Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 60 РАЗКАЗ

Авигея и Давид

Авигея и Давид

ЗНАЕШ ли коя е хубавата жена, която идва да пресрещне Давид? Името ѝ е Авигея. Тя била благоразумна жена и спряла Давид от извършването на нещо лошо. Но преди да научим за това, нека видим какво се случило с Давид.

След като Давид избягал от Саул, той се скрил в една пещера. Братята му и цялото му семейство дошли там при него. Общо около 400 мъже се присъединили към него и Давид станал техен водач. Тогава Давид отишъл при царя на Моав и му казал: „Моля те, позволи на майка ми и баща ми да останат при тебе, докато разбера какво ще става с мене.“ По–късно Давид и хората му започнали да се крият из хълмовете.

Тогава Давид срещнал Авигея. Нейният съпруг Навал бил богат земевладелец. Той имал 3000 овце и 1000 кози. Навал бил злонравен човек. Но жена му Авигея била много красива. Освен това тя знаела как да прави каквото трябва. Веднъж тя дори спасила семейството си. Нека видим как станало това.

Давид и хората му били добри към Навал. Те му били помагали да опази овцете си. Затова един ден Давид изпратил някои от своите мъже да помолят Навал за услуга. Хората на Давид отишли при Навал, когато той и помощниците му стрижели вълната на овцете. Това било празничен ден и Навал имал много хубави неща за ядене. Ето какво му казали хората на Давид: „Ние бяхме добри към тебе. Не откраднахме нито една от твоите овце, а помогнахме те да бъдат опазени. Сега те молим, дай ни малко храна.“

„Няма да дам от храната си на хора като вас“ — казал Навал. Той говорел по много проклет начин и казал лоши неща за Давид. Когато мъжете се върнали и казали това на Давид, той силно се разгневил. „Препашете мечовете си!“ — казал той на хората си. И те тръгнали да убият Навал и хората му.

Един от мъжете на Навал, който чул злите думи, изречени от Навал, казал на Авигея какво се случило. Без да се бави, Авигея приготвила храна. Тя я натоварила на магарета и поела по пътя. Като срещнала Давид, тя слязла от магарето си, поклонила се и казала: „Господарю, моля те, не обръщай внимание на моя съпруг Навал. Той е глупав и върши глупости. Ето, това е дар за тебе. Моля, приеми го и ни прости за станалото.“

„Ти си мъдра жена — казал Давид. — Ти ме спря да не убия Навал, та да му върна за проклетията. Върви си в мир.“ По–късно, когато Навал умрял, Авигея станала една от съпругите на Давид.