Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 32 РАЗКАЗ

Десетте бедствия

Десетте бедствия

РАЗГЛЕДАЙ тези картини. Всяка показва едно от бедствията, които Йехова докарал върху Египет. На първата картина виждаш как Аарон удря река Нил с тоягата си. След като направил това, водата в реката се превърнала в кръв. Рибите измрели и реката започнала да смърди.

После Йехова направил така, че от река Нил наизлезли жаби. Те плъпнали навсякъде — влезли и в пещите за хляб, и в тавите, и в леглата на хората — просто навсякъде. А когато жабите измрели, египтяните ги натрупали на грамадни купища, и цялата земя се усмърдяла от тях.

След това Аарон ударил земята с тоягата си и прахта се превърнала в малки хапещи мушици. Това било третото бедствие върху египетската земя.

Останалите бедствия засегнали само египтяните, но не и израилтяните. Четвъртото било бедствие от щръклици, които се вмъкнали на рояци в къщите на всички египтяни. Петото бедствие връхлетяло животните. Много от говедата, конете, овцете и козите на египтяните измрели.

След това Моисей и Аарон взели малко пепел и я пръснали във въздуха. Тя причинила гнойни циреи по кожата на хора и животни. Това било шестото бедствие.

След това Моисей вдигнал ръка към небето и Йехова изпратил гръмотевици и градушка. Това била най–унищожителната буря, връхлетявала някога Египет.

Осмото бедствие било огромно ято скакалци. Никога преди или след това Египет не бил нападан от толкова много скакалци. Те изяли всичко, което градушката не била унищожила.

Деветото бедствие било от тъмнина. За цели три дни дълбока тъмнина покрила земята, но там, където живеели израилтяните, имало светлина.

Накрая Бог казал на своите хора да напръскат рамките на вратите си с кръвта на яре или агне. След това Божи ангел минал през Египет. Където ангелът виждал кръв на вратата, той не убивал никого в тази къща. Но във всички къщи, където нямало кръв по рамката на вратата, Божият ангел убивал първородните чеда и на хора, и на животни. Това било десетото бедствие.

След последното бедствие фараонът казал на израилтяните да си отиват. Всички от Божия народ били готови за заминаване, и още същата нощ те започнали своя поход, за да напуснат Египет.