Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 106 РАЗКАЗ

Освободени от затвора

Освободени от затвора

ВИЖ тук как ангелът държи отворена вратата на затвора. Мъжете, които той освобождава, са Исусовите апостоли. Нека да видим какво довело дотам, че те били хвърлени в затвора.

Не било минало много време, откакто светият дух бил излян върху учениците на Исус. И ето какво се случило: един следобед Петър и Йоан отишли в храма в Йерусалим. Там, близо до вратата имало един мъж, който бил сакат от рождение. Хората го донасяли там всеки ден, за да може да проси от влизащите в храма. Като видял Петър и Йоан, той ги помолил да му дадат нещо. Какво щели да направят апостолите?

Те спрели и погледнали бедния човек. „Нямам пари — казал Петър, — но ще ти дам, каквото имам. В името на Исус, стани и ходи!“ Тогава Петър хванал мъжа за дясната ръка, и той веднага скочил и започнал да ходи. Като видели това, хората били смаяни и много се зарадвали на прекрасното чудо.

„Извършихме това чудо със силата на Бога, който възкреси Исус от мъртвите“ — казал Петър. Докато той и Йоан говорели, ето че се приближили някои от религиозните водачи. Те били ядосани, задето Петър и Йоан говорят на хората за възкресението на Исус от мъртвите. Затова ги хванали и ги хвърлили в затвора.

На следващия ден религиозните водачи имали голямо събрание. Петър и Йоан, заедно с човека, когото те излекували, били доведени там. „С каква сила направихте това чудо?“ — попитали религиозните водачи.

Петър им казал, че това станало със силата на Бога, който възкресил Исус от мъртвите. Свещениците не знаели какво да правят, защото не можели да отрекат, че това прекрасно чудо наистина се случило. Затова те предупредили апостолите да не говорят повече за Исус и ги пуснали да си вървят.

Дните минавали, апостолите продължавали да проповядват за Исус и да лекуват болните. Вестта за тези чудеса се разпространявала. И дори тълпи от хора, идващи от градовете край Йерусалим, водели при апостолите болни, за да ги излекуват. Това предизвикало завистта на религиозните водачи. Те хванали апостолите и ги хвърлили в затвора. Но апостолите не стояли дълго там.

През нощта един Божи ангел отворил вратата на затвора, както виждаш на картината. Ангелът казал: „Идете и застанете сред храма, и продължавайте да говорите на хората.“ Когато на сутринта религиозните водачи изпратили хора в затвора да доведат апостолите, тях ги нямало. По–късно хората ги намерили да поучават в храма и ги завели в залата на Синедриона.

„Ние строго ви заповядахме да не поучавате повече за Исус — казали религиозните водачи. — А вие изпълнихте Йерусалим с учението си.“ Тогава апостолите отговорили: „Ние трябва да се подчиняваме на Бога като на владетел, а не на човеците.“ И те продължили, без да спрат, да поучават за добрата новина. Не е ли това един чудесен пример за нас?