Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

7 ЧАСТ

От възкресението на Исус до затварянето на Павел

От възкресението на Исус до затварянето на Павел

На третия ден след смъртта си Исус бил възкресен. През този ден той се явил на своите последователи пет пъти. Исус продължил да им се явява в продължение на четирийсет дни. След това, пред очите на някои от учениците си, Исус се възнесъл на небето. Десет дни по–късно Бог излял свети дух върху Исусовите последователи, очакващи в Йерусалим.

По–късно враговете на Бога хвърлили апостолите в затвора, но един ангел ги освободил. Ученикът Стефан бил убит с камъни от противниците. Но ние ще научим как Исус избрал един от тези противници за свой специален служител, и той станал апостол Павел. После, три години и половина след смъртта на Исус, Бог изпратил апостол Петър при Корнилий, който не бил юдей, за да проповядва на него и домашните му.

Около тринайсет години по–късно Павел започнал първото си проповедническо пътуване. При второто му пътуване към него се присъединил Тимотей. Ще научим за многото вълнуващи преживявания на Павел и неговите спътници в службата им на Бога. Накрая Павел бил затворен в Рим. След две години бил освободен, но после отново бил хвърлен в затвора и убит. Събитията, описани в СЕДМА част, се случили за период от около трийсет и две години.

 

В ТАЗИ ЧАСТ

102 РАЗКАЗ

Исус е жив

След като ангел отмества камъка от гробницата на Исус, войниците, които пазят, са смаяни от това, което виждат вътре.

103 РАЗКАЗ

В заключената стая

Защо учениците на Исус не го разпознават след възкресението му?

104 РАЗКАЗ

Исус се връща на небето

Преди да се възнесе на небето, Исус дава на учениците си последна заповед.

105 РАЗКАЗ

Очакване в Йерусалим

Защо Исус излял свети дух върху учениците на Петдесетница?

106 РАЗКАЗ

Освободени от затвора

Юдейските религиозни водачи хвърлят апостолите в затвора, за да спрат проповядването им, но Бог е замислил нещо друго.

107 РАЗКАЗ

Стефан бива пребит с камъни

Докато го пребиват с камъни, Стефан изрича необикновена молитва.

108 РАЗКАЗ

По пътя за Дамаск

Ослепителна светлина и глас от небето променят живота на Савел.

109 РАЗКАЗ

Петър посещава Корнилий

Смята ли Бог една раса или народ за по–добра от друга?

110 РАЗКАЗ

Тимотей — новият помощник на Павел

Тимотей напуска дома си, за да се присъедини към Павел във вълнуващо проповедно пътуване.

111 РАЗКАЗ

Момчето, което заспало

Евтих заспал по време на първата беседа на Павел, но не и на втората. Между двете беседи се случило нещо чудодейно.

112 РАЗКАЗ

Корабокрушенци на един остров

Когато всичко изглежда изгубено, Павел получава послание от Бога, което му да дава надежда.

113 РАЗКАЗ

Павел в Рим

Как Павел може да върши службата си на апостол, докато е затворник?