Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 38 РАЗКАЗ

Дванайсетте съгледвачи

Дванайсетте съгледвачи

ПОГЛЕДНИ плодовете, които носят тези хора. Виж какъв грамаден грозд — двама мъже го носят на тояга! Погледни и смокините, и наровете. Откъде ли са тези великолепни плодове? От Ханаанската земя. Помниш ли? В Ханаан живели някога Авраам, Исаак и Яков. Но поради глада, който настъпил там, Яков се преселил със семейството си в Египет. Сега, около 216 години по–късно, Моисей водел израилтяните обратно към Ханаан. Те стигнали до една местност в пустинята, наречена Кадис.

В земята Ханаан живеели лоши хора. Затова Моисей изпратил там дванайсет съгледвачи и им казал: „Разузнайте колко хора живеят в Ханаан и колко са силни. Разузнайте дали земята е плодородна. И не забравяйте да донесете някои от плодовете ѝ.“

Когато съгледвачите се върнали в Кадис, те казали на Моисей: „Това наистина е много хубава страна.“ И за доказателство показали на Моисей някои от плодовете. Но десет от съгледвачите казали: „Хората, които живеят там, са грамадни и силни. Те ще ни избият, ако се опитаме да превземем тази земя.“

Израилтяните се изплашили, когато чули това. „По–добре да бяхме загинали в Египет, или дори тук, в пустинята — казали те. — Защото сега ще ни убият в битка, и нашите жени и деца ще бъдат взети в плен. Нека изберем нов водач на мястото на Моисей и да се връщаме в Египет!“

Но двама от съгледвачите уповавали на Йехова и се опитали да успокоят народа. Те се казвали Исус Навиев и Халев. Те казали: „Не се страхувайте. Йехова е с нас. Няма да е трудно да превземем земята.“ Но хората не искали да ги слушат. Те дори искали да убият Исус Навиев и Халев.

Това разгневило Йехова и той казал на Моисей: „Никой от този народ, от двайсетгодишна възраст нагоре, няма да влезе в Ханаанската земя. Тези хора видяха чудесата, които извърших в Египет и в пустинята, и въпреки това ми нямат доверие. Затова те ще бродят из пустинята цели четирийсет години, докато и последният от тях умре. Само Исус Навиев и Халев ще влязат в земята Ханаан.“