Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 115 РАЗКАЗ

Нов рай на земята

Нов рай на земята

ПОГЛЕДНИ тези големи дървета, красиви цветя и високи планини. Не е ли прекрасно тук? Виж как сърничката яде от ръката на малкото момче. Виж и лъвовете, и конете, които са застанали ей там на ливадата. Не би ли искал да живееш в място като това?

Бог иска ти да живееш завинаги в рай на земята. Той не иска да имаш нито една от болките и болестите, от които страдат хората днес. Ето обещанието на Библията за всички, които ще живеят в новия рай: „Бог ще бъде с тях. Няма да има повече смърт, нито плач, нито болка. Старите неща отминаха.“

Исус ще се погрижи за това тази чудесна промяна да настъпи. Знаеш ли кога? Да, след като той изчисти земята от всичко лошо и от лошите хора. Помниш ли, когато Исус бил на земята, той лекувал хората от всякакви болести, и дори възкресявал хора от мъртвите. Исус правел това, за да покаже какво ще направи по цялата земя, когато стане цар на Божието Царство.

Помисли си само колко чудесно ще бъде в новия рай на земята! Исус ще управлява в небето заедно с някои от онези, които той избере. Тези владетели ще се грижат за всеки на земята и ще се стараят всеки да бъде щастлив. Нека да видим какво трябва да направим, за да бъдем сигурни, че Бог ще ни даде вечен живот в своя нов рай.