Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 105 РАЗКАЗ

Очакване в Йерусалим

Очакване в Йерусалим

ТЕЗИ хора тук са последователи на Исус. Те го послушали и останали в Йерусалим. И докато чакали заедно, силен шум изпълнил цялата къща. Той приличал на фученето на силен вятър. И тогава езици от огън започнали да се появяват върху главата на всеки един от учениците. Виждаш ли пламъка върху всеки от тях? Какво значело всичко това?

Това било чудо! Исус вече бил обратно в небето при своя Баща и изливал Божи свети дух върху последователите си. Знаеш ли какво ги накарал да правят този дух? Всички те започнали да говорят на различни езици.

Много хора в Йерусалим чули шума, който бил като от силен вятър, и дошли да видят какво става. Някои от тези хора били от други народи и дошли тук за израилския празник Петдесетница. Каква изненада за всички тези гости! Те чули учениците да говорят на техните собствени езици за чудесните неща, които направил Бог.

„Тези хора са от Галилея — казали гостите. — Тогава как е възможно те да говорят на толкова много различни езици, принадлежащи на страните, от които идваме?“

Тогава Петър се изправил, за да им обясни. Той им казал със силен глас как Исус бил убит и че Йехова го възкресил от мъртвите. „Сега Исус е в небето, до десницата на Бога — казал Петър. — И той изля обещания свети дух. Това е причината да видите и чуете всички тези чудеса.“

Когато Петър казал тези неща, много от хората искрено съжалили за това, което било сторено на Исус. „Какво трябва да направим?“ — попитали те. Петър им казал: „Трябва да промените живота си и да се покръстите.“ И същия този ден около 3000 души се покръстили и станали последователи на Исус.