Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 80 РАЗКАЗ

Божият народ напуска Вавилон

Божият народ напуска Вавилон

ПОЧТИ две години изтекли откакто Вавилон бил превзет от мидите и персите. И ето, виж какво става сега! Да, израилтяните напускат Вавилон. Как ли се освободили? Кой им разрешил да си вървят?

Кир, царят на Персия, направил това. Много преди Кир да бъде роден, Йехова наредил на пророка си Исаия да пише за него: „Ти ще направиш онова, което аз искам да направиш. Портите ще бъдат оставени отворени за тебе, за да превземеш града.“ И Кир наистина бил начело при превземането на Вавилон. Мидите и персите влезли във Вавилон през нощта през портите, които били оставени отворени.

Но пророкът на Йехова Исаия казал още, че Кир ще издаде заповедта за новото изграждане на Йерусалим и храма му. Дали Кир издал такава заповед? Да. Ето какво казал Кир на израилтяните: „Вървете сега в Йерусалим и изградете храма на Йехова, вашият Бог.“ И точно това тръгнали да направят тези израилтяни.

Но не всички израилтяни във Вавилон можели да издържат дългия път до Йерусалим. Това било дълго, дълго пътуване от около 800 километра и мнозина били твърде стари, или твърде болни, за да пътуват толкова надалеч. Имало и други причини, поради които някои хора не тръгнали. Но Кир казал на тези, които нямало да тръгнат: „Дайте сребро и злато, и други дарове на хората, които се връщат обратно да изградят Йерусалим и храма му.“

Така че много дарове били дадени на онези израилтяни, които тръгнали на път. Освен това цар Кир им дал чашите и съдовете, които цар Навуходоносор бил взел от храма на Йехова, когато унищожил Йерусалим. Хората носели много неща с тях по обратния път.

След като пътували около четири месеца, израилтяните стигнали до Йерусалим точно навреме. Изминали точно седемдесет години, откакто градът бил разрушен и земята била оставена без никакви хора. Но макар и израилтяните да били отново в своята собствена страна, ги чакали трудни времена, както ще научим по–нататък.