Прескочи към материала

Прескочи към съдържанието

 34 РАЗКАЗ

Нов вид храна

Нов вид храна

МОЖЕШ ли да познаеш какво събират хората от земята? Нещо, което прилича на скреж и е на бели, малки зрънца. Но не е скреж, това е нещо за ядене.

Изминал само около месец, откакто израилтяните напуснали Египет. Сега те били в пустинята, а там растат много малко неща за ядене. Хората започнали да се оплакват и да говорят: „По–добре Йехова да ни беше убил в Египет. Там поне можехме да ядем всичко, каквото пожелаем.“

Тогава Йехова казал: „Ще направя така, че от небето да вали храна!“ Така и направил. На следващата сутрин, когато израилтяните видели това бяло нещо, нападало по земята, те почнали да се питат един друг: „Какво е това?“

Моисей казал: „Това е храната, която Йехова ви дава да ядете.“ Хората я нарекли МАННА. Тя имала вкус на медени питки.

„Ще събирате от нея по толкова, колкото всеки може да изяде“ — казал Моисей на хората. Те така и правели всяка сутрин. А когато слънцето се издигало и ставало горещо, останалата по земята манна се стопявала.

Моисей казал още: „Никой да не запазва манна за следния ден.“ Но някои от хората не послушали. И знаеш ли какво станало? На следващата сутрин манната, която си запазили, била вмирисана и пълна с червеи!

Обаче имало един ден от седмицата, в който Йехова казал на хората да събират два пъти повече манна. Това бил шестият ден. Йехова им казал да си запазят част от нея за следващия ден, защото на седмия ден той нямало да им дава никаква манна. И когато те си запазили от манната за седмия ден, тя не се вмирисала и не се напълнила с червеи! Това било още едно чудо!

И през всичките години, докато израилтяните били в пустинята, Йехова ги хранел с манна.