Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 102 РАЗКАЗ

Исус е жив

Исус е жив

ЗНАЕШ ли коя е тази жена и кои са двамата мъже? Жената е Мария Магдалена, приятелка на Исус. А мъжете в бели дрехи са ангели. Малкото помещение, в което наднича Мария, е мястото, където било положено тялото на Исус, след като той умрял. Такова място се нарича гробница. Но сега тялото го няма! Кой го е взел? Нека да разберем.

След като Исус умрял, свещениците казали на Пилат: „Когато Исус беше жив, той каза, че ще бъде върнат към живот на третия ден. Затова, заповядай гробницата да бъде пазена. Така учениците му няма да могат да откраднат тялото, и после да кажат, че той е възкръснал от мъртвите!“ Пилат казал на свещениците те да изпратят войници да пазят гробницата.

Обаче много рано на третия ден след като Исус умрял, изведнъж се появил един ангел на Йехова. Той отместил настрани камъка, който затварял гробницата. Войниците били толкова уплашени, че не можели да се помръднат. И когато най–после погледнали в гробницата, тялото го нямало! Някои от войниците отишли в града и казали на свещениците за това. И знаеш ли какво направили лошите свещеници? Те платили на войниците, за да излъжат. „Кажете, че учениците му са дошли през нощта, докато вие сте спали, и са откраднали тялото“ — казали свещениците на войниците.

През това време едни приятелки на Исус отишли при гробницата. Колко изненадани били те, като я намерили празна! Изведнъж се появили двама ангели в сияйни одежди. „Защо търсите Исус тук? — попитали те. — Той бе възкресен. Бързо идете да кажете на учениците му.“ О, колко бързо се затичали жените! Но по пътя ги спрял един човек. Знаеш ли кой бил това? Това бил Исус! „Идете да кажете на учениците ми“ — заръчал им той.

Когато жените казали на учениците, че Исус е жив и че са го видели, на учениците им било много трудно да повярват. Петър и Йоан изтичали до гробницата, за да се уверят сами, но гробницата била празна! Когато Петър и Йоан си тръгнали, Мария Магдалена останала. Ето кога тя погледнала вътре и видяла двамата ангели.

Знаеш ли какво се случило с тялото на Исус? Бог направил то да изчезне. Бог не възкресил Исус за живот в същото тяло от плът, в което той умрял. Той дал на Исус ново духовно тяло, като телата на ангелите в небето. Но за да покаже на учениците си, че е жив, Исус можел да приеме тяло, което хората можели да видят, както ще научим по–нататък.