Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 82 РАЗКАЗ

Мардохей и Естир

Мардохей и Естир

НЕКА се върнем няколко години назад, още преди Ездра да отиде в Йерусалим. Мардохей и Естир били най–знатните израилтяни в царството на Персия. Естир била царица, а братовчед ѝ Мардохей бил втори по власт след царя. Нека научим как станало така.

Родителите на Естир умрели, когато тя била много малка и затова Мардохей я отгледал. Асуир, царят на Персия, имал дворец в град Суса и Мардохей бил един от служителите му. Но ето, един ден съпругата на царя, царица Астин проявила непокорство и царят си избрал нова жена за царица. Знаеш ли коя била жената, която избрал? Да, красивата млада Естир.

Виждаш ли този надменен човек, на когото се кланят хората? Това е Аман. Той бил много знатен човек в Персия. Аман искал Мардохей, когото виждаш да седи тук, също да му се поклони. Но Мардохей нямал намерение да му се кланя. Той не смятал, че е правилно да се кланя на такъв лош човек. Това много ядосало Аман. И ето какво направил той.

Аман наговорил на царя лъжи за израилтяните. „Те са лоши хора, които не се подчиняват на законите ти — казал той. — Те трябва да бъдат избити.“ Асуир не знаел, че жена му Естир е израилтянка. Затова той послушал Аман и издал закон, според който в един определен ден всички израилтяни трябвало да бъдат избити.

Мардохей много се разтревожил, когато научил за този закон. Той изпратил съобщение на Естир: „Трябва да говориш с царя и да го молиш да ни спаси.“ Според закона на Персия никой не можел да влезе при царя, без да бъде поканен. Но Естир влязла при него, без да бъде поканена. Царят прострял към нея златния си скиптър, което било знак, че тя нямало да бъде убита. Естир поканила царя и Аман на угощение. Там царят попитал Естир каква молба има към него. Естир отвърнала, че ще му каже, ако той и Аман дойдат на друго угощение на следващия ден.

По време на следващото угощение Естир казала на царя: „Моите хора и аз ще бъдем убити.“ Царят се разгневил. „Кой смее да извърши такова нещо?“ — попитал той.

„Този човек, този враг, е лошият Аман!“ — казала Естир.

Сега вече царят наистина се разгневил. Той заповядал Аман да бъде убит. След това царят направил Мардохей втори по власт след себе си. Тогава Мардохей се погрижил да бъде издаден нов закон, който разрешавал на израилтяните да се бият за живота си в деня, определен за избиването им. И тъй като сега Мардохей бил толкова знатен човек, мнозина помогнали на израилтяните и те били избавени от враговете си.

Библейска книга Естир.