Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 103 РАЗКАЗ

В заключената стая

В заключената стая

СЛЕД като Петър и Йоан си тръгнали от гробницата, в която преди било тялото на Исус, Мария останала сама. Тя започнала да плаче. После се навела и погледнала вътре в гробницата, както видяхме на предишната картина. Там тя видяла двама ангели! Те я попитали: „Защо плачеш?“

Мария отговорила: „Отнесли са Господаря ми някъде и не знам къде са го сложили.“ После Мария се обърнала и видяла един човек. Той я попитал: „Кой е този, когото търсиш?“

Мария помислила, че това е градинарят и че може би той е взел тялото на Исус. Затова казала: „Ако ти си го изнесъл оттук, кажи ми къде си го сложил.“ Но в действителност този човек бил Исус. Той приел такова тяло, което Мария не можела да познае. Но когато я повикал по име, Мария разбрала, че това е Исус. Тя изтичала и казала на учениците: „Видях Господаря!“

По–късно през този ден, когато двама от учениците отивали към селото, наречено Емаус, един мъж се присъединил към тях. Учениците били много тъжни, заради това, че Исус бил убит. Но както вървели заедно, мъжът им обяснил много неща от Библията, които ги накарали да се почувстват по–добре. Най–сетне, когато спрели, за да се нахранят, учениците познали, че той бил Исус. Тогава Исус изчезнал и двамата ученици бързо се върнали обратно в Йерусалим, за да кажат на апостолите за него.

В това време Исус се явил също и на Петър. Другите много се развълнували, като чули това. Тогава и онези двама ученици дошли в Йерусалим и намерили апостолите. Те им казали как Исус се явил и на тях на пътя. И знаеш ли какво смайващо нещо се случило, тъкмо когато разказвали за това?

Погледни картината. Исус се появил направо там, в стаята, въпреки че вратата била заключена. Как само се зарадвали учениците! Нима това не бил един вълнуващ ден? Можеш ли да преброиш колко пъти досега Исус се появил пред последователите си? Стигна ли до пет пъти?

Апостол Тома не бил с тях, когато Исус се появил. Учениците му казали: „Ние видяхме Господаря!“ Но Тома казал, че трябва да види Исус с очите си, за да повярва. Осем дни по–късно учениците отново били заедно в една заключена стая, и този път Тома бил с тях. Внезапно Исус се появил там в стаята. Тогава Тома повярвал.