Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

5 ЧАСТ

От вавилонския плен до възстановяването на стените на Йерусалим

От вавилонския плен до възстановяването на стените на Йерусалим

Докато били в плен във Вавилон, вярата на израилтяните била подложена на много изпитания. Седрах, Мисах и Авденаго били хвърлени в нажежена огнена пещ, но Бог ги извел оттам живи. По–късно, след като Вавилон бил победен от мидите и персите, Даниил бил хвърлен в яма с лъвове, но Бог също го защитил, като затворил устите на лъвовете.

Накрая персийският цар Кир освободил израилтяните. Те се завърнали в отечеството си точно седемдесет години след отвеждането им като пленници във Вавилон. Едно от първите неща, които те направили след завръщането си в Йерусалим, било да започнат да градят храма на Йехова. Но врагове скоро спрели работата им. Така че едва около двайсет и две години след завръщането в Йерусалим те най–сетне завършили храма.

После ще научим как Ездра се отправил към Йерусалим, за да украси храма. Това станало около четирийсет и седем години, след като храмът бил завършен. А тринайсет години след пътешествието на Ездра, Неемия помогнал да бъдат възстановени разрушените крепостни стени на Йерусалим. До това време ПЕТА част обхваща 152 години от историята.

 

В ТАЗИ ЧАСТ

77 РАЗКАЗ

Те не се поклонили

Ще спаси ли Бог тримата послушни младежи от огнената пещ?

78 РАЗКАЗ

Писмена на стената

Пророк Даниил тълкува значението на 4 загадъчни думи.

79 РАЗКАЗ

Даниил в ямата с лъвовете

Даниил бил осъден на смърт, но имало ли начин да избегне това?

80 РАЗКАЗ

Божият народ напуска Вавилон

Кир, царят на Персия, изпълнил пророчество, като завладял Вавилон, и днес изпълнява друго пророчество.

81 РАЗКАЗ

С упование на Божията помощ

Израилтяните нарушават човешки закон, за да се подчинят на Бога. Ще ги благослови ли Бог?

82 РАЗКАЗ

Мардохей и Естир

Царица Астин била красива, въпреки това цар Асуир я заменил с Естир, която станала царица. Защо?

83 РАЗКАЗ

Стените на Йерусалим

Докато строят стената, работниците трябва да държат мечовете и копията си готови ден и нощ.