Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 61 РАЗКАЗ

Давид е провъзгласен за цар

Давид е провъзгласен за цар

САУЛ отново направил опит да залови Давид. Той взел 3000 от най–добрите си войници и тръгнал да го търси. Когато Давид научил за това, той изпратил съгледвачи да разберат къде Саул и хората му се разположили на стан за нощувка. След това Давид попитал двама от своите мъже: „Кой от вас ще дойде с мене в стана на Саул?“

„Аз ще дойда“ — отговорил Ависей. Ависей бил син на Давидовата сестра Саруия. Докато Саул и хората му спели, Давид и Ависей се промъкнали безшумно в стана. Те взели копието на Саул и стомната му за вода, която лежала точно до главата му. Никой не ги видял или чул, защото всички спели дълбоко.

Виж Давид и Ависей сега. Те са се измъкнали от стана и стоят здрави и читави на билото на един хълм. Давид се провиква към израилския военачалник Авенир: „Авенире, защо не пазиш добре своя господар, царят? Виж! Къде са копието му и стомната му за вода?“

Саул се събудил. Той познал гласа на Давид и попитал: „Ти ли си това, Давиде?“ Виждаш ли Саул и Авенир там долу?

„Да, мой господарю и царю!“ — отговорил Давид на Саул. И Давид попитал: „Защо се опитваш да ме хванеш? Какво лошо съм сторил? Ето ти копието, о, царю! Нека дойде един от твоите мъже да го вземе.“

„Постъпих зле — признал Саул. — Сторих глупост.“ След това Давид поел по пътя си и Саул се върнал вкъщи. Но Давид си казал: „Някой ден Саул ще ме убие. Трябва да избягам в земята на филистимците.“ Така и направил. Давид успял да заблуди филистимците и да ги накара да повярват, че сега той е на тяхна страна.

След известно време филистимците тръгнали да се бият с Израил. В битката и Саул, и Йонатан били убити. Това много натъжило Давид и той написал една прекрасна песен, в която пеел: „Мъчно ми е за тебе, мой братко Йонатане. Колко скъп на сърцето ми бе ти!“

След това Давид се върнал в Израил, в града Хеврон. Там имало война между мъжете, които избрали за цар Сауловия син Исвостей, и онези, които искали Давид да бъде цар. Но накрая Давидовите мъже победили. Давид бил на трийсет години, когато бил провъзгласен за цар. Седем и половина години той управлявал в Хеврон. Там му се родили синове, между които били Амнон, Авесалом и Адония.

Дошло времето, когато Давид и мъжете му тръгнали да завземат един прекрасен град, наречен Йерусалим. Йоав, друг един от синовете на Давидовата сестра Саруия, бил предводител в битката. Затова Давид възнаградил Йоав, като го направил главен военачалник на войската си. Така Давид започнал да управлява в Йерусалим.