Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 114 РАЗКАЗ

Краят на всичко лошо

Краят на всичко лошо

КАКВО виждаш тук? Да, една войска на бели коне. Забележи обаче откъде идват те. Конете слизат от небето, галопирайки върху облаците! Наистина ли на небето има коне?

Не, това не са истински коне. Ние знаем това, защото конете не могат да препускат по облаците, нали? Но Библията говори за коне в небето. Знаеш ли защо?

Защото едно време конете много били използвани при воденето на войни. И Библията говори за ездачи, слизащи с конете си от небето, за да покаже, че Бог има да води война с хората на земята. Знаеш ли как се нарича мястото на тази война? Армагедон. Тази война ще унищожи всичко лошо на земята.

Исус ще бъде начело на тази война при Армагедон. Спомняш ли си, Исус беше избран от Йехова за цар на Божието правителство. Затова Исус има царска корона на главата. А мечът показва, че той ще убие всички врагове на Бога. Изненадващо ли е за нас това, че Бог ще унищожи всички лоши хора?

Погледни пак Разказ 10. Какво виждаш там? Да, Великият потоп, който унищожил лошите хора. Кой причинил Потопа? Йехова Бог. Сега виж Разказ 15. Какво става там? Содом и Гомор биват унищожени от огъня, изпратен от Йехова.

Обърни на Разказ 33. Виж какво става с конете и бойните колесници на египтяните. Кой направил водата да падне върху тях със смазваща сила? Йехова. Той извършил това, за да защити своя народ. Погледни сега Разказ 76. Там ще видиш, че Йехова допуснал дори неговия народ, израилтяните, да бъдат унищожени поради лошотията им.

Затова не бива да бъдем изненадани, че Йехова ще изпрати небесното си войнство, за да сложи край на всичко лошо на земята. Но само помисли какво означава това! Нека да видим на следващата страница.