Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

1 ЧАСТ

От сътворението до Потопа

От сътворението до Потопа

Откъде са дошли небесата и земята? Как са се появили слънцето, луната и звездите, както и всичките неща на земята? Библията дава верния отговор като казва, че те са били сътворени от Бога. Затова нашата книга започва с библейски разкази за сътворението.

Ще научим, че първите творения на Бога били духовни личности, донякъде подобни на него. Те били ангели. Но земята била създадена за хора като нас. Тъй че Бог направил мъжа и жената, наречени Адам и Ева, и ги поставил в една прекрасна градина. Но те не послушали Бога и изгубили правото да продължават да живеят.

От сътворението на Адам до Великия потоп изминали всичко 1656 години. През това време живели множество лоши личности. На небето това били невидими духовни личности — Сатана и неговите лоши ангели. А на земята това били Каин и много други лоши хора, включително едни необикновено силни мъже. Но на земята имало и добри хора — Авел, Енох и Ной. В ПЪРВА част ще прочетем за всички тези личности и събития.

 

В ТАЗИ ЧАСТ

1 РАЗКАЗ

Бог започва да прави неща

Историята за сътворението в Битие е лесна за четене и вълнуваща дори за малките деца.

2 РАЗКАЗ

Една прекрасна градина

Според Битие Бог направил градината Едем много специално място. Бог иска цялата земя да бъде като тази прекрасна градина.

3 РАЗКАЗ

Първите мъж и жена

Бог създал Адам и Ева и ги поставил в градината Едем. Те станали първата семейна двойка.

4 РАЗКАЗ

Защо те изгубили дома си

Библейската книга Битие разкрива как бил изгубен първоначалният рай.

5 РАЗКАЗ

Започва труден живот

Извън Едемската градина Адам и Ева се сблъскали с много проблеми. Ако били послушни на Бога, те и децата им щели да имат щастлив живот.

6 РАЗКАЗ

Един добър син и един лош син

Разказът за Каин и Авел в Битие ни учи какви хора трябва да бъдем и каква нагласа да променим, преди да е станало твърде късно.

7 РАЗКАЗ

Един смел човек

Примерът на Енох показва, че можеш да вършиш това, което е правилно, дори всички около тебе да вършат зло.

8 РАЗКАЗ

Великани на земята

Битие, 6 глава, разказва за великани, които наранявали хората. Тези великани, наречени нефилими, били деца на зли ангели, които напуснали небето и живели като хора на земята.

9 РАЗКАЗ

Ной строи ковчег

Ной и семейството му преживели Потопа, защото послушали Бога, въпреки че другите не го направили.

10 РАЗКАЗ

Великият Потоп

Хората се присмивали на предупрежденията на Ной. Но не се смеели, когато от небето започнали да се изливат водите на Потопа! Научи как ковчегът спасил Ной, семейството му и много животни.