как с влизането си в Йерусалим като цар Исус се различавал от римските военачалници–завоеватели? (Мат. 21:4, 5; Зах. 9:9; Флп. 2:5–8; Кол. 2:15)

  2. (б) Какъв урок могат да научат младежите от израилските момчета, които цитирали думи от 118 псалм, когато Исус влязъл в храма? (Мат. 21:9, 15; Пс. 118:25, 26; 2 Тим. 3:15; 2 Пет. 3:18)

 2. Прочети Йоан 12:12–16.

  Какво символизират палмовите клонки, с които хората приветствали Исус? (Йоан 12:13; Флп. 2:10; Откр. 7:9, 10)

98 разказ

На Маслиновата планина

 1. Кой на рисунката е Исус и кои са другите хора?

 2. Какво се опитали да направят свещениците с Исус в храма, и какво им казал той?

 3. Какво попитали Исус апостолите?

 4. Защо Исус казал на апостолите си някои от нещата, които ще стават на земята, когато той управлява като цар в небето?

 5. Какво казал Исус, че ще се случи, преди да сложи край на цялото зло по земята?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Матей 23:1–39.

  1. (а) Какво показват думите на Исус от Матей 23:8–11 за използването на ласкателни титли в християнския сбор, въпреки че според Писанието е подходящо да се използват светски титли? (Деян. 26:25; Рим. 13:7; 1 Пет. 2:13, 14)

  2. (б) Какво използвали фарисеите, за да попречат на хората да станат християни, и как религиозните водачи в наши дни използват подобни средства? (Мат. 23:13; Лука 11:52; Йоан 9:22; 12:42; 1 Сол. 2:16)

 2. Прочети Матей 24:1–14.

  1. (а) Как в Матей 24:13 се подчертава колко е важна издръжливостта?

  2. (б) Какво означава изразът „до края“ в Матей 24:13? (Мат. 16:27; Рим. 14:10–12; 2 Кор. 5:10)

 3. Прочети Марко 13:3–10.

  Кои думи в Марко 13:10 показват неотложността да се проповядва добрата новина, и как трябва да ни влияят думите на Исус? (Рим. 13:11, 12; 1 Кор. 7:29–31; 2 Тим. 4:2)

99 разказ

В една горна стая

 1. Защо Исус и апостолите му отишли в една голяма горна стая, както е показано на рисунката?

 2. Кой си тръгнал и какво се канел да направи той?

 3. Каква специална вечеря започнал Исус след приключването на пасхалната вечеря?

 4. За какво събитие напомняла на израилтяните Пасхата, и за какво напомня на Исусовите последователи тази специална вечеря?

 5. Какво казал Исус на последователите си след Вечерята на Господаря, и какво направили те?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Матей 26:14–30.

  1. (а) Как от Матей 26:15 личи, че предателството на Юда било умишлено?

  2. (б) Каква двойна цел изпълнява пролятата кръв на Исус? (Мат. 26:27, 28; Йер. 31:31–33; Еф. 1:7; Евр. 9:19, 20)

 2. Прочети Лука 22:1–39.

  В какъв смисъл Сатана влязъл в Юда? (Лука 22:3; Йоан 13:2; Деян. 1:24, 25)

 3. Прочети Йоан 13:1–20.

  1. (а) Можем ли да виним Юда за постъпката му, предвид записаното в Йоан 13:2, и какво могат да научат Божиите служители от това? (Бит. 4:7; 2 Кор. 2:11; Гал. 6:1; Як. 1:13, 14)

  2. (б) Какъв въздействащ нагледен урок дал Исус? (Йоан 13:15; Мат. 23:11; 1 Пет. 2:21)

 4. Прочети Йоан 17:1–26.

  В какъв смисъл Исус се молел последователите му да са „едно“? (Йоан 17:11, 21–23; Рим. 13:8; 14:19; Кол. 3:14)

100 разказ

Исус в градината

 1. Къде отишли Исус и апостолите, след като си тръгнали от горната стая, и какво им казал той?

 2. Какво заварил Исус, когато се върнал при апостолите, и колко пъти се повторило това?

 3. Кои хора влезли в градината, и какво направил Юда Искариот, както е показано на рисунката?

 4. Защо Юда целунал Исус и какво направил Петър?

 5. Какво казал Исус на Петър, и защо не помолил Бога да му изпрати ангели?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Матей 26:36–56.

  1. (а) Как с начина, по който давал съвет на апостолите си, Исус оставил добър пример за старейшините днес? (Мат. 20:25–28; 26:40, 41; Гал. 5:17; Еф. 4:29, 31, 32)

  2. (б) Какво мислел Исус за използването на оръжия срещу ближните ни? (Мат. 26:52; Лука 6:27, 28; Йоан 18:36)

 2. Прочети Лука 22:39–53.

  Дали това, че в Гетсиманската градина дошъл ангел да укрепи Исус, показва, че Исус се разколебал във вярата си? Обясни. (Лука 22:41–43; Иса. 49:8; Мат. 4:10, 11; Евр. 5:7)

 3. Прочети Йоан 18:1–12.

  Как Исус защитил учениците си от противниците, и какво можем да научим от неговия пример? (Йоан 10:11, 12; 18:1, 6–9; Евр. 13:6; Як. 2:25)

101 разказ

Исус е убит

 1. Кой бил главният виновник за смъртта на Исус?

 2. Какво направили апостолите, когато религиозните водачи отвели Исус?

 3. Какво станало в дома на първосвещеника Каиафа?

 4. Защо Петър отишъл настрани и се разплакал?

 5. Какво извикали главните свещеници, когато Исус бил върнат при Пилат?

 6. Какво станало с Исус в ранния петъчен следобяд, и какво обещал той на един престъпник, прикован на стълб до него?

 7. Къде ще бъде раят, за който говорел Исус?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Матей 26:57–75.

  Как членовете на юдейския върховен съд показали, че сърцата им са зли? (Мат. 26:59, 67, 68)

 2. Прочети Матей 27:1–50.

  Защо можем да кажем, че разкаянието на Юда не било искрено? (Мат. 27:3, 4; Мар. 3:29; 14:21; 2 Кор. 7:10, 11)

 3. Прочети Лука 22:54–71.

  Какъв урок можем да научим от това, че Петър се отрекъл от Исус в нощта, в която го предали и арестували? (Лука 22:60–62; Мат. 26:31–35; 1 Кор. 10:12)

 4. Прочети Лука 23:1–49.

  Как реагирал Исус на несправедливостта спрямо него, и какво можем да научим от това? (Лука 23:33, 34; Рим. 12:17–19; 1 Пет. 2:23)

 5. Прочети Йоан 18:12–40.

  Какво показва фактът, че макар за кратко да бил обзет от страха от човека, Петър го преодолял и станал забележителен апостол? (Йоан 18:25–27; 1 Кор. 4:2; 1 Пет. 3:14, 15; 5:8, 9)

 6. Прочети Йоан 19:1–30.

  1. (а) Какъв уравновесен възглед имал Исус за материалните неща? (Йоан 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Мат. 6:31, 32; 8:20)

  2. (б) Как предсмъртните думи на Исус са победоносно заявление, че той до края е подкрепял върховенството на Йехова? (Йоан 16:33; 19:30; 2 Пет. 3:14; 1 Йоан 5:4)

102 разказ

Исус е жив

 1. Коя е жената на рисунката, кои са двамата мъже и къде се намират те?

 2. Защо Пилат казал на свещениците да изпратят войници да пазят гробницата на Исус?

 3. Какво направил един ангел рано на третия ден след смъртта на Исус, но какво направили свещениците?

 4. Защо жените се изненадали, когато отишли при гробницата на Исус?

 5. Защо Петър и Йоан изтичали до гробницата на Исус и какво намерили там?

 6. Какво се случило с тялото на Исус и какво направил той, за да покаже на учениците си, че е жив?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Матей 27:62–66 и 28:1–15.

  Как главните свещеници, фарисеите и старейшините съгрешили срещу светия дух, когато Исус бил възкресен? (Мат. 12:24, 31, 32; 28:11–15)

 2. Прочети Лука 24:1–12.

  Как разказът за възкресението на Исус показва, че за Йехова жените са надеждни свидетели? (Лука 24:4, 9, 10; Мат. 28:1–7)

 3. Прочети Йоан 20:1–12.

  Как записаното в Йоан 20:8, 9 ни помага да разберем необходимостта да сме търпеливи, ако не разбираме напълно изпълнението на някое библейско пророчество? (Пр. 4:18; Мат. 17:22, 23; Лука 24:5–8; Йоан 16:12)

103 разказ

В заключената стая

 1. Какво казала Мария на един мъж, когото помислила за градинар, и как разбрала, че това всъщност бил Исус?

 2. Какво се случило на двама ученици, които отивали към село Емаус?

 3. Какво смайващо нещо се случило, когато двамата ученици разказали на апостолите, че са видели Исус?

 4. Колко пъти се появил Исус пред последователите си?

 5. Какво казал Тома, когато чул, че учениците видели Господаря, и какво станало осем дни по–късно?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети Йоан 20:11–29.

  Дали думите на Исус от Йоан 20:23 означават, че хората имат право да прощават грехове? Обясни. (Пс. 49:2, 7; Иса. 55:7; 1 Тим. 2:5, 6; 1 Йоан 2:1, 2)

 2. Прочети Лука 24:13–43.

  Как да подготвим сърцето си да е възприемчиво за библейските истини? (Лука 24:32, 33; Езд. 7:10; Деян. 16:14; Евр. 5:11–14)

104 разказ

Исус се връща на небето

 1. Колко ученици видели веднъж Исус и за какво им говорел той?

 2. Какво е Божието Царство и какъв ще бъде животът на земята, когато Исус управлява като цар хиляда години?

 3. Колко дни Исус се показвал пред учениците си и какво дошло време да направи?

 4. Какво казал Исус да правят учениците му, точно преди да ги напусне?

 5. Какво става на рисунката, и как Исус се скрил от погледите?

Допълнителни въпроси:

 1. Прочети 1 Коринтяни 15:3–8.

  Защо апостол Павел могъл да говори толкова уверено за възкресението на Исус и за кои неща християните днес също могат да говорят уверено? (1 Кор. 15:4, 7, 8; Иса. 2:2, 3; Мат. 24:14; 2 Тим. 3:1–5)

 2. Прочети Деяния 1:1–11.

  До каква степен се е разпространила проповедната дейност, както е предсказано в Деяния 8:1? (