Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 113 РАЗКАЗ

Павел в Рим

Павел в Рим

ВИЖ, тук Павел е във вериги и един римски войник го пази. Павел бил затворник в Рим. Той чакал, докато римският император реши какво да прави с него. По време на затворничеството му на хората било позволено да го посещават.

Три дни след като Павел пристигнал в Рим, той изпратил да повикат някои юдейски първенци, да дойдат да го видят. След което го посетили много юдеи от Рим. Павел им проповядвал за Исус и Царството на Бога. Някои от тях повярвали и станали християни, но други не повярвали.

Павел проповядвал също и на войниците, които имали задачата да го пазят. За двете години, през които Павел бил затворник там, той проповядвал на когото можал. В резултат на това дори хората от дома на императора чули добрата новина за Царството и някои от тях станали християни.

Но кой е този посетител, който пише, седнал на масата? Можеш ли да познаеш? Да, това е Тимотей. Тимотей също бил затворен заради проповядването на Царството, но после бил освободен. И дошъл тук, за да помогне на Павел. Знаеш ли какво пише Тимотей? Нека узнаем.

Спомняш ли си градовете Филипи и Ефес от Разказ 110? В тези градове Павел помогнал да бъдат основани християнски сборове. Сега, докато бил в затвора, Павел написал писма до християните от тези сборове. Писмата са в Библията и се наричат Ефесяни и Филипяни. Ето тук Павел казва на Тимотей какво да напише до техните християнски приятели във Филипи.

Филипяните били много добри към Павел. Те му изпратили подарък в затвора, и сега Павел им благодарял за него. Епафродит бил човекът, който донесъл подаръка. Но той се разболял тежко и едва не умрял. Сега той бил вече добре и бил готов да си отива обратно у дома. Той щял да вземе със себе си това писмо от Павел и Тимотей и да го занесе във Филипи.

Докато бил в затвора, Павел написал още две от писмата, които имаме в Библията. Едното било до християните в град Колоса. Знаеш ли как се казва то? Колосяни. Другото било лично писмо до един близък приятел, наречен Филимон, който също живеел в Колоса. Писмото било по повод на Филимоновия слуга Онисим.

Онисим избягал от Филимон и дошъл в Рим. По някакъв начин Онисим научил, че Павел бил затворник там. Той отишъл да го посети и Павел му проповядвал. Скоро Онисим също станал християнин. Сега той съжалявал, че избягал. И знаеш ли какво написал Павел в писмото си до Филимон?

Павел помолил Филимон да прости на Онисим. „Изпращам го обратно при тебе — написал Павел. — Но сега той не е само твой служител. Той е също и чудесен брат християнин.“ Когато Онисим се върнал в Колоса, той носел със себе си тези две писма — едното до колосяните, а другото до Филимон. Можем да си представим как се зарадвал Филимон, че неговият слуга е станал християнин.

Когато Павел писал на филипяните и на Филимон, той имал една наистина добра новина. „Изпращам Тимотей при вас — казал Павел на филипяните. — Но аз също скоро ще ви посетя.“ А на Филимон написал: „Приготви ми място за живеене там.“

Когато Павел бил освободен, той посетил християнските си братя и сестри в много градове. Но по–късно отново бил затворен в Рим. Този път той знаел, че ще бъде убит. Затова писал на Тимотей и го помолил да дойде бързо. „Аз бях верен на Бога — написал Павел, — и Бог ще ме възнагради.“ Няколко години след като Павел бил убит, Йерусалим бил разрушен отново, този път от римляните.

Но в Библията има още неща. Йехова Бог използвал апостол Йоан да напише последните ѝ книги, включително и книгата Откровение. Тази книга разказва за бъдещето. Нека да научим сега какво ще донесе бъдещето.