Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 31 РАЗКАЗ

Моисей и Аарон отиват при фараона

Моисей и Аарон отиват при фараона

КОГАТО Моисей се върнал в Египет, той разказал на брат си Аарон всичко за чудесата. А когато Моисей и Аарон показали на израилтяните тези чудеса, всички повярвали, че Йехова е с тях.

После Моисей и Аарон отишли при фараона. Те му казали: „Йехова, Богът на Израил, казва: ‘Пусни народа ми за три дни, за да могат хората да ми се поклонят в пустинята.’“ Но фараонът отговорил: „Аз не вярвам в Йехова. И нямам намерение да пусна Израил.“

Фараонът се ядосал, защото израилтяните искали да ги освободи от работа, за да се поклонят на Йехова. Затова ги накарал да работят още по–усилно. Израилтяните обвинили Моисей за това, че египтяните се отнасяли лошо към тях, и на Моисей му станало мъчно. Но Йехова му казал да не се тревожи. „Аз ще накарам фараона да пусне народа ми“ — казал Йехова.

Моисей и Аарон отново отишли при фараона. Този път те направили чудо. Аарон хвърлил на земята тоягата си и тя се превърнала на голяма змия. Обаче магьосниците на фараона също хвърлили на земята тояги и се появили още змии. Но я виж! Змията на Аарон изяжда змиите на магьосниците! И въпреки това фараонът не пуснал израилтяните.

Настъпило време Йехова да даде урок на фараона. Знаеш ли как? Като докарал десет бедствия, десет големи нещастия върху Египет.

След много от бедствията фараонът викал Моисей и му казвал: „Спри бедствието и аз ще пусна Израил.“ Но щом бедствието спирало, фараонът размислял и пак не пускал народа. Най–сетне, едва след десетото бедствие, фараонът отпратил израилтяните.

Знаеш ли кои са десетте бедствия? Обърни страницата и нека научим за тях.