Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 7 РАЗКАЗ

Един смел човек

Един смел човек

БРОЯТ на хората по земята започнал да нараства и повечето от тях вършели лоши неща като Каин. Но един човек бил различен. Ето това е този човек, той се казвал Енох. Енох бил смел човек. Навсякъде около него хората вършели много лоши неща, но Енох продължавал да служи на Бога.

Знаеш ли защо хората по онова време вършели толкова много лоши неща? Я помисли — кой накарал Адам и Ева да не послушат Бога и да ядат от плода, от който Бог казал да не ядат? Да, един зъл ангел. Библията го нарича Сатана. Той се опитва да накара всички да бъдат лоши.

Един ден Йехова Бог поискал Енох да каже на хората нещо, което те не искали да чуят. То било следното: „Бог ще унищожи някой ден всички лоши хора.“ Хората сигурно много се ядосали като чули това. Може би дори се опитвали да убият Енох. Така че той трябвало да бъде много смел, за да каже на хората какво възнамерявал да направи Бог.

Бог не оставил Енох да живее дълго време сред тези лоши хора. Енох живял само 365 години. Защо казваме „само 365 години“? Защото човеците в онези дни били много по–силни от сега и живеели много по–дълго. Представи си само — синът на Енох, Матусал, доживял 969–годишна възраст!

След като Енох умрял, хората ставали все по–лоши и по–лоши. Библията казва, че ‘всичко, за което мислели, било лошо през цялото време’ и че ‘земята се изпълнила с насилие’.

Знаеш ли една от причините, поради които през онези дни имало толкова много неприятности на земята? Защото Сатана изнамерил нов начин да кара хората да правят лоши неща. Ще научим за това в следващия разказ.