Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 99 РАЗКАЗ

В една горна стая

В една горна стая

БИЛО четвъртък вечер, два дни по–късно. Исус и неговите дванайсет апостоли дошли в тази голяма горна стая, за да ядат пасхата. Човекът, когото виждаш да излиза, бил Юда Искариот. Той отивал да каже на свещениците как могат да хванат Исус.

Предишния ден Юда отишъл при свещениците и ги попитал: „Какво ще ми дадете, ако ви помогна да хванете Исус?“ Те казали: „Тридесет сребърни монети.“ И сега Юда отивал да се срещне с тези хора, за да ги заведе при Исус. Какво ужасно нещо, нали?

Пасхалната вечеря свършила. Но сега Исус започнал една специална вечеря. Той подал на апостолите си хляб и казал: „Яжте, защото това означава моето тяло, което ще бъде дадено за вас.“ След това той им подал чаша вино и казал: „Пийте, защото това означава моята кръв, която ще бъде пролята за вас.“ Библията нарича това „Вечерята на Господаря“.

Израилтяните яли пасхата, за да им напомня за времето, когато Божият ангел подминал техните къщи в Египет, но убил всяка първородна рожба в къщите на египтяните. Сега обаче Исус искал последователите му да си спомнят него и за това, как той бил дал живота си за тях. Ето защо той им казал да празнуват тази специална вечеря всяка година.

След като свършили Вечерята на Господаря, Исус казал на апостолите да бъдат смели и силни във вярата си. Накрая те пели песни на Бога и си тръгнали. Било вече много късно, вероятно след полунощ. Нека да видим къде отишли.