Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 45 РАЗКАЗ

Преминаването на река Йордан

Преминаването на река Йордан

ВИЖ! Израилтяните преминават река Йордан! Но къде е водата? През това време на годината вали много дъжд и реката е била пълноводна само допреди няколко минути. Но сега водата я няма! И израилтяните преминават по суха земя, точно както преминали Червено море! Къде е отишла водата? Нека разберем.

Когато дошло време израилтяните да преминат река Йордан, Йехова наредил на Исус Навиев да каже на народа: „Свещениците трябва да вземат ковчега на договора и да вървят пред нас. Когато краката им стъпят във водата на река Йордан, водата ще спре да тече.“

Свещениците вдигнали ковчега на договора и го понесли пред народа. Когато стигнали до Йордан, те стъпили във водата. Реката била много бърза и дълбока. Но щом краката им докоснали водата, тя спряла да тече! Истинско чудо! Нагоре по течението Йехова преградил водата и реката бързо се пресушила.

Свещениците, които носели ковчега на договора, отишли точно в средата на пресъхналата река. Виждаш ли ги на картината? Те застанали там, а всички израилтяни прекосили река Йордан по суха земя!

Когато и последният човек преминал, Йехова наредил на Исус Навиев да каже на дванайсет силни мъже: „Идете в реката, там, където са застанали свещениците с ковчега на договора. Вземете дванайсет камъка и ги натрупайте един върху друг на мястото, където ще пренощувате тази нощ. И когато в бъдеще вашите деца ви питат какво означават тези камъни, кажете им как водата е спряла да тече, когато ковчегът на договора на Йехова е преминавал Йордан. Камъните ще ви напомнят за това чудо!“ Исус Навиев сложил дванайсет камъка също и на онова място в коритото на реката, където били застанали свещениците.

Накрая Исус Навиев казал на свещениците, които носели ковчега на договора: „Хайде, излизайте от Йордан!“ И щом излезли, реката отново започнала да тече.