Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 43 РАЗКАЗ

Исус Навиев става водач

Исус Навиев става водач

МОИСЕЙ искал да влезе в Ханаан заедно с израилтяните. Затова той се помолил: „Йехова, позволи ми да премина реката Йордан и да видя добрата земя.“ Но Йехова казал: „Стига! Не ми говори повече за това!“ Знаеш ли защо Йехова казал така?

Заради онова, което се случило, когато Моисей ударил скалата. Помниш ли — той и Аарон не отдали почит на Йехова. Не казали на народа, че Йехова е този, който изкарва вода от скалата. И затова Йехова казал, че няма да ги пусне да влязат в Ханаан.

Няколко месеца след като Аарон умрял, Йехова казал на Моисей: „Повикай Исус Навиев и го изправи пред свещеника Елеазар и пред народа. И там, пред всички и на всички кажи, че Исус Навиев е новият водач.“ Моисей направил точно каквото му наредил Йехова, както виждаш на картината.

После Йехова казал на Исус Навиев: „Бъди силен и не се страхувай от нищо. Ти ще въведеш израилтяните в земята Ханаан, която съм им обещал, и аз ще бъда с тебе.“

По–късно Йехова казал на Моисей да се изкачи чак до върха на планината Нево, в земята Моав. Оттам Моисей можел да вижда отвъд реката Йордан и да огледа прекрасната Ханаанска земя. Йехова казал: „Това е земята, която обещах да дам на децата на Авраам, Исаак и Яков. Позволих ти да я видиш, но няма да ти позволя да влезеш в нея.“

Там, на върха на планината Нево, Моисей умрял. Той бил на 120 години. Бил още здрав и силен, и можел да вижда добре. Израилтяните много се натъжили от смъртта на Моисей, и всички плакали. Но били радостни, че Исус Навиев е новият им водач.