Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 4 РАЗКАЗ

Защо те изгубили дома си

Защо те изгубили дома си

ВИЖ какво се случва сега! Адам и Ева са изведени от прекрасната градина Едем. Знаеш ли защо?

Защото направили нещо много лошо. И Йехова ги наказва. Знаеш ли какво лошо нещо извършили Адам и Ева?

Те направили нещо, което Бог им казал да не правят. Бог им казал, че могат да ядат храна от дърветата в градината. Но от едно дърво Бог им казал да не ядат, иначе щели да умрат. Той пазел това дърво като свое. А ние знаем, че е погрешно да се вземе нещо, което принадлежи на друг, нали? И какво се случило?

Един ден, когато Ева била сама в градината, една змия я заговорила. Представи си само! Тя казала на Ева да яде от плода на дървото, от което Бог им казал да не ядат. Когато Бог направил змиите, той не ги направил така, че да могат да говорят. А това значи, че някой друг карал змията да говори. Кой бил той?

Това не бил Адам. Значи трябва да е била някоя от личностите, които Йехова направил много преди да направи земята. Тези личности са ангели и ние не можем да ги видим. Един от тези ангели много се възгордял. Той започнал да си мисли, че трябва да бъде господар като Бога. И искал хората да са послушни на него, вместо на Йехова. Той бил ангелът, който накарал змията да говори.

Този ангел успял да измами Ева. Когато ѝ казал, че ще стане като Бога, ако яде от плода, тя повярвала. И така, тя яла, и Адам също ял. Адам и Ева не послушали Бога и затова изгубили прекрасния си дом–градина.

Но един ден Бог ще се погрижи цялата земя да бъде така красива, както градината Едем. По–късно ще научим как ти можеш да участваш в превръщането ѝ в такава. Но сега нека разберем какво станало с Адам и Ева.